Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

Wet- & Regelgeving
 

Witte tabel

Jonger dan AOW leeftijd

Jaarloon Zonder loonheffingskorting Met loonheffingskorting*
    Standaard tarief Verrekenings &
loonheffingskorting
€ - t/m € 6.481  36,55% 0,00% 0,00%
€ 6.482 t/m € 10.053  36,55%  36,55% -1,77%
€ 10.054 t/m € 18.619  36,55%  36,55% -28,32%
€ 18.620 t/m € 19.982  36,55%  36,55% 0,00%
€ 19.983 t/m € 21.410  40,80%  40,80% 4,79%
€ 21.411 t/m € 32.444  40,80%  40,80% 4,79%
€ 32.445 t/m € 33.791  40,80%  40,80% 8,39%
€ 33.792 t/m € 34.130  40,80%  40,80% 8,39%
€ 34.131 t/m € 67.072  40,80%  40,80% 8,39%
€ 67.073 t/m € 131.729  52,00%  52,00% 3,60%
€ 131.730 en meer   52,00%   52,00%   0,00%

 

Tarieven AOW leeftijd en ouder geboren in 1945 of eerder

Jaarloon Zonder loonheffingskorting Met loonheffingskorting*
    Standaard tarief Verrekenings &
loonheffingskorting
€ - t/m € 6.481  18,65% 0,00% 0,00%
€ 6.482 t/m € 10.053  18,65%  0,00% 0,00%
€ 10.054 t/m € 18.619  18,65%  0,00% 0,00%
€ 18.620 t/m € 19.982  22,90%  0,00% 0,00%
€ 19.983 t/m € 21.410  22,90%  0,00% 0,00%
€ 21.411 t/m € 32.444  22,90%  22,90% 2,44%
€ 32.445 t/m € 33.791  22,90%  22,90% 4,28%
€ 33.792 t/m € 34.130  22,90%  22,90% 4,28%
€ 34.131 t/m € 67.072  40,80%  40,80% 4,28%
€ 67.073 t/m € 131.729  52,00%  52,00% 1,84%
€ 131.730 en meer   52,00%   52,00%   0,00%

 

Tarieven AOW leeftijd en ouder geboren in 1946 of later

Jaarloon Zonder loonheffingskorting Met loonheffingskorting*
    Standaard tarief Verrekenings &
loonheffingskorting
€ - t/m € 6.481  18,65% 0,00% 0,00%
€ 6.482 t/m € 10.053  18,65%  0,00% 0,00%
€ 10.054 t/m € 18.619  18,65%  0,00% 0,00%
€ 18.620 t/m € 19.982  18,65%  0,00% 0,00%
€ 19.983 t/m € 21.410  22,90%  0,00% 0,00%
€ 21.411 t/m € 32.444  22,90%  22,90% 2,44%
€ 32.445 t/m € 33.791  22,90%  22,90% 4,28%
€ 33.792 t/m € 34.130  40,80%  40,80% 4,28%
€ 34.131 t/m € 67.072  40,80%  40,80% 4,28%
€ 67.073 t/m € 131.729  52,00%  52,00% 1,84%
€ 131.730 en meer   52,00%   52,00%   0,00%

* Omdat de loonheffingskorting afhankelijk is van de hoogte van het inkomen, moet u het verrekeningspercentage loonheffingskorting toepassen. Voor het berekenen van de loonbelasting/premie volksverzekeringen telt u dit percentage op bij het percentage uit de kolom 'standaardtarief'.  U mag de 2 percentages ook afzonderlijk toepassen. Zie voor meer informatie paragraaf 7.3.6 van het 'Handboek Loonheffingen 2016'.

Groene tabel

Jonger dan AOW leeftijd

Jaarloon Zonder loonheffingskorting Met loonheffingskorting*
    Standaard tarief Verrekenings &
loonheffingskorting
€ - t/m € 6.166  36,55%  0,00%  0,00%
€6.167 t/m € 13.099  36,55%  36,55%  0,00%
€ 13.100t/m € 15.447  36,55%  36,55%  0,00%
€ 15.448 t/m € 19.982  36,55%  36,55%  0,00%
€ 19.983 t/m € 33.791  40,80%  40,80%  4,79%
€ 33.792 t/m € 34.130  40,80%  40,80%  4,79%
€ 34.131 t/m € 67.072  40,80%  40,80%  4,79%
€ 67.073  52,00%  52,00%  0,00%

 

Tarieven AOW leeftijd en ouder

  Geboren in 1945 of eerder Alleen voor SVB
Jaarloon Zonder loon-
heffingskorting
Met loonheffingskorting* Met loonheffingskorting*
    Standaard
tarief
Verrekenings %
loonheffings-
korting
Standaard
tarief
Verrekenings %
loonheffings-
korting
€ - t/m € 6.166  18,65%  0,00%  0,00%  0,00%  0,00%
€ 6.167 - t/m € 13.099  18,65%  0,00%  0,00%  0,00%  0,00%
€ 13.100 - t/m € 15.447  18,65%  18,65%  0,00%  0,00%  0,00%
€ 15.448 - t/m € 19.982  18,65%  18,65%  0,00%  18,65%  0,00%
€ 19.983 - t/m € 33.791  22,90%  22,90%  2,44%  22,90%  2,44%
€ 33.792 - t/m € 34.130  22,90%  22,90%  2,44%  22,90%  2,44%
€ 34.131 - t/m € 67.072  40,80%  40,80%  2,44%  40,80%  2,44%
€ 67.073 en meer  52,00%  52,00%  0,00%  52,00%  0,00%

 

Tarieven AOW leeftijd en ouder

  Geboren in 1946 of later Alleen voor SVB
Jaarloon Zonder loon-
heffingskorting
Met loonheffingskorting* Met loonheffingskorting*
    Standaard
tarief
Verrekenings %
loonheffings-
korting
Standaard
tarief
Verrekenings %
loonheffings-
korting
€ - t/m € 6.166  18,65%  0,00%  0,00%  0,00%  0,00%
€ 6.167 - t/m € 13.099  18,65%  0,00%  0,00%  0,00%  0,00%
€ 13.100 - t/m € 15.447  18,65%  18,65%  0,00%  0,00%  0,00%
€ 15.448 - t/m € 19.982  18,65%  18,65%  0,00%  18,65%  0,00%
€ 19.983 - t/m € 33.791  22,90%  22,90%  2,44%  22,90%  2,44%
€ 33.792 - t/m € 34.130  40,80%  40,80%  2,44%  40,80%  2,44%
€ 34.131 - t/m € 67.072  40,80%  40,80%  2,44%  40,80%  2,44%
€ 67.073 en meer  52,00%  52,00%  0,00%  52,00%  0,00%

De kolommen 'Alleen SVB' zijn alleen relevant voor de speciale groene tabel voor de SVB (LB043), waarin de aanvullende alleenstaandeouderenkorting is verwerkt.

* Omdat de loonheffingskorting afhankelijk is van de hoogte van het inkomen, moet u het verrekeningspercentage loonheffingskorting toepassen. Voor het berekenen van de loonbelasting/premie volksverzekeringen telt u dit percentage op bij het percentage uit de kolom 'standaardtarief'.  U mag de 2 percentages ook afzonderlijk toepassen. Zie voor meer informatie paragraaf 7.3.6 van het 'Handboek Loonheffingen'.

 
 

Maakt u gebruik van subsidies en premiekortingen?

Deze en veel andere bezwaren kunnen voor een groot deel worden weggenomen door subsidies en premiekortingen! Maar waar heeft u als werkgever nu recht op? Het komt vaak voor dat een werkgever geen gebruikmaakt van een subsidie. Laat u ook geld liggen?

In deze ‘premiewijzer’ geven we aan de hand van de wet- en regelgeving een overzicht op begrippen en benamingen en gaan we in op de subsidies en regelingen die het meest voorkomen in de praktijk.

Hoe pak je het aan? U leest er alles over in deze uitgave.