Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

 
 
  • Correctie belastingtarieven per 1 april pakt negatief uit voor meeste inkomens
  • Grootste achteruitgang voor ambtenaren door hogere pensioenpremie
  • Gepensioneerden leveren iets in
 

Rotterdam, 30 maart 2016 - De meeste Nederlandse werknemers betalen per 1 april meer loonbelasting en houden daardoor netto minder loon over.

 

Netto op achteruit

Door de invoering van de definitieve belastingtarieven voor 2016 gaat iemand met een modaal inkomen er ten opzichte van 1 januari netto 3 euro per maand op achteruit; anderhalf keer modaal verdient netto bijna 7 euro minder per maand en twee keer modaal levert netto 10 euro in.

Doordat de overheidssector per 1 april ook nog eens meer pensioenpremie gaat betalen is het verschil bij ambtenaren het grootst. Een ambtenaar met een inkomen van anderhalf keer modaal gaat er netto 11 euro per maand op achteruit; twee keer modaal ziet maandelijks 17 euro minder op de salarisstrook terug.

 

Eerste schijf geen verschil

Dit blijkt uit berekeningen die HR- en salarisdienstverlener ADP uitvoerde op basis van de belastingtarieven, pensioenpremies en andere premies en heffingen die per 1 april  2016 gelden. ADP verzorgt maandelijks de salarisstrook van 1,4 miljoen Nederlandse werknemers.

De inkomens tot 1.750 euro bruto per maand (eerste schijf) zien geen verschil. De hogere belastingtarieven gelden enkel voor de tweede en derde schijf. De verhoging van het belastingtarief van 40,20% naar 40,40% werd pas in december bekend, waardoor deze per 1 januari nog niet doorgevoerd kon worden. Om een naheffing te voorkomen, volgt er per 1 april een 'inhaalslag' over de eerste drie maanden. De resterende negen maanden van dit jaar wordt er gerekend met een tarief van 40,46%.

 
 

Infographics lonen per 1 april 2016

Maandlonen januari 2016 met netto veranderingen per 1 april 2016. Algemeen beeld én per sector (incl. pensioenpremies).

 

Speciaal voor werkgevers

Veranderingen in het nettoloon leveren vaak vragen op. Een korte uitleg kan al veel vragen en dus werk voorkomen. Download de voorbeelduitleg die u in april aan medewerkers kunt communiceren.

 
 

Grootste achteruitgang voor ambtenaren

In de branches Bouw, Metaal & Techniek, Zorg & Welzijn en Transport zijn de verschillen vergelijkbaar. De verschillen in Metaal & Techniek zijn het kleinst: een modaal inkomen in deze sector levert maandelijks netto 2 euro in. De grootste verschillen zijn bij de sector Overheid te zien.

Ambtenaren betalen namelijk ook nog eens meer pensioenpremie. Per 1 april verhoogt het ambtenarenpensioenfonds ABP zijn premie.  Deze premie is aftrekbaar van het loon, maar de achteruitgang van een ambtenaar met een modaal inkomen loopt op tot iets meer dan 7 euro per maand. Het verschil loopt op tot maximaal 20 euro netto bij drie keer modaal of meer.

 

Kleine tegenvaller voor gepensioneerden in 2017

De belastingverhoging beperkt zich niet tot werkenden. Gepensioneerden met een aanvullend pensioen van 1.700 euro gaan enkele dubbeltjes per maand meer betalen. "Omdat veel gepensioneerden vaak meerdere kleinere pensioenen ontvangen lijkt het alsof de belastingverhoging hen niet raakt.

Maar, over het totaal van hun aanvullende pensioenen en AOW uitkering kan de tariefstijging van 22,30% naar 22,50% betekenen dat gepensioneerden volgend jaar iets meer moeten bijbetalen dan gedacht,” zegt Dik van Leeuwerden, bij ADP verantwoordelijk voor alle kennis over wet- en regelgeving op het gebied van HR en salarisverwerking.

 

Lage lonen: extra alert bij belastingaangifte

Zeker voor werknemers die in 2015 minder verdienden dan 19.500 euro bruto is het de moeite waard om te kijken of ze nog recht hebt op een teruggaaf over 2015. De opbouw van de arbeidskorting werd in 2015 niet meegenomen over vakantiegeld en andere bijzondere beloningen. Daardoor is er bij de berekening van het salaris met een te lage korting rekening gehouden. Het verschil kan oplopen tot meer dan 250 euro.

 

Communicatie richting werknemers

Als het nettoloon verandert, levert dat vaak veel vragen op bij de afdeling salarisadministratie. ADP adviseert zijn klanten om rond de salarisbetaling van april de veranderingen te communiceren aan hun werknemers. Een korte uitleg kan al veel vragen en dus werk voorkomen. ADP heeft een voorbeeldtekst op haar website beschikbaar.

 

Verantwoording, rekentool en complete cijfers

Bij de berekeningen is uitgegaan van pensioenregelingen van ABP, Zorg & Welzijn (voorheen PGGM), Bouw, Transport en Metaal & Techniek. Waar wordt gesproken over pensioenpremies, zijn ook andere verplichte inhoudingen zoals de WIA-bodem- en WGA-hiaatverzekering in de berekeningen meegenomen. ABP-pensioenregelingen gelden voor diverse sectoren. ADP is uitgegaan van de sector 'overheid, onderwijs'. Voor Zorg & Welzijn is gekeken naar 'kinderopvang'. Voor de sector Transport is uitgegaan van Beroepsgoederenvervoer. Voor de sector Bouw is gerekend met lonen per vier weken.

ADP kondigde de wijzigingen per 1 april eerder al aan tijdens de persbijeenkomst over de eerste loonstrook op 6 januari. Een compleet overzicht van deze cijfers is terug vinden op www.adp.nl/1e-loonstrook

 

Over ADP Nederland

Krachtige technologie met een menselijke kant. Ongeacht grootte of branche vertrouwen bedrijven over de hele wereld op ADP's cloud software en expertise om het potentieel van hun mensen te benutten. HR. Talent. Excasso. Payroll. Compliance. Samen halen we het beste uit uw menselijk kapitaal.

Het ADP-logo en ADP zijn geregistreerde handelsmerken van ADP, LLC. Alle overige handels- en servicemerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. © 2016 ADP, LLC.