ADP Privacy Statement

 

Ingangsdatum: 1 augustus 2016

 

 

ADP Online privacyverklaring

Deze privacyverklaring legt uit hoe we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken van mensen die onze websites bezoeken of op andere wijze betrokken zijn bij onze online zakelijke activiteiten. Indien u vragen heeft over privacy of informatiebeveiliging, kunt u contact met ons opnemen via  Privacy@ADP.com .

 

ADP heeft een algemeen privacybeleid dat van toepassing is op alle ADP-bedrijven over de hele wereld. In deze privacyverklaring verwijst 'ADP' naar ADP, LLC en elk ander ADP-bedrijf waarvan de website linkt naar deze privacyverklaring. Elke gelieerde onderneming van dient privacy te respecteren en de persoonsgegevens waarover zij beschikt te beschermen. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe ADP persoonsgegevens van haar websites verzamelt, gebruikt en verstrekt. Hoewel andere ADP-bedrijven over hun eigen privacyverklaringen beschikken, is het algemene privacybeleid van ADP altijd van toepassing op hun activiteiten. Indien u meer wilt weten over de praktijken van een specifiek ADP-bedrijf, kunt u klikken op de link “Privacy” op de betreffende website of contact met ons opnemen via Privacy@ADP.com.

Voor meer informatie over hoe ADP de persoonsgegevens die we voor opdrachtgevers verwerken beschermt, zie de Privacyverklaring voor opdrachtgevers en de medewerkers van opdrachtgevers.

 

1. Soorten persoonsgegevens

Deze privacyverklaring zet onze activiteiten uiteen met betrekking tot de ‘persoonsgegevens’ die door ADP voor eigen bedrijfsdoeleinden worden verzameld. Persoonsgegevens omvatten alle informatie die kan worden gebruikt om u te identificeren, te vinden of contact met u op te nemen. Persoonsgegevens omvatten ook andere informatie die met uw persoonsgegevens in verband kunnen worden gebracht. We verzamelen mogelijk de volgende soorten persoonsgegevens:

 • Contactgegevens die ons in staat stellen met u te communiceren, zoals uw naam, gebruikersnaam, postadres, telefoonnummers, e-mailadres of andere adressen die we kunnen gebruiken om berichten naar u te versturen.
   
 • Relatiegegevens die ons helpen om zaken met u te doen, zoals de soorten producten en services waar u mogelijk interesse in hebt, en informatie over de grootte, geografische locaties, kredietwaardigheid en demografie van uw bedrijf.
   
 • Transactiegegevens over uw interactie met ADP, waaronder aankopen, vragen, accountgegevens van klanten en informatie over hoe u de websites en toepassingen van ADP gebruikt.
 

2. Hoe verzamelt ADP persoonsgegevens?

In veel gevallen verzamelen we persoonsgegevens rechtstreeks bij u. We vragen u om uw persoonsgegevens (waaronder contactgegevens en relatiegegevens) als u met ons communiceert, zoals bij het registreren op onze websites, het inschrijven voor een nieuwsbrief of het doen van een aankoop. We verzamelen mogelijk ook extra relatiegegevens van externe gegevensleveranciers, die onze bestanden verbeteren en ons helpen onze klanten beter te kennen.

Als u producten of diensten van ADP aanschaft, verzamelen we transactiegegevens. We verzamelen daarnaast transactiegegevens wanneer u onze website bezoekt, onze toepassingen gebruikt of contact met ons opneemt, bijvoorbeeld met onze Klantenservice.

Als u online met ons communiceert, gebruiken we cookies en andere technologische middelen om gegevens te verzamelen over uw computer en over uw gebruik van onze website en toepassingen. We verwerken deze gegevens als persoonsgegevens wanneer ze zijn gekoppeld aan uw contactgegevens. Zie het onderstaande hoofdstuk Cookies en vergelijkbare technologieën voor meer informatie.

 

3. Hoe gebruikt ADP persoonsgegevens?

ADP gebruikt uw persoonsgegevens om:

 • te voldoen aan uw verzoeken over producten of services en u te voorzien van andere gerelateerde activiteiten, zoals de levering van producten en diensten, klantenservice, accountmanagement, ondersteuning en training en voor andere services, die zijn gerelateerd aan uw relatie met ADP;
   
 • u te voorzien van marketingcommunicatie en aanbiedingen voor producten en services van ADP en, in sommige gevallen, van onze partners, waaronder gerichte aanbiedingen die zijn gebaseerd op uw voorkeuren, bedrijfskenmerken en locatie;
   
 • enquêtes en andere promotionele activiteiten uit te voeren;
   
 • vast te stellen of u in aanmerking komt voor bepaalde producten, services en aanbiedingen;
   
 • u te voorzien van extra informatie die voor u van belang kan zijn, zoals ADP-nieuws en -aankondigingen en technische serviceberichten; en
   
 • onze dagelijkse bedrijfsbehoeften te beheren, zoals betalingsverwerking en financieel accountmanagement, productontwikkeling, contractmanagement, websitebeheer, forummanagement, fulfillment, analyses, beveiliging en fraudebestrijding, corporate governance, rapportage en juridische compliance, en bedrijfscontinuïteit.
 

4. Waartoe verstrekt ADP uw persoonsgegevens?

ADP begrijpt dat u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken voor hun eigen marketingdoeleinden. We beperken het delen van uw persoonsgegevens op de volgende manieren:

 • We delen mogelijk uw persoonsgegevens met onze gelieerde ondernemingen, die uw persoonsgegevens alleen mogen gebruiken voor de bovenstaande doeleinden.
   
 • We delen uw persoonsgegevens mogelijk ook met onze dienstverleners, die wettelijk of contractueel verplicht zijn uw persoonsgegevens te beschermen en uw persoonsgegevens alleen te gebruiken in overeenstemming met onze instructies.
   
 • We delen uw persoonsgegevens mogelijk met zakelijke partners, maar alleen indien u producten of services van dergelijke partners hebt gekocht, met dergelijke partners hebt gecommuniceerd of wanneer u op andere wijze instemt met het delen. Indien u bijvoorbeeld door een website van een zakelijke patner bent doorverwezen naar ADP, dan voorzien wij die partner mogelijk van uw contactgegevens en bepaalde transactiegegevens om de doorverwijzing te valideren.
   
 • We leveren mogelijk ook uw contactgegevens aan bedrijven die aanvullende producten en services leveren, indien u verzoekt om informatie over deze oplossingen. We kunnen mogelijk ook persoonsgegevens verstrekken indien deze nodig zijn om de verkoop of overdracht van bedrijfsmiddelen mogelijk te maken, om onze rechten af te dwingen, onze eigendommen te beschermen, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van anderen te beschermen, of indien vereist voor externe accountantscontroles, compliance en corporate governancefuncties. We dienen tevens persoonsgegevens te verstrekken indien de wet ons daartoe verplicht, zoals in antwoord op een dagvaarding, inclusief aan politie, justitie en rechtbanken in de Verenigde Staten en in andere landen waar we actief zijn.

Wij kunnen ook informatie over u gebruiken of verstrekken die niet persoonlijk identificeerbaar is. We kunnen bijvoorbeeld rapporten publiceren die geaggregeerde en statistische gegevens over onze opdrachtgevers bevatten. Deze rapporten bevatten geen informatie waarmee de ontvanger contact met u kan opnemen, of u kan vinden of identificeren. Deze rapporten bevatten ook geen identificeerbare bedrijfsgegevens.

 

5. Cookies en vergelijkbare technologieën

Als u onze website bezoekt of onze mobiele toepassingen gebruikt, verzamelen we automatisch bepaalde transactiegegevens met technologieën zoals cookies, pixel tags, browseranalysetools, serverlogs en web beacons.

Als u onze website bezoekt, plaatsen we bijvoorbeeld cookies op uw computer. Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites naar uw computer of andere met het internet verbonden apparaten versturen om uw browser te identificeren of om informatie of instellingen in uw browser op te slaan. Dankzij cookies kunnen we u herkennen wanneer u terugkomt. Ze helpen ons ook bij het bieden van een ervaring op maat en om bepaalde soorten fraude te herkennen. In veel gevallen kunt u cookievoorkeuren beheren en het gebruik van cookies en andere gebruikte gegevensverzamelingstechnologieën uitschakelen door de instellingen van uw browser te wijzigen. Alle browsers zijn anders, dus ga naar de sectie ‘help’ van uw browser voor meer informatie over cookievoorkeuren en andere mogelijke beschikbare privacyinstellingen.

ADP maakt ook gebruik van Flash cookies (ook bekend als Local Stored Objects) en soortgelijke technologieën om uw online ervaring te verpersoonlijken en verbeteren. De Adobe Flash Player is een toepassing die snelle ontwikkeling van dynamische content mogelijk maakt, zoals videoclips en animatie. We maken gebruik van Flash cookies voor beveiligingsdoeleinden en om instellingen en voorkeuren te onthouden (net als browsercookies), maar deze worden door een andere interface beheerd dan de interface van uw browser. Zie de website van Adobe om Flash cookies te beheren (http://kb2.adobe.com/cps/526/52697ee8.html) of ga naar www.adobe.com. ADP maakt geen gebruik van Flash cookies of soortgelijke technologieën voor op gedrag of interesse gebaseerde advertentiedoeleinden.

Pixel tags en web beacons zijn kleine grafische afbeeldingen op webpagina's of in onze e-mails waarmee we kunnen bepalen of u een bepaalde handeling hebt uitgevoerd. Als u deze pagina's bezoekt of e-mails opent, genereren de pixel tags en web beacons een melding van die handeling. Met deze tools kunnen we de respons op onze communicatie meten en onze webpagina's en aanbiedingen verbeteren.

We verzamelen veel verschillende soorten gegevens met behulp van cookies en andere technologieën. We verzamelen bijvoorbeeld mogelijk gegevens over het apparaat waarmee u onze website bezoekt, uw besturingssysteem, browser, domein- en andere systeeminstellingen, de taal van uw systeem en het land en de tijdzone waarin uw apparaat zich bevindt. Onze serverlogs bewaren ook het IP-adres dat is toegekend aan het apparaat waarmee u met het internet bent verbonden. Een IP-adres is een uniek nummer, dat door apparatuur wordt gebruikt om elkaar te identificeren en onderling te communiceren op het internet. We verzamelen mogelijk ook gegevens over de website die u bezocht voordat u naar ADP kwam en de website die u na ons bezoekt.

In veel gevallen worden de gegevens die we verzamelen met cookies en andere tools alleen op niet-identificeerbare wijze gebruikt, zonder verwijzingen naar persoonsgegevens. We gebruiken bijvoorbeeld gegevens die we verzamelen over alle websitegebruikers om onze websites te optimaliseren en om verkeerspatronen op onze websites te begrijpen.

In sommige gevallen brengen we de gegevens die we met gebruikmaking van cookies en andere technologie verzamelen, in verband met uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op de gegevens die we in verband brengen met uw persoonsgegevens.

ADP heeft relaties met externe reclamebureaus om advertenties op deze en andere websites te plaatsen, en om tracking- en rapportagefuncties voor deze en andere websites uit te voeren. Deze externe reclamebureaus plaatsen mogelijk cookies op uw computer als u onze of andere websites bezoekt, zodat ze gerichte advertenties aan u kunnen tonen. Deze externe reclamebureaus verzamelen gedurende dit proces geen persoonsgegevens, en we geven geen persoonsgegevens aan hen als onderdeel van dit proces. Deze privacyverklaring is echter niet van toepassing op de verzamelingsmethodes van of het gebruik van de gegevens die door deze bedrijven worden verzameld. Ga voor meer informatie over externe reclamebureaus naar de website van het Network Advertising Initiative (NAI): www.networkadvertising.org. U kunt zich afmelden voor gerichte advertenties van veel externe advertentiebureaus door naar www.networkadvertising.org/consumer/opt_out.asp of http://preferences.truste.com/truste/ te gaan.

Eén van de externe reclamebureaus van ADP is Omniture. Indien u meer informatie wenst over hoe u zich kunt afmelden voor de tracking- en rapportagefuncties die door Omniture op deze website worden uitgevoerd, gaat u naar de Omniture Opt-Out-pagina op http://www.omniture.com/en/privacy/en/privacy/2o7 volgt u de desbetreffende instructies op.

 

Google Analytics

Een ander extern bedrijf dat door ADP wordt gebruikt, is Google Analytics. Ga voor meer informatie over hoe Google Analytics gegevens gebruikt naar ''Hoe Google gegevens gebruikt wanneer u sites of apps van onze partners gebruikt'' op www.google.com/policies/privacy/partners/.

 

6. Vertel-een-vriend functies

ADP biedt op sommige van onze websites een ‘vertel-een-vriend’-functie aan. Indien u ervoor kiest om deze functie te gebruiken, verzamelen we contactgegevens van uw vriend. We sturen uw vriend automatisch eenmaal een e-mail met daarin de gegevens die u hebt aangegeven of om hem of haar uit te nodigen om de site te bezoeken. ADP gebruikt deze informatie uitsluitend voor het versturen van deze eenmalige e-mail en bewaart deze informatie niet.

 

7. Privacyrechten Californië

ADP verzamelt geen online informatie van derden over internetgebruik (gegevens die in de loop van de tijd worden verzameld over websites die eigendom zijn van, of worden beheerd door verschillende entiteiten, met als doel het leveren van reclame die is gebaseerd op voorkeuren of interesses die bekend of afgeleid zijn van de verzamelde gegevens) voor reclamedoeleinden van ADP of onze opdrachtgevers (vaak ook wel Online Behavioral Advertising of OBA genoemd). ADP maakt echter wel gebruik van externe reclamebureaus die hun eigen of externe cookies gebruiken om gegevens te verzamelen als personen gebruikmaken van de websites van ADP en anderen.

U kunt de instellingen van de browser van uw computer zodanig instellen dat u wordt geïnformeerd wanneer u een extern cookie ontvangt, waaronder de cookies van ADP, waarbij u de keus krijgt om het cookie te blokkeren. Daarnaast bestaan er andere beheersingsmechanismes, in bepaalde browsers of verkrijgbaar van derde partijen, waarmee cookies uitgebreider kunnen worden geblokkeerd. Sommige nieuwe browsers beschikken over een do-not-track functie. Als deze functie is ingeschakeld, behandelt ADP dit alsof u zich voor al onze online reclameproducten hebt afgemeld. Bezoek de volgende pagina's voor meer informatie over hoe u uw browserinstellingen en cookies kunt beheren:

 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Microsoft Internet Explorer
 • Safari
 

8. Mobiele toepassingen

ADP biedt mobiele toepassingen aan waarmee u toegang hebt tot uw account, zodat u online met ons kunt communiceren en andere informatie op uw smartphone kunt ontvangen. Alle persoonsgegevens die door ADP via onze mobiele toepassingen worden verzameld, worden voor zover van toepassing beschermd door de voorwaarden van deze privacyverklaring of onze privacyverklaring voor opdrachtgevers en de medewerkers van opdrachtgevers.

 

9. Uw keuzes

U kunt de hoeveelheid gegevens die u aan ADP verschaft altijd beperken. U kunt ook het aantal berichten beperken dat ADP u stuurt. Om u af te melden voor commerciële e-mails, klikt u op de link ''afmelden'' onderaan de e-mail die u van ons hebt ontvangen.

Zelfs wanneer u zich afmeldt voor reclame-e-mails, nemen we mogelijk nog steeds contact met u op met belangrijke transactiegegevens over uw account. Ook wanneer u zich afmeldt voor e-mails, kunnen wij u bijvoorbeeld nog steeds activiteitsbevestigingen en accountverklaringen sturen.

Indien u vragen hebt over uw keuzes, of indien u hulp nodig hebt bij het afmelden, kunt u via e-mail contact met ons opnemen: Privacy@ADP.com. U kunt ook een brief sturen naar het adres in onderstaande sectie Contact. Indien u ons een brief stuurt, vermeld dan uw naam, adres, e-mailadres en informatie over de communicatie die u niet meer wilt ontvangen.

 

 

10. Toegang en correctie

ADP respecteert uw recht op toegang tot en het corrigeren van uw persoonsgegevens. Indien u over een online account beschikt kunt u te allen tijde inloggen om de gegevens die u aan ons hebt verschaft in te zien en te corrigeren. Verder voldoet ADP aan alle wet- en regelgeving met betrekking tot toegang en correctie. Indien u hulp nodig heeft bij het corrigeren van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via Privacy@ADP.com. U kunt ook een brief sturen naar het adres in onderstaande sectie Contact. Indien u ons een brief stuurt, vermeld dan uw naam, adres, e-mailadres en gedetailleerde informatie over de wijziging die u wilt aanbrengen.

Wij bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of voor zover nodig is voor legitieme doeleinden zoals toegestaan door de wet.

 

11. Informatiebeveiliging

ADP heeft een informatiebeveiligingsprogramma geïmplementeerd met administratieve, technische en fysieke waarborgen die zijn ontwikkeld om uw persoonsgegevens te beveiligen. We maken bijvoorbeeld zowel gebruik van industriestandaard versleutelingstechnologie, om gevoelige persoonsgegevens, wanneer die via het internet worden verzameld en verzonden, te beveiligen, evenals van firewalls, site monitoring en inbraakdetectiesoftware.

U dient zelf ook stappen te ondernemen om uzelf te beschermen, vooral online. Kies een sterk wachtwoord wanneer u zich registreert bij ADP-websites en gebruik dit wachtwoord niet op andere sites. Deel uw wachtwoord niet met anderen. ADP zal nooit telefonisch of per e-mail om uw wachtwoord vragen zonder dat u daarom verzocht heeft. Meld uzelf af bij de website en sluit uw browservenster wanneer u klaar bent met uw werk. Dit zorgt ervoor dat anderen geen toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en correspondentie als zij toegang hebben tot uw computer.

 

12. Opmerking voor inwoners van landen buiten de VS

Het hoofdkantoor van ADP is gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika. Uw persoonsgegevens kunnen mogelijk worden ingezien door of doorgegeven aan onze gelieerde ondernemingen en leveranciers in de Verenigde Staten of in andere landen. Door ons over uw persoonsgegevens te laten beschikken, geeft u ADP en haar gelieerde ondernemingen toestemming uw persoonsgegevens te registreren en te gebruiken en deze over te brengen naar gebieden buiten het land waarin u woont, zoals vermeld in deze privacyverklaring. We zullen de privacy en beveiliging van uw persoonsgegevens altijd in acht nemen, ongeacht waar ze verwerkt of bewaard worden.

Doorgifte van persoonsgegevens vanuit de Europese Economische Ruimte (EER) en andere landen met restricties ten aanzien van doorgifte, zullen geautoriseerd worden door goedgekeurde modelcontracten of andere toepasselijke maatregelen. Hoewel het Safe Harbor-kader tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten niet langer een geldige basis vormt voor de doorgifte van persoonsgegevens vanuit de Europese Unie en ADP op andere grondslagen gegevens doorgeeft, blijft ADP zich houden aan de Safe Harbor-principes, als blijk van toewijding aan de bescherming van persoonsgegevens.

 

13. Privacybeleid van derden

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op het gebruik en de verstrekking van gegevens door ADP. Andere websites die mogelijk via deze website toegankelijk zijn hebben hun eigen privacybeleid en activiteiten met betrekking tot het verzamelen, het gebruik en de verstrekking van gegevens. Onze gelieerde ondernemingen, leveranciers en partners beschikken ook over hun eigen privacybeleid. Het verdient aanbeveling de privacyverklaringen van alle derde partijen aandachtig te lezen voordat u hun uw gegevens verstrekt of ingaat op een aanbod of aanbieding.

 

14. Forums, productbeoordelingen en andere openbare gebieden

Onze websites bieden mogelijk forums en andere toepassingen aan waar u kunt communiceren met anderen en openbare informatie kunt plaatsen. Lees onze Algemene voorwaarden aandachtig door voordat u hier informatie plaatst. U heeft geen recht op privacy in openbare berichten. Alle gegevens die u plaatst zijn voor iedereen met internettoegang toegankelijk, en persoonsgegevens die u in uw bericht opneemt, kunnen door anderen worden gelezen, verzameld en gebruikt. Als u bijvoorbeeld uw e-mailadres plaatst, ontvangt u mogelijk ongevraagde e-mail. Denk goed na voordat u persoonsgegevens plaatst.

 

15. Sollicitanten

Indien u hebt gesolliciteerd naar een baan bij ADP, worden de persoonsgegevens die u bij uw sollicitatie hebt ingediend toegevoegd aan onze Talent Community en worden ze gebruikt voor wervings- en andere gebruikelijke HR-doeleinden. We sturen u bijvoorbeeld mogelijk informatie over nieuwe carrièremogelijkheden binnen ADP en andere bronnen voor carrièreontwikkeling. U kunt uw voorkeuren voor Talent Community te allen tijde in ons Career Center instellen.

 

16. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Van tijd tot tijd passen wij deze privacyverklaring mogelijk aan vanwege nieuwe of andere privacyactiviteiten. Indien wij wezenlijke veranderingen in deze privacyverklaring doorvoeren plaatsen wij een bericht online. Indien de veranderingen wezenlijk van invloed zijn op hoe wij reeds verzamelde persoonsgegevens gebruiken of verstrekken, dan versturen wij daarnaast een bericht naar het primaire e-mailadres van uw account.

 

17. Hoe kunt u contact opnemen bij vragen, opmerkingen of klachten?

Neem contact met ons op als u vragen, opmerkingen of klachten heeft, of als u van mening bent dat ADP niet correct is omgegaan met uw persoonsgegevens of haar verplichtingen met betrekking tot uw privacy niet is nagekomen. U kunt u een klacht indienen bij het Office of Privacy & Data Governance van ADP via Privacy@ADP.com. Het Privacy Office onderzoekt dan uw klacht en stelt u binnen redelijke termijn op de hoogte van het resultaat van het onderzoek.

U kunt ons per post bereiken:
ADP
Office of Privacy & Data Governance 
MS 325  
One ADP Boulevard  
Roseland, NJ 07068-1728 USA

Deze versie verandert de manier waarop wij persoonsgegevens gebruiken niet wezenlijk in vergelijking met de vorige versie van de privacyverklaring die hier geplaatst is.

HERZIEN EN GEPLAATST OP: 1 augustus 2016