• Steeds meer HR-professionals zien functies binnen drie jaar verdwijnen
  • 71% voorziet veranderingen in zijn/haar functie
  • Lonen stijgen gemiddeld met 2,3%

Rotterdam, 12 oktober 2017 - De HR-wereld is snel aan het veranderen. Een ruime meerderheid (71%) van de HR-professionals verwacht dat zijn functie de komende tijd gaat veranderen en de dreiging dat functies verdwijnen door robotisering lijkt dichterbij te komen. Het te besteden budget en de gevolgen daarvan op de te behalen doelen vormt dit jaar de grootste zorg. De zorgen met betrekking tot het economisch klimaat zijn daarentegen opnieuw gedaald.

HR Trends 2017-2018

Dat blijkt uit HR Trends 2017-2018, een onafhankelijk en representatief onderzoek van HR- en salarisdienstverlener ADP Nederland, organisatieadviesbureau Berenschot en Performa Uitgeverij onder ruim 1.000 Nederlandse HR-professionals. HR Trends is het grootste jaarlijkse onderzoek onder HR-professionals in Nederland.

HR-professionals loyaal, maar op de uitkijk

HR-professionals werken gemiddeld langer bij een werkgever dan werknemers in andere functiegroepen. Meer dan 60% van de respondenten geeft aan al langer dan vijf jaar bij zijn huidige werkgever te werken. Voor bijna een derde (32%) is dat zelfs al minstens 10 jaar. Ondertussen groeit wel het aantal HR-professionals dat van baan wil veranderen. In 2016 was dit percentage nog stabiel ten opzichte van 2015 (21%), maar dit jaar steeg dat naar 25%. HR-professionals die al 4 tot 10 jaar bij één werkgever zitten, zijn het vaakst op zoek naar ander werk (gemiddeld 34%). In deze groep is de stijging in werkzoekenden ook het grootst ten opzichte van vorig jaar.

Het percentage respondenten dat in de afgelopen twee jaar promotie maakte, daalde dit jaar van ruim een kwart (27%) naar 23%. Dat is meer dan hun eigen prognose in 2016. Toen voorzag slechts 18% van de respondenten een stap vooruit. In de periode 2018-2019 verwacht zo’n 21% van de respondenten een promotie. De loonstijging van gemiddeld 2,3% onder HR-professionals zit met name in de vaste lonen en niet zozeer in de variabele beloning. Opvallend is dat meer HR-professionals in aanmerking komen voor een bonus en/of winstuitkering dan vorig jaar.

Takenpakket verandert en automatisering zet door

HR-professionals zien hun takenpakket snel veranderen: maar liefst 71% van de respondenten voorziet de komende tijd aanpassingen in zijn of haar functie. Dat is een aanmerkelijk hoger percentage dan vorig jaar (60%). Meer dan de helft (54%) geeft aan dat ze een verandering in de uitvoering van taken voorzien en bijna één op de vier (38%) HR-professionals denkt dat het HR-takenpakket de komende jaren wordt uitgebreid. Hetzelfde percentage verwacht dat er meer managementtaken bijkomen.

De aanhoudende automatisering en digitalisering heeft volgens HR-professionals vooral gevolgen voor functies met veel administratieve taken, maar dit jaar is het opvallend dat HR-professionals over de gehele linie aan functies vaker denken dat hun functie wel eens binnen drie jaar zou kunnen verdwijnen.

Kopzorgen om te besteden budget

Hoewel HR-professionals zich meer bewust lijken van de impact van automatisering op hun vakgebied en/of functie, daalden de zorgen rondom dit thema van 23% in 2016 tot 16% dit jaar.

“Dat de zorgen rondom automatisering afnemen, terwijl de impact toeneemt kan goed betekenen dat HR-professionals inzien dat er voor de banen die verdwijnen, weer andere terugkomen. Door het oprukken van informatietechnologie in de HR, wordt er meer geïnvesteerd in HRTech,” aldus Hans van der Spek, manager kenniscentrum HCM bij Berenschot.

HR-professionals maken zich ook minder zorgen over de economische omstandigheden. (57% in 2016 vs. 42% dit jaar). Dat hangt samen met de dalende zorgen over de steeds kleinere vraag naar producten en diensten van bedrijven. Opvallend steeg wel het percentage respondenten dat zich zorgen maakt over het te besteden budget en de gevolgen daarvan op de te behalen doelen (45% in 2016 vs. 57% dit jaar). Deze zorg staat zelfs met stip op één.

Voor het tweede jaar op rij groeit de angst om bij te blijven met professionele kennis en competenties. Deze zorg (44%) is goed voor een tweede plek. HR-professionals zijn vooral bang om achter te raken met hun kennis van het eigen vakgebied. Ook juridische kennis en managementvaardigheden zijn punten waar HR-professionals zich graag verder in ontwikkelen. Nieuw in deze lijst is HR-analytics (4%), een onderwerp dat naar verwachting de komende jaren steeds actueler wordt.

Krappe arbeidsmarkt ook merkbaar bij HR-functies

De krapte op de arbeidsmarkt is ook in de HR-wereld steeds beter voelbaar. Ruim één op de tien (12%) HR-professionals geeft aan regelmatig of vaak moeite te hebben met het invullen van vacatures. Hoewel het vervullen van HR-vacatures nog steeds relatief goed lukt ten opzichte van andere sectoren, is de groei van deze zorg opvallend. In 2016 had slechts 5% van de HR-professionals hier moeite mee.

Over HR Trends

HR Trends is het grootste jaarlijkse onderzoek onder interne en externe HR-professionals in Nederland naar de inhoud en de beloning van de HR-functie. In het onderzoek zijn niet alleen HR-verantwoordelijken in loondienst ondervraagd, maar ook directeuren van HR- dienstverlenende bureaus en zelfstandig gevestigde HR-adviseurs. Ruim 1000 HR-verantwoordelijken deden aan het onderzoek mee. HR Trends 2017-2018 is een initiatief van Performa, uitgevoerd door Berenschot en mede mogelijk gemaakt door ADP. De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd op 12 oktober tijdens HR Live.

Over Berenschot

Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met 325 medewerkers wereldwijd. Al bijna 80 jaar verrast Berenschot opdrachtgevers in de publieke en private sector met slimme en nieuwe inzichten. Dit door innovatie te koppelen aan ondernemerschap. Sinds 1962 heeft Berenschot een vestiging in de Europese hoofdstad Brussel. Tevens is Berenschot partner in de E-I Consulting Group, een Europees samenwerkingsverband van toonaangevende adviesbureaus. Berenschot is één van de oprichters van Universiteit Twente. Meer informatie: www.berenschot.nl of volg ons op twitter; https://twitter.com/berenschot_nl.

Over ADP Nederland

Krachtige technologie met een menselijke kant. Ongeacht grootte of branche vertrouwen bedrijven over de hele wereld op ADP’s cloud software en expertise om het potentieel van hun mensen te benutten. HR. Talent. Excasso. Payroll. Compliance. Samen halen we het beste uit uw menselijk kapitaal.

Het ADP-logo en ADP zijn geregistreerde handelsmerken van ADP, LLC. Alle overige handels- en servicemerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. ©2017 ADP, LLC.