BLOGS

Helping ignite the power of your people.

21/08/2017

Risico overgedragen aan werknemers

Veel (pensioenadviseurs van) werkgevers overwegen een andere pensioenregeling. Vanwege de stijgende kosten voor eindloon- en middelloonpensioen wordt naar alternatieven gezocht. Een beschikbare premieregeling of overstappen naar een Algemeen Pensioenfonds (APF) zijn alternatieven, omdat de hoge kosten voor de garanties vervallen. 

Maar het beleggingsrisico en het langlevenrisico worden overgedragen aan de werknemers. Het is van belang om de werknemers al in een vroeg stadium te betrekken bij de verandering van het pensioen en zo duidelijk mogelijk te zijn over de voorgestelde veranderingen. Een drietal aanbevelingen van Gerard van der Toolen, OR-pensioenadviseurs:

Laat meer dan één scenario berekenen

In welke richting denkt de werkgever? Waarom wil de werkgever het pensioen veranderen en wat kan dit voor consequenties voor het uitgestelde inkomen (=pensioen) kan dit voor de werknemers hebben? Laat absoluut ook negatieve scenario’s van mogelijke pensioenverschillen voor werknemers berekenen.

Laat de werknemersvertegenwoordiging zelf ook nadenken over welk pensioen zij vinden dat bij de onderneming en de werknemers past en laten zij op zoek gaan naar een eigen adviseur. Als er geen PVT of ondernemingsraad is, probeer dan een Pensioencommissie aan te stellen.

De informatie die de werkgever verstrekt moet immers volledig zijn. Het onvolledig informeren van de werknemers werd vorig jaar voorgelegd aan een rechter (het pessimistisch scenario werd 20! jaar geleden onvoldoende uitgelegd) kan in de toekomst nare consequenties hebben. Met alle negatieve gevolgen van dien voor de werkgever. Denk aan terugdraaien, compenseren, een negatief gevoel over de werkgever, etcetera.

Streef naar volledige pensioeninformatie

Wij zien regelmatig dat (pensioenadviseurs van) werkgevers in onze ogen nogal kort door de bocht gaan. “De nieuwe pensioenregeling is ongeveer gelijk aan de oude en deze was onbetaalbaar geworden”. Je kunt je dan afvragen ‘wat is onbetaalbaar?’. Er wordt vaak een scenario geschetst dat, vanwege de hoge kosten voor een middelloonpensioen, alle werkgevers naar beschikbare premie gaan.

Maar feitelijk is dit minder dan 2% van de totale pensioenpremiestroom in Nederland. De middelloonpensioenen worden vervolgens vergeleken met de uitkomsten uit de premiestaffel, zonder rekening te houden met indexaties/inflatie. (Overigens moet dan de uitholling van inflatie door extra rendement te behalen nog worden terugverdiend maar zit deze wel vaak in het veronderstelde / te behalen rendement).

Als de pensioenstaffel wordt doorgerekend volgens de standaard van de pensioenuitvoerder, wordt er vanuit gegaan dat de rente op de pensioendatum 3% of zelfs 4% is (huidig minder dan 1%) en dat we in de toekomst niet gemiddeld ouder gaan worden. Of overstappen van een gegarandeerd middelloonpensioen naar een Algemeen Pensioenfonds (APF) waarbij de pensioenrechten niet gegarandeerd zijn, terwijl deze bij een verzekeraar wel gegarandeerd zijn.

Ook het laten vervallen van de indexaties leverde een door de werkgever verloren rechtszaak op (gepensioneerden vs. Euronext). Met andere woorden: volledige informatie geven is van groot belang voor een houdbaar nieuw pensioen.

Vraag om instemming pensioenregeling

Als de Ondernemingsraad heeft ingestemd met de nieuwe pensioenregeling bindt deze de individuele werknemers niet. Werknemers moeten ook zelf instemmen met de nieuwe pensioenregeling. Een negatieve optie werkt (“als u niet reageert, gaan wij er vanuit dat u akkoord gaat met de nieuwe pensioenregeling”) mits volledige informatie betreft en de betrokkenen ruim tijd wordt gegeven. Een handtekening van de werknemer is aanzienlijk beter.

Ten slotte: een volledig proces om te komen tot de aanpassing van het pensioen (hun uitgestelde loon) van de werknemers kan bij aanvang wat meer kosten, maar op termijn erg veel uitgaven, tijd en energie schelen. Werknemers hebben er toch gewoon recht op dat zij goed worden voorgelicht over een verandering van hun uitgestelde salaris?

Tags:pensioenveranderingpensioenpensioenregelingeindloon middelloonADPkostenbeleggingsrisicolanglevenrisico