Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

(afdrachtverminderingen en premiekortingen)

Afdrachtvermindering Speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)

  2014 2015 2016 1
Loongrens € 250.000 € 250.000 € 350.000
1e schijf 35% 35% 32%
1e schijf starter 50% 50% 40%
2e schijf 14% 14% 16%
Plafond € 14.000.000 € 14.000.000 vervallen

 

1 per 2016 Afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) samengevoegd met de Research & Development Aftrek (RDA). 

Premiekorting oudere werknemer

  In dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde van 56 jr of ouder bij een werkweek van tenminste 36 uur
Korting op premie WAO/WIA/WW-Awf/Ufo en sectorpremie (per jaar) € 7.000

Premiekorting jongere werknemer

In dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde (WW of uitkering op grond van de Participatiewet) vanaf 18 jaar tot 27 jaar bij een werkweek van tenminste 32 uur en contract van minimaal 6 maanden. Maximaal 2 jaar, uiterlijk tot en met 31 december 2017.

  Werkweek van min. 32 uur
Korting op premie WAO/WIA/WW-Awf/Ufo en sector premie (per jaar) € 3.500

Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer

U mag de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer en de premiekorting oudere werknemer of de premiekorting jongere werknemer niet tegelijk toepassen, u past alleen de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer toe. Maximaal 3 jaar

  Werkweek van min. 36 uur Doelgroep banenafspraak
Korting op premie WAO/WIA/ WW-Awf/Ufo en sector premie (per jaar) € 7.000 € 2.000