Duurzame inzetbaarheid

Inspiratie en handvatten voor duurzame inzetbaarheid

Sturen op duurzame inzetbaarheid of 'Employability' is een vast en belangrijk gegeven voor de meeste organisaties. Met het stijgen van de pensioenleeftijd en het aantrekken van de arbeidsmarkt eist dit onderwerp voortdurende aandacht van jou als HR-professional.

 
 

Employability

Het belang van duurzaam inzetbare medewerkers - voor de organisatie, voor de medewerker zelf maar ook voor het draagvlak van de sociale zekerheid in onze samenleving - behoeft in deze publicatie dan ook weinig toelichting. Maar de uitvoering kan weerbarstiger zijn en de druk op HR is hoog.

 
 
 

Pro Tip: ESF subsidie aanvragen

Via het Europees Sociaal Fonds (ESF) zijn subsidies beschikbaar voor projecten van bedrijven en overheids-instellingen waarmee de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers gestimuleerd wordt. Denk niet dat de bijdragen alleen naar grote bedrijven gaan, één van de voorwaarden is dat je minimaal 2 mensen in dienst moet hebben. Tel uit je winst! Dat en meer in het whitepaper 'Duurzame Inzetbaarheid'.

 
 

Download Whitepaper 'Duurzame inzetbaarheid'

* geeft verplicht veld aan