BLOGS

Helping ignite the power of your people.

or

5/07/2017

Pensioendatum van 67 jaar naar 68 jaar

De volgende pensioenverandering staat alweer voor de deur. De pensioendatum wordt verschoven van 67 jaar naar 68 jaar. Voor deze verandering van de arbeidsvoorwaarden is instemming van de werknemers(-vertegenwoordiging) nodig. Daarvoor is het nodig dat uw werknemers goed voorgelicht zijn en inzicht hebben in de gevolgen. Wat kan HR ondernemen om dit te bevorderen?

Waarde pensioen fors omlaag

In enkele jaren is de waarde van de werknemerspensioenen fors terug gelopen. Was het pensioen vaak gebaseerd op een pensioenopbouw van 2,25% per jaar, nu  is deze vanwege allerlei wettelijke bepalingen teruggebracht tot 1,875% per jaar. De pensioendatum is verhoogd van 65 jaar naar 67 en met ingang van 2018 wordt deze 68 jaar.

Dit alles betekent een waardevermindering van het uitgestelde salaris (het pensioen) van bijna 40%. Hier bovenop komt dat in veel pensioenregelingen de indexaties zijn achtergebleven bij de inflatie. En dit, terwijl de kosten van pensioen voor werkgevers zijn toegenomen.

Gereedschapskist gevuld?

De werknemers(-vertegenwoordiging) moet goed voorgelicht zijn over het waarom van de veranderingen, de impact op de pensioenen van de medewerkers, eventuele compensaties (of waarom niet), de gevolgen voor de werknemers van het later ontvangen van de pensioenen, etc.

Duurzame inzetbaarheid van de medewerkers past zeker ook in dit plaatje. Is de gereedschapskist voor uw onderneming al gevuld met mogelijkheden voor de werknemers om door te werken tot het moment dat voor werkgever en werknemers gunstig is?

Uit een recente enquête door het CBS bleek dat werknemers de voorkeur hebben voor pensioendatum 61 jaar!

Correcte presentatie pensioenveranderingen

Steeds vaker zien wij ex-werknemers en gepensioneerden die (uiteraard vanwege tegenvallende pensioenuitkomsten) de rechter vragen om een uitspraak te doen of de werkgever de pensioenveranderingen wel op de juiste wijze gepresenteerd heeft aan de werknemers. Belangrijke criteria die zijn gesteld: was de informatie: uitgebreid, zorgvuldig en compleet?

In meerdere gevallen zijn de ex-werknemers en gepensioneerden in het gelijk gesteld met alle (negatieve) gevolgen van dien.

OR & pensioen

Een werknemersvertegenwoordiging die op de hoogte is van de pensioenmaterie kan een onderneming verder helpen. De OR heeft ook gewoon recht (WOR art 22) op een eigen adviseur.

Een gespecialiseerde OR-pensioenadviseur ondersteunt ondernemingsraden in het stellen van de juiste vragen aan de bestuurder, brengt kennis over en versnelt het proces om te komen tot een pensioenregeling die past bij uw onderneming en de medewerkers.

Tags:orpensioenadviseurpensioenarbeidsvoorwaardenpensioenopbouw