Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

 

Kwart van de Nederlanders ervaart werk niet als werk

 

Rotterdam, 30 augustus 2018 – Geld is niet alles voor veel Europese werknemers. Bijna de helft (48%) noemt andere redenen dan salaris als primaire reden om naar het werk te gaan. Bij Nederlandse werknemers speelt dit nog sterker. Meer dan de helft (57%) noemt geld niet als belangrijkste reden te werken. Ze gaan omdat ze leuk vinden wat ze doen (26%) of graag voor de organisatie werken (14%).

 

Britten hechten het meeste waarde aan financiële factoren. Europese vrouwen lijken eerder voor het geld te werken dan mannen (56% tegen 47%)

Dat blijkt uit het onderzoek ‘People Unboxed’ van HR-dienstverlener ADP naar o.a. de motivatie, werk-privebalans en mate van geluk op de werkvloer van ruim 2.500 Europese werknemers, waaronder 500 Nederlanders

 

Tevreden gevoel bij ontvangen salaris

Er lijkt een verband te bestaan tussen de reden om te werken en hoe de maandelijkse salarisstrook wordt ontvangen. Mensen die vooral zeggen te werken voor het geld, kijken eerder gefrustreerd (16%) of teleurgesteld (27%) naar hun loonstrook dan mensen die van hun werk of hun organisatie houden (12% en 9%). Driekwart (76%) van de Nederlandse werknemers geeft aan blij, tevreden of enthousiast te zijn wanneer het salaris is uitbetaald. In Frankrijk ligt dit percentage het laagst: slechts 55% zegt met een goed gevoel zijn maandelijkse loonstrook te bekijken.

“De balans tussen werkplezier en liefde voor het vak enerzijds en de waardering voor de financiële beloning anderzijds is ongeveer gelijk,” zegt Martijn Brand, Algemeen Directeur bij ADP Nederland. “Nederland is een van de koplopers als het gaat om werkgeluk en mensen betrokken houden bij hun werk. Toch is het belangrijk om er rekening mee te houden dat ook in Nederland een groot gedeelte van de werknemers primair voor het geld werkt.”

 

Liefde voor het vak

De motivaties van de medewerkers evolueren begrijpelijkerwijs in de loop van hun leven en loopbaan. Wat opvalt, is dat jongere werknemers niet het meest gemotiveerd zijn door geld. Van de 18 tot 24-jarigen geeft slechts drie op de tien (30%) aan dat betalen voor dingen die ze nodig hebben hun primaire motivatie is. Van de 50-64 jarigen zegt 42% te werken om de dingen die ze nodig hebben te betalen. Liefde voor het vak wordt  belangrijker naarmate werknemers ouder worden. Van de 50-64 jarigen zegt 24% dat liefde voor het vak de reden is om naar hun werk te gaan en van de 65-plussers zegt 32% dat dit voor hen de voornaamste reden is. Voor de werknemers onder de 50 is dat gemiddeld slechts 18%.

"Gemotiveerde, enthousiaste medewerkers zijn voor elke werkgever waardevol,” aldus Brand. “Ons onderzoek laat zien hoe de verdeling tussen financiële en niet-financiële motivaties belangrijke implicaties hebben voor de betrokkenheid en tevredenheid van werknemers. Betrokken medewerkers hebben een bewezen positieve impact op de productiviteit en het succes van de organisatie. Door inzicht te verkrijgen in de belangrijkste redenen van mensen om naar hun werk te gaan kan HR de juiste voorwaarden bieden op basis van persoonlijke wensen.”

 
ADP People Unboxed – waarom medewerkers naar hun werk gaan.
 
 

Over het onderzoek

In het rapport ‘People Unboxed’ worden de werkmotivatie, factoren die werknemers (on)gelukkig maken, redenen voor het wel of niet ziekmelden en het belang van een goede werk-privébalans onderzocht. Het onderzoek werd uitgevoerd door Circle Research in april en mei 2018. De steekproef bestond uit 2500 werkende volwassenen in vijf landen in Europa:  Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Het rapport is te downloaden via https://www.adp.nl/kennis/onderzoeken-hr-research/hoe-betrokken-zijn-uw-medewerkers/

 

 

Over ADP Nederland

Krachtige technologie met een menselijke kant. Ongeacht grootte of branche vertrouwen bedrijven over de hele wereld op ADP’s cloud software en expertise om het potentieel van hun mensen te benutten. HR. Talent. Excasso. Payroll. Compliance. Samen halen we het beste uit uw menselijk kapitaal.

Het ADP-logo en ADP zijn geregistreerde handelsmerken van ADP, LLC. Alle overige handels- en servicemerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. ©2018 ADP, LLC.