Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

 

Schriftelijke arbeidsovereenkomst

De verleiding is wellicht groot om geen schriftelijke arbeidsovereenkomst aan te gaan. Het inzetten van vakantiewerkers zonder schriftelijke arbeidsovereenkomst is echter niet verstandig.

 

Toestemming verplicht!

Hou er rekening mee dat als u een vakantiewerker van jonger dan zestien jaar in dienst neemt de ouders of wettelijke vertegenwoordiger van de vakantiewerker toestemming moeten geven voor het afsluiten van een arbeidsovereenkomst.

Als geen toestemming is verleend kunnen de wettelijke vertegenwoordigers gedurende de eerste vier weken, waarin de minderjarige vakantiekracht in dienst van de werkgever werkt, de arbeidsovereenkomst vernietigen omdat de overeenkomst is aangegaan door een onbekwaam persoon.

Het gevolg van vernietiging is dat de arbeidsovereenkomst niet langer bestaat. De werkgever zal wel het salaris over de gewerkte periode aan de vakantiekracht moeten betalen. Heeft de minderjarige vakantiekracht inmiddels al vier weken gewerkt dan wordt hij geacht toestemming te hebben gekregen.

 

LET OP!

In het algemeen krijgt een vakantiekracht een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Hou goed in de gaten dat er vanwege verlenging geen arbeidscontract voor onbepaalde tijd ontstaat. Hou er ook rekening mee dat u geen concurrentiebeding mag opnemen in een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Een proeftijd kunt u alleen overeenkomen als het contract voor tenminste zes maanden is aangegaan. Dat zal bij een vakantiewerker niet snel het geval zijn.