Gedetailleerd onderzoek naar de houding van werknemers

 

Onze Europese enquête is wereldwijd uitgerold. Deel Een* biedt een momentopname van de mening van werknemers voor het uitbreken van de pandemie. Het ADP Research Institute heeft van oktober 2019 tot januari 2020 32.442 werknemers in 17 landen verspreid over vier continenten geïnterviewd. Daarbij zijn waardevolle inzichten opgedaan in opmerkelijke trends in een economisch klimaat dat door snelle veranderingen al een nieuwe vorm heeft gekregen.

 
 

Vergrijzing van de beroepsbevolking

Hoe werd gekeken naar het overbruggen van de tekorten, nu babyboomers de pensioengerechtigde leeftijd bereiken? 

 

flexwerk or fulltime

Wie profiteerde van de ongekende flexibiliteit op het gebied van de rechten en zekerheid van werknemers? 

 

De juiste vaardigheiden

Welk effect hadden macrowerkplektrends op de afstemming van vaardigheden en organisatorische vooruitgang?

 

Betaalproblemen

Zijn werknemers op tijd betaald en wat waren de gevolgen van te late betalingen voor bedrijven?

 
 
 


Wat de Nederlandse beroepsbevolking zegt

Lees hoe werknemers in uw land denken over loyaliteit, flexibel werken en betalingsvoorwaarden. Ontdek waar zij voor de toekomst op hopen en hoe payroll en HR kunnen helpen om dat te realiseren.

 

  • 66% van de Europese werknemers heeft zich ten minste eenmaal per week gestrest gevoeld
  • Werknemers in Nederland werkten gemiddeld 7,2 uur per week onbetaald
 

Over het geheel genomen was het wereldbeeld optimistisch

Meer dan negen op de tien werknemers (92%) waren optimistisch over de komende vijf jaar. Zal er een aardverschuiving plaatsvinden in Deel Twee?*

 

North America

 

Europe

 

South America

 

APAC

 
 

*Workforce View 2020 Twee: Post-Covid-19 wordt momenteel samengesteld.

 
 

Download het rapport

* verplicht veld

Please enter your First name.
Please enter your Last name.
The Email field contains an invalid email address.
Please enter a Job Title.
Please enter a Company name.
Enter # of Employees.
 
Requierd field.