Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

BLOGS

Helping ignite the power of your people.

8/03/2017

 
 

Alternatieven voor de beschikbare premieregeling

Een co-productie van Cindy Centen en Eko Loijenga

Als eind 2017 het pensioencontract van de beschikbare premieregeling van uw organisatie afloopt na een contractperiode van (meestal) 5 jaar, is het verstandig om eens goed naar de alternatieven te kijken. Vaak is verlenging van het huidige contract bij de huidige uitvoerder niet de beste keuze. Om die alternatieven goed te onderzoeken, moet u al vroegtijdig actie ondernemen. In een vorig artikel bespraken wij de aandachtspunten bij afloop van een pensioencontract voor een middelloonregeling. Maar ook bij beschikbare premieregelingen is er een aantal belangrijke aandachtspunten voor de werkgever. 

 

Dit zit hem niet zozeer in het voorkomen van grote kostenstijgingen maar meer in de uitvoering van de regeling, inclusief de communicatie met werknemers en de geboden beleggingskeuzes. En vooral ook in een veel grotere keuze van uitvoerders dan zeg 5 jaar geleden. Er zijn uitvoerders bijgekomen die de uitvoering van een beschikbare premieregeling op een veel hoger niveau getild hebben en daarbij meer kostenefficiënt zijn gaan werken. 

 

Mogelijke uitvoerders beschikbare premie

Een beschikbare premieregeling kan nog steeds onder worden gebracht bij een verzekeraar, maar de laatste jaren zien we vooral dat zogenoemde premiepensioeninstellingen (PPI’s) succesvol zijn op deze markt. Deze PPI’s zijn er sinds 2011. De (thans 10) PPI’s vormen een aantrekkelijk alternatief voor uitvoering van beschikbare premieregelingen.

Daarnaast is het sinds 2016 ook mogelijk om (in beperkte mate) een beschikbare premieregeling onder te brengen bij een Algemeen Pensioenfonds (APF). Van de  huidige zes APF-en bieden twee APF-en deze mogelijkheid. Uiteraard is het mogelijk om de beschikbare premieregeling gewoon voort te zetten bij uw huidige uitvoerder. Hoogstwaarschijnlijk zal dan aanpassing van het contract en/of reglement noodzakelijk zijn vanwege de wijziging van de pensioenleeftijd naar 68 jaar per 1-1-2018. Wij raden u echter aan om op zijn minst de alternatieve mogelijkheden te onderzoeken!

 

PPI’s bieden goed alternatief

Waar gewone verzekeraars alle soorten pensioenregelingen mogen uitvoeren, mogen PPI’s uitsluitend beschikbare premieregelingen uitvoeren. Deze organisaties mogen zelf geen verzekeringstechnische risico’s lopen. Overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico’s worden dan ook bij partners ondergebracht. Maar omdat PPI’s zich gespecialiseerd hebben in de uitvoering van deze regelingen, zie je wel dat de kwaliteit van hun product op een hoog niveau ligt. Bovendien is de uitvoering vaak kosteneffectief. 

Een PPI brengt idealiter het beste van alle werelden bij elkaar. Voor de uitvoering van een beschikbare premieregeling zijn drie elementen van belang: administratie, beleggingen en verzekeringen. De PPI heeft dus de mogelijkheid om partners te zoeken die in hun ogen de beste prijs-kwaliteitverhouding bieden voor elk van de onderdelen. Het resultaat hiervan is dat PPI’s vaak kunnen zorgen voor:

 
 • Goede en meer op maat gemaakte communicatie met werknemers tegen lage kosten
  PPI’s zijn pas vanaf 2011 actief op de pensioenmarkt. Hun administratieve systemen - inclusief de online portals voor communicatie met de werknemers - zijn voor 100% gericht op hun enige product: het beschikbare premieproduct.
 • Goede keuzemogelijkheden in het beleggen van pensioengelden tegen lage kosten
  Bij een beschikbare premieregeling is het uitgangspunt veelal dat de premies worden belegd door middel van lifecycles, waarbij er voor jongere werknemers meer risico wordt genomen en dit risico wordt afgebouwd naarmate de werknemer ouder wordt. Bij PPI’s wordt periodiek onderzoek gedaan naar de samenstelling van de lifecycles, waarbij de juiste combinatie van verwacht beleggingsrendement en verantwoorde risicospreiding geoptimaliseerd wordt. Ook wordt door de PPI’s snel ingesprongen op actuele ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld sinds kort de mogelijkheid tot doorbeleggen na pensioeningang.
 • Marktconforme risicopremies
  Aangezien de PPI’s niet perse gebonden zijn aan één verzekeraar voor wat betreft de overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen,  zijn de tarieven die de PPI’s hanteren in het algemeen marktconform. Uiteraard bestaan er wel verschillen per PPI, maar de sterke concurrentie nodigt de PPI’s zeker uit om scherp te blijven.
 

Instemming OR (en werknemer?) nodig

Voor de wijziging van het verzekeringscontract (en eventueel de uitvoerder) is instemming van de OR vereist. Indien de inhoud van uw pensioenregeling aangepast moet worden om in lijn te blijven met gewijzigde fiscale wetgeving, zal hiervoor - naast instemming van de OR - ook instemming van de individuele werknemers noodzakelijk zijn.

Een goede communicatie met de OR (en eventueel de werknemers) zal dus noodzakelijk zijn en uiterst zorgvuldig moeten plaatsvinden. Ons advies is om op tijd te starten. Bij voorkeur in het eerste kwartaal van het jaar, maar in ieder geval ruim voor de zomervakantie. 

 

Actieplan:

Concreet: Controleer zo snel mogelijk de einddatum van uw pensioencontract. Is dit 31-12-2017? Onderneem dan nu  de volgende acties:

 • Neem zo snel mogelijk contact op met een onafhankelijke pensioenadviseur zoals Focus Orange
 • (Her)formuleer het pensioenbeleid van uw onderneming
 • Combineer dit traject met de vereiste wijzigingen in uw pensioenregeling per 01-01-2018 in verband met de wijziging van de fiscale pensioen(richt)leeftijd naar 68 jaar per die datum
 • Vorm een werkgroep, betrek de OR/werknemers op tijd
 • Maak tijdig een projectplan, inclusief een communicatieplan.