Zakelijke Dienstverlening

ADP voor de Zakelijke dienstverlening

Zakelijke dienstverlening is de meest diverse en een van de grootste sectoren in de Nederlandse economie. Na enkele zware jaren neemt het aantal opdrachten uit het bedrijfsleven weer toe en groeit de omzet.

 

De uitdaging voor HR

De belangrijkste uitdagingen in de sector liggen in digitalisering en het veranderende behoeftepatroon bij opdrachtgevers. Veel nieuwe spelers betreden de markt wat zorgt voor concurrentie. Aan HR de uitdaging om toegevoegde waarde te bieden en in te spelen op de vraag naar veranderende competenties.

 
 

As-a-service

De zakelijke dienstverlening kenmerkt zich momenteel door meer transparantie en veranderende verdienmodellen. Het traditionele model van uurtje-factuurtje is aan het verdwijnen en steeds meer bedrijven bieden hun diensten aan via een as-a-service model. Dit is een abonnementsvorm, waarbij de klant periodiek een vast bedrag betaalt. Ook in opkomst is prestatiegericht belonen, waarbij het factuurbedrag afhankelijk is van het behaalde resultaat.

 
 

Prijsconcurrentie en margedruk

De crisis heeft ervoor gezorgd dat er veel ZZP’ers zijn toegetreden in de sector. De drempel om te starten blijkt laag; ruim 60% van alle starters begint in de sector zakelijke dienstverlening. Het logische gevolg van de vele toetreders is dat er geconcurreerd wordt op prijs met margedruk bij de gevestigde namen tot gevolg. Specialisatie en upgrading van werkzaamheden door digitalisering kan uitkomst bieden. Dat vraagt echter om nieuwe competenties bij medewerkers.

 
 
 

Kansen

  • Optreden als strategisch partner voor klanten
  • Meer toegevoegde waarde bieden
  • Inspelen op de verdergaande digitalisering
  • Inspelen op behoefte aan transparantie en prestatiegericht belonen
  • Samenwerking, co-creatie en gezamenlijk aanbesteden door kleinere partijen
  • Groeiende behoefte aan flexibilisering biedt kansen voor uitzenders, detacheerders en facilitaire dienstverleners
 

Bedreigingen

  • Toenemende concurrentie
  • Prijs- en margedruk door ZPP’ers
  • Verbreding én specialisatie zijn noodzakelijk
 
 

Bijdragen aan strategische doelen

Concurrentie en prijsdruk het hoofd bieden én toegevoegde waarde bieden kan door processen efficiënter in te richten en verder te automatiseren. HR kan bijdragen aan kostenbesparing door HR-processen te optimaliseren, koppelingen tot te stand brengen met de urenregistratie (ERP/CRM) en taken en verantwoordelijkheden bij de medewerkers zelf neer te leggen met Employee Self Service (ESS). Bijkomend voordeel is dat hierdoor meer tijd ontstaat voor focus op HR-beleid, talentmanagement en competentieontwikkeling.

 
 

Internationale partner voor nieuwe HR-behoeftes

Als internationale HR-partner met veel ervaring in uw sector staat ADP u terzijde met adequaat advies en efficiënte oplossingen voor HR en Payroll. Internationaal georiënteerde oplossingen die real-time inzicht bieden, administratieve HR-processen vereenvoudigen en meer tijd creëren voor focus op HR-beleid en talentmanagement. Maakt u kennis met onze oplossingen.

 
 

Contact opnemen

* geeft verplicht veld aan

Opmerkingen