Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

 

Vakantiewerk, bijverdienen en kinderbijslag

Voor thuiswonende kinderen jonger dan 16 jaar maakt het niet uit wat er wordt (bij)verdiend. De ouders krijgen gewoon kinderbijslag. Is het kind 16 of 17 jaar en woont het thuis dan mag dit kind per kwartaal € 1.296 netto bijverdienen. In de vakantie mag het kind nog netto € 1.330 extra bijverdienen. Wordt er meer verdiend dan de genoemde bedragen dan moeten de ouders de ontvangen kinderbijslag in zijn geheel terug betalen.

 

SVB

Kijk voor wat kinderen die niet thuis wonen mogen bijverdienen op de website van de Sociale Verzekeringsbank (ww.svb.nl).

Let op! Vaak komt het voor dat een kind in de vakantieperiode extra werk doet bij een werkgever waar normaal ook al wordt bijverdiend. In dat geval is het verstandig om aan de werkgever een verklaring te vragen dat de extra verdiensten betrekking hebben op vakantiewerk.

De SVB - de instantie die de Kinderbijslag uitkeert - kan dan na de zomer eenvoudig vaststellen welke bedragen horen bij de normale baan en welke bij het vakantiewerk. Kijk verder op www.svb.nl. Hier vindt u ook een handige wizard met behulp waarvan de toegestane bijverdiensten berekend kunnen worden.

 

Wat telt wel en wat niet mee?

Het gaat om je netto inkomen. Daarvoor tellen mee:

  • loon of salaris;
  • inkomen uit een eigen bedrijf;
  • zaken waar de werkgever voor zorgt, zoals kost en inwoning;
  • stagevergoedingen;
  • vergoedingen voor reiskosten, kleding of een veiligheidsbril;
  • teruggave van loonheffing.

Inkomsten die niet meetellen

  • zakgeld;
  • rente van een spaarrekening.

Kosten die je mag aftrekken

  • reiskosten naar het werk (openbaar vervoer 2e klas);
  • kosten voor het werk, zoals bedrijfskleding.
 

Bijverdienen naast studiefinanciering?

Studenten die onder het nieuwe stelsel van het studievoorschot vallen, mogen zo veel bijverdienen als ze willen. Onder het oude stelsel van studiefinanciering mochten studenten niet te veel bijverdienen, anders verloren ze hun recht op basisbeurs. Studenten die nog onder de oude regeling vallen mogen in 2019 € 14.682,96 bijverdienen. 

Het gaat om het verzamelinkomen of belastbaar loon. Als je aangifte doet bij de Belastingdienst, kijken ze naar je verzamelinkomen: het totaal van inkomsten en aftrekposten. 

Doe je geen aangifte bij de Belastingdienst, dan geldt het belastbaar loon. Dit bedrag staat op je jaaropgave(s) die je krijgt van de werkgever(s) of uitkerende instantie(s). Heb je meerdere werkgevers of uitkeringen, dan tel je de bedragen bij elkaar op. Soms worden er andere woorden gebruikt voor het belastbaar loon, bijvoorbeeld loon voor de loonheffing, fiscaal loon of kortweg loon.

Zolang je met je bijverdiensten onder de bijverdiengrens blijft, is er niets aan de hand. Verdien je in 2019 meer dan € 14.682,96? Dan moet je je studiefinanciering met ingang van de maand dat je over de bijverdiengrens gaat, stopzetten.