Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

Wet- & Regelgeving
 

Witte tabel

Jonger dan AOW leeftijd

Jaarloon Zonder loonheffingskorting Met loonheffingskorting*
    Standaardtarief Verrekeningspercentage
loonheffingskorting
€     - t/m € 7.098  36,65% 0,00% 0,00%
€ 7.099 t/m € 10.469  36,65%  36,65% -1,75%
€ 10.470 t/m € 19.389  36,65%  36,65% -28,71%
€ 19.390 t/m € 20.384  36,65%  36,65% 0,00%
€ 20.385 t/m € 23.808  38,10%  38,10% 5,15%
€ 23.809 t/m € 34.060  38,10%  38,10% 5,15%
€ 34.061 t/m € 34.300  38,10%  38,10% 11,15%
€ 34.301 t/m € 34.817  38,10%  38,10% 11,15%
€ 34.818 t/m € 36.783  38,10%  38,10% 11,15%
€ 36.784 t/m € 47.422  38,10%  38,10% 11,15%
€ 47.423 t/m € 68.507  38,10%  38,10% 11,15%
€ 68.508 t/m € 97.966  51,75%  51,75% 6,00%
€ 97.967 en meer   51,75%   51,75%   0,00%

 

Tarieven AOW leeftijd en ouder geboren in 1945 of eerder

Jaarloon Zonder loonheffingskorting Met loonheffingskorting*
    Standaardtarief Verrekeningspercentage
loonheffingskorting
€     - t/m € 7.098  18,75% 0,00% 0,00%
€ 7.099 t/m € 10.469  18,75%  0,00% -0,00%
€ 10.470 t/m € 19.389  18,75%  0,00% -0,00%
€ 19.390 t/m € 20.384  18,75%  0,00% 0,00%
€ 20.385 t/m € 23.808  20,20%  20,20% 2,63%
€ 23.809 t/m € 34.060  20,20%  20,20% 5,70%
€ 34.061 t/m € 34.300  20,20%  20,20% 5,70%
€ 34.301 t/m € 34.817  20,20%  20,20% 5,70%
€ 34.818 t/m € 36.783  38,10%  38,10% 5,70%
€ 36.784 t/m € 47.422  38,10%  38,10% 20,70%
€ 47.423 t/m € 68.507  38,10%  38,10% 5,70%
€ 68.508 t/m € 97.966  51,75%  51,75% 3,07%
€ 97.967 en meer   51,75%   51,75%   0,00%

 

Tarieven AOW leeftijd en ouder geboren in 1946 of later

Jaarloon Zonder loonheffingskorting Met loonheffingskorting*
    Standaardtarief Verrekeningspercentage
loonheffingskorting
€     - t/m € 7.098  18,75% 0,00% 0,00%
€ 7.099 t/m € 10.469  18,75%  0,00% 0,00%
€ 10.470 t/m € 19.389  18,75%  0,00% 0,00%
€ 19.390 t/m € 20.384  18,75%  0,00% 0,00%
€ 20.385 t/m € 23.808  20,20%  0,00% 0,00%
€ 23.809 t/m € 34.060  20,20%  20,20% 2,63%
€ 34.061 t/m € 34.300  20,20%  20,20% 5,70%
€ 34.301 t/m € 34.817  38,10%  38,10% 5,70%
€ 34.818 t/m € 36.783  38,10%  38,10% 5,70%
€ 36.784 t/m € 47.422  38,10%  38,10% 20,70%
€ 47.423 t/m € 68.507  38,10%  38,10% 5,70%
€ 68.508 t/m € 97.966  51,75%  51,75% 3,07%
€ 97.967 en meer   51,75%   51,75%   0,00%

 

* Omdat de loonheffingskorting afhankelijk is van de hoogte van het inkomen, moet u het verrekeningspercentage toepassen. Voor het berekenen van de loonbelasting/premie volksverzekeringen telt u dit percentage op bij het percentage uit de kolom 'standaardtarief'. U mag de 2 percentages ook afzonderlijk toepassen. Rond het resultaat af op centen in het voordeel van de werknemer/uitkeringsgerechtigde. Zie voor meer informatie paragraaf 7.3.6 van het 'Handboek Loonheffingen 2019'.

Groene tabel

Jonger dan AOW leeftijd

Jaarloon Zonder loonheffingskorting Met loonheffingskorting*
    Standaardtarief Verrekeningspercentage
loonheffingskorting
€ - t/m € 6.758  36,65%  0,00%  0,00%
€6.759 t/m € 15.274  36,65%  36,65%  0,00%
€ 15.275 t/m € 20.384  36,65%  36,65%  0,00%
€ 20.385 t/m € 34.300  38,10%  38,10%  5,15%
€ 34.301 t/m € 34.817  38,10%  38,10%  5,15%
€ 34.818 t/m € 36.783  38,10%  38,10%  5,15%
€ 36.784 t/m € 47.422  38,10%  38,10%  5,15%
€ 47.423 t/m € 68.507  38,10%  38,10%  5,15%
€ 68.508  51,75%  51,75%  0,00%

 

Tarieven AOW leeftijd en ouder geboren in 1945 of eerder

Jaarloon Zonder loonheffingskorting Met loonheffingskorting*
    Standaardtarief Verrekeningspercentage
loonheffingskorting
€ - t/m € 6.758  18,75%  0,00%  0,00%
€ 6.759 t/m € 15.274  18,75%  0,00%  0,00%
€ 15.275 t/m € 20.384  18,75%  18,75%  0,00%
€ 20.385 t/m € 34.300  20,20%  20,20%  2,63%
€ 34.301 t/m € 34.817  20,20%  20,20%  2,63%
€ 34.818 t/m € 36.783  38,10%  38,10%  2,63%
€ 36.784 t/m € 47.422  38,10%  38,10%  17,63%
€ 47.423 t/m € 68.507  38,10%  38,10%  2,63%
€ 68.508  51,75%  51,75%  0,00%

 

Tarieven AOW leeftijd en ouder geboren in 1946 of later

Jaarloon Zonder loonheffingskorting Met loonheffingskorting*
    Standaardtarief Verrekeningspercentage
loonheffingskorting
€ - t/m € 6.758  18,75%  0,00%  0,00%
€6.759 t/m € 15.274  18,75%  0,00%  0,00%
€ 15.275 t/m € 20.384  18,75%  18,75%  0,00%
€ 20.385 t/m € 34.300  20,20%  20,20%  2,63%
€ 34.301 t/m € 34.817  38,10%  38,10%  2,63%
€ 34.818 t/m € 36.783  38,10%  38,10%  2,63%
€ 36.784 t/m € 47.422  38,10%  38,10%  17,63%
€ 47.423 t/m € 68.507  38,10%  38,10%  2,63%
€ 68.508  51,75%  51,75%  0,00%

 

* Omdat de loonheffingskorting afhankelijk is van de hoogte van het inkomen, moet u het verrekeningspercentage toepassen. Voor het berekenen van de loonbelasting/premie volksverzekeringen telt u dit percentage op bij het percentage uit de kolom 'standaardtarief'. U mag de 2 percentages ook afzonderlijk toepassen. Rond het resultaat af op centen in het voordeel van de werknemer/uitkeringsgerechtigde. Zie voor meer informatie paragraaf 7.3.6 van het 'Handboek Loonheffingen 2019'.

 
 

Maakt u gebruik van subsidies en premiekortingen?

Deze en veel andere bezwaren kunnen voor een groot deel worden weggenomen door subsidies en premiekortingen! Maar waar heeft u als werkgever nu recht op? Het komt vaak voor dat een werkgever geen gebruikmaakt van een subsidie. Laat u ook geld liggen?

In deze ‘premiewijzer’ geven we aan de hand van de wet- en regelgeving een overzicht op begrippen en benamingen en gaan we in op de subsidies en regelingen die het meest voorkomen in de praktijk.

Hoe pak je het aan? U leest er alles over in deze uitgave.