Sturen op duurzame inzetbaarheid: kwestie van tijd

Nut en noodzaak van sturen op duurzame inzetbaarheid behoeven allang geen toelichting meer. Tegelijk raken we er steeds meer van overtuigd dat het hier niet gaat om een afzonderlijk, afgerond beleidsonderdeel.