Vakantiewerk
moet leuk zijn
en leuk blijven

Maar wat is vakantiewerk precies?

Jongeren die vakantie hebben gaan op zoek naar een vakantiebaantje en werkgevers die tijdelijk vervanging nodig hebben gaan op zoek naar een tijdelijke arbeidskracht. Horeca en land- en tuinbouw zijn van oudsher sectoren waarin heel veel vakantiewerk voorkomt. Maar wat is vakantiewerk precies?

 

Een vakantiewerker bestaat niet!?

Volgens Dik van Leeuwerden, specialist loonheffingen bij HR- en salarisdienstverlener ADP bestaat de vakantiewerker juridisch niet. Werk je in de zomer of neem je iemand voor die periode aan, dan is er is gewoon sprake van een arbeidsovereenkomst van tijdelijke aard met alle verplichtingen van minimumloon, arbeidstijdenwet en Arbowetgeving.

Wat betekent dit voor werkgevers en werknemers? Waar moeten zij op letten? Van Leeuwerden geeft tips voor werkgevers en werknemers.

 

6 tips voor werkgevers

 1. Stel een tijdelijke arbeidsovereenkomst op.
   
 2. Leg alles wat je afspreekt vast. Zorg dat je bij een verlenging een duidelijke periode afspreekt en het niet een contract voor onbepaalde tijd wordt. Vanaf 1 juli 2016 wordt voor seizoenswerk de tussenperiode tussen twee contracten teruggebracht van zes naar drie maanden als dit in de cao zo is geregeld.
 3. Respecteer het minimumloon, vakantietoeslag, arbeidstijdenwet en de Arbowetgeving. Deze zijn allemaal van toepassing op de tijdelijke werknemer. Het kabinet heeft plannen om het minimum jeugdloon aan te passen. Deze zijn nu nog niet van toepassing. Op z’n vroegst in 2017 worden deze plannen doorgevoerd.

 4. Weet hoe oud je werknemer is. Als de vakantiewerker jonger is dan zestien, dan moeten ouders toestemming geven om te werken. Jongeren onder 12 jaar mogen niet tijdelijk in dienst zijn. Is je werknemer jonger dan zestien, ga dan na of de ouders op de hoogte zijn van het werk. Zij hebben namelijk het recht om binnen vier weken de arbeidsovereenkomst te vernietigen.

 5. Het soort werk en de hoeveelheid moeten passen bij de leeftijd van de werknemer:

  • Jongeren van 13 en 14 jaar mogen alleen niet-industriële arbeid verrichten en geen zelfstandige productie. Ze mogen niet ’s avonds, ’s nachts of op zondag werken. Werken mag maximaal 5 dagen per week met een maximum van 7 uur per dag. Een werkweek mag niet meer zijn dan 35 uur en een jongere mag maximaal 3 weken achter elkaar werken. Het aantal gewerkte vakantieweken mag niet meer dan vier zijn. Bij een werkdag van meer dan 4,5 uur heeft de jongere recht op een pauze van een half uur. Hij of zij moet volgens de wet iedere dag minimaal 14 uur rust hebben.

  • Ook jongeren van 15 jaar mogen alleen niet- industriële lichte hulparbeid verrichten. Zoals hulp in een winkel, folders bezorgen en groente of fruit plukken. Werken mag maximaal 5 dagen per week met een maximum van 8 uur per dag.  Een werkweek mag niet langer zijn dan 40uur en een jongere mag maximaal 4 weken achter elkaar werken. In de vakanties mogen zij werken tussen 07.00 en 21.00 uur. Bij een werkdag van meer dan 4,5 uur heeft de jongere recht op een pauze van een half uur. Hij of zij moet volgens de wet iedere dag minimaal 13 uur rust hebben.

  • Jongeren van 16 en 17 jaar mogen bijna alle soorten werk verrichten, sommige echter alleen onder deskundig toezicht, zoals werk met herhalende activiteiten waarvoor stukloon wordt betaald. Deze jongeren mogen niet ’s avonds of ’s nachts werken en slechts op een van de weekenddagen. Werken mag maximaal 5 dagen per week met een maximum van 9 uur per dag. Een werkweek mag niet langer zijn dan 40 uur per 4 weken. Bij een werkdag van meer dan 4,5 uur heeft de jongere recht op een pauze van een half uur. Hij of zij moet volgens de wet iedere dag minimaal 12 uur rust hebben (in ieder geval tussen 22.00 en 6.00 uur).
    
 6. Zorg voor een prettige werksfeer en enthousiasmeer je werknemer. Wordt hij of zij ziek, dan betaal je hem of haar gedurende de looptijd van het contract doo
 
 

Acht tips voor werknemers

 1. Zorg ervoor dat alles wat je afspreekt wordt vastgelegd in het contract.
   
 2. Je bent een werknemer en hebt daarmee recht op het minimumloon en vakantietoeslag. Ook zijn de arbeidstijdenwet en de Arbowetgeving van toepassing.
 3. Ben je jonger dan zestien zorg dan ervoor dat je ouders toestemming hebben gegeven om te werken. Is dit niet het geval dan kunnen zij de arbeidsovereenkomst binnen vier weken vernietigen.

 4. Bij ziekte heb je recht op doorbetaling van je loon gedurende de looptijd van het contract.

 5. Je moet een geldig kopie-id laten zien en verklaren hoe je de loonheffingskorting wil toepassen bij tijdelijk werk. Dit is belangrijk omdat dit een hoger netto loon inhoudt.

 6. Wordt er belasting ingehouden op je loon? Dan kun je die meestal na afloop van het jaar terug vragen. Er geldt wel een ondergrens. Bedragen van € 14 of minder worden niet terugbetaald. Om veel werk voor een belastingteruggaaf achteraf te voorkomen kun je gebruik maken van de ‘Studenten en scholierenregeling’. In de praktijk betekent dit dat je werkgever meestal geen belasting in zal houden.

 7. Ontvangen je ouders kinderbijslag voor jou? Als je jonger dan 16 jaar bent wordt er nooit gekort op de kinderbijslag. Vanaf 16 jaar mag je per kwartaal € 1.266 netto bijverdienen. In de zomermaanden tussen twee schooljaren in mag je nog eens € 1.300 extra netto bijverdienen.

 8. Studenten die onder het nieuwe stelsel van het studievoorschot vallen, mogen zo veel bijverdienen als ze willen. Onder het oude stelsel van studiefinanciering mochten studenten niet te veel bijverdienen, anders verloren ze hun recht op basisbeurs. Studenten die nog onder de oude regeling vallen mogen in 2016 €13.989 bijverdienen.