Waterschappen Toekomstgericht HR bewaakt de flexibiliteit

Hoe blijft het poldermodel een blijvend succes?

Het Nederlandse poldermodel vindt z’n oorsprong in de wereld van de Waterschappen. Samenwerken zit dus in het DNA van de waterschapsorganisaties. De zorg voor veilige dijken, optimale waterstanden, schoon water kan immers niet anders dan in overleg en in samenwerking met diverse andere partijen worden uitgevoerd. Tegelijk eist dit werk specifieke expertise en competenties van de medewerkers.

Toekomstgericht talentmanagement en efficiënte HR-processen

De opvallend lage functiemobiliteit bij de Waterschappen vormt een uitdaging voor HR. Relatief veel medewerkers vervullen hun functie gedurende lange tijd. Dat kan de interne en externe inzetbaarheid beperken. De flexibiliteit van de organisatie kan daardoor in gevaar komen, ook al omdat er te weinig kennis en ervaring ‘van buiten’ wordt gehaald. Toekomstgericht talentmanagement en efficiënte HR-processen zijn daarom noodzakelijke instrumenten.

 

ADP voor de Waterschappen in het kort

  • Direct inzicht in managementinformatie zoals (flexibele) urenregistratie, (loon)kosten per team, opleidingen en vaardigheden.
  • Ruime ervaring met shared service centers: uniform waar mogelijk en klantspecifiek (flexibel) indien nodig.
  • Medewerkers kunnen zelf hun beschikbaarheid, verlof en verzuim invoeren.
  • NEN 2082-gecertificeerd HR-dossier.
  • IKB-module 'Flexibele Arbeidsvoorwaarden'.
     

Waterschappen regelen samen HRM en salarisadministratie

Zes Waterschappen werken sinds januari 2016 met ADP Workforce, een geautomatiseerd systeem voor salarisadministratie en HR-zaken. Met deze e-HRM-applicatie kan iedere werknemer zijn eigen personeelszaken regelen. Acht Waterschappen volgen in 2017.

Een goede start!

Vaak gaan inkopers uit van standaardoplossingen, terwijl gebruikers een op hen toegesneden systeem wensen. Het gevolg hiervan is maar al te vaak dat bij de implementatie gestart wordt met onjuiste of in ieder geval onvolledige uitgangspunten. ADP en Het Waterschapshuis kozen daarom voor een andere aanpak.

Waterschappen kiezen voor ADP

De samenwerkende Waterschappen werken voortaan samen op HR-gebied. Ze worden daarbij gefaciliteerd door ADP Workforce.

Focus op kwaliteit

ADP kent het snel veranderende maatschappelijke en politieke landschap. We verwerken die kennis zorgvuldig in onze digitale oplossingen. Organisaties kunnen daardoor snel en efficiënt reageren en acteren op alle veranderingen. Niet alleen op de huidige maar zeker ook op de toekomstige ontwikkelingen. Al heel wat gemeenten werken daarom met de geïntegreerde HR-oplossingen van ADP.


ADP Workforce HR-dossier NEN 2082-gecertificeerd

Het HR-dossier van ADP Workforce voldoet aan de hoogste veiligheidseisen voor digitaal dossierbeheer en beschikt over het NEN 2082-certificaat. Organisaties kunnen met ADP Workforce hun HR-dossiers geheel volgens de eisen van de Archiefwet beheren. Dat maakt een extra koppeling overbodig en kan veel kosten besparen.

Contact opnemen

* verplicht veld

Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
U moet een geldig e-mailadres opgeven.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.

Opmerkingen