Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

 
 

Alleen bijdrage wegens privégebruik vermindert de bijtelling

Veel werkgevers vragen voor het gebruik van de auto van de zaak door de werknemer een eigen bijdrage. Als deze bijdrage is benoemd als bijdrage wegens privégebruik dan kan de bijtelling worden verlaagd met het bedrag van de bijdrage.
 

Eigen bijdrage voor privégebruik

Iedere bijdrage die een werknemer aan de werkgever betaalt voor het privégebruik kan op de bijtelling in mindering worden gebracht. Dit geldt dus bijvoorbeeld ook voor een bijdrage die een werknemer betaalt omdat hij een duurdere leaseauto heeft dan dat hij volgens de regeling van zijn werkgever mag leasen. Belangrijk is wel dat tussen werkgever en werknemer is overeengekomen, en in de autoregeling van de werkgever is vastgelegd, dat een hogere bijdrage is verschuldigd voor het daadwerkelijke privégebruik.

Voorbeeld 1:
De leasenorm voor werknemer Jelle is € 720 per maand. Jelle rijdt in een auto met een leasebedrag van € 800. Brengt de werkgever Jelle € 80 in rekening vanwege overschrijding leasenorm dan kan formeel de € 80 niet in mindering op de bijtelling worden gebracht. Is overeengekomen dat, en in de autoregeling van de werkgever opgenomen, de bijdrage voor het daadwerkelijke privégebruik wordt verhoogd met het bedrag waarmee de leasenorm wordt overschreden dan kan de € 80 in mindering worden gebracht op de bijtelling. Dit is voor Jelle voordeliger.

 

Brandstofkosten in het buitenland

Als een werknemer brandstofkosten in het buitenland (bijvoorbeeld tijdens vakantie) voor eigen rekening moet nemen is dit geen bijdrage voor privégebruik. De kosten zijn immers niet aan de werkgever betaald. Wel is mogelijk dat de werkgever de kosten voor de brandstof vergoed aan de werknemer en vervolgens inhoudt als bijdrage wegens privégebruik. De werkgever moet dat dan wel hebben vastgelegd in een (auto)regeling. De inhouding wegens privégebruik kan in mindering op de bijtelling worden gebracht waardoor de werknemer per saldo niet meer de volledige brandstofkosten voor zijn rekening krijgt.

Voorbeeld 2:
Jelle uit voorbeeld 1 gaat in augustus op vakantie. Hij heeft voor € 250 in het buitenland aan brandstof getankt. Jelle declareert in september € 250 bij zijn werkgever die dit bedrag meteen weer inhoudt als bijdrage wegens privégebruik. Over de maand september kan de werkgever de bijtelling extra verminderen met € 250. Valt Jelle in het 52% tarief dan is dit een fiscaal voordeel van € 130.

Let op:
De eigen bijdrage kan in een loontijdvak (bijvoorbeeld een maand) meer zijn dan de bijtelling voor het privégebruik van de auto. In die maand mag de bijtelling dan wel negatief zijn, maar over het hele kalenderjaar mag de bijtelling niet negatief zijn.

 

Eigen bijdrage bij schade auto van de zaak

Bij schade mag alleen de extra bijdrage wegens privégebruik van de bijtelling worden afgetrokken als de schade niet het gevolg is van onzorgvuldig of onrechtmatig handelen van de werknemer.