Zelfsturing
Focus op kerntaken
Kostenbesparing

Toekomstgericht werken met zelfsturing

De burger regelt  zijn zaken steeds vaker online en verwacht een snelle reactie. De cliënt in de gezondheidszorg moet zelfredzaam worden en zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.

 
 

Belangrijke ontwikkelingen

Dat zijn belangrijke ontwikkelingen die in volle gang zijn en ingrijpende eisen stellen aan organisaties in zorg én (decentrale) overheid. Van deze instanties wordt professionele en persoonlijke dienstverlening verwacht. Dat vraagt om andere dan de traditionele organisatievormen.

 

Zelfsturing in de zorg

Een aantal grote zorgorganisaties is al overgestapt op zelfsturing, een werkvorm waarbij de verantwoordelijkheid bij de professionals in de uitvoering ligt en de organisatie vooral ondersteuning biedt. Buurtzorg, Amstelring en JP van den Bent Stichting maakten met succes de keuze voor deze aanpak.

 
 

Zelfsturende teams bij overheid

Inmiddels wordt ook bij de decentrale overheid, bijvoorbeeld bij de gemeente Hollands Kroon, en bij de Zelfstandige Bestuurs Organen (ZBO’s) ervaring opgedaan met zelfsturende teams. Hiervoor is het nodig dat het management beschikt over de juiste procesinformatie en de verantwoordelijkheden met vertrouwen kan leggen waar ze horen.

Voorwaarde is zeker ook dat de professional een zelfsturend/zelforganiserend persoon is én dat er niet van hem of haar geëist wordt om alsnog veel tijd en moeite in administreren en rapporteren te steken.

 
 

Kostenbesparing

Wordt aan deze voorwaarden voldaan, dan blijkt uit vele bronnen dat zelfsturing niet alleen meer focus geeft op de kerntaken, maar ook een aanzienlijke kostenbesparing voor de organisatie kan realiseren.

 
 

Hoger engagement

Zelfsturend werken leidt tot beter inzicht in de competenties van medewerkers. Daardoor wordt met zelfsturing ook meer toegevoegde waarde en betrokkenheid gecreëerd . Zaken die de continuïteit - en in veel gevallen ook de groei - van de organisatie en de medewerkers ten goede komen

 
 
 

Betrokkenheid

Bedrijven met betrokken medewerkers presteren beter dan bijvoorbeeld branchegenoten. Diverse onderzoeken laten zien dat ze winstgevender zijn, productiever en beter gewaardeerd worden door hun klanten.

Dat blijkt uit het rapport ADP-rapport ‘Betrokkenheid: de belangrijkste drijfveer voor bedrijfsprestaties’. geeft inzicht in hoe krachtige technologie gecombineerd met echte menselijke inzichten leidt tot beter, gelukkiger en meer efficiënt personeel.

 
 

Blog: "Zonder manager, kan dat wel?"

Meer verantwoordelijkheid geven aan de professionals en de organisatie puur ter ondersteuning daar waar nodig. Dat werkt in de wijkzorg efficiënter, vaak goedkoper en zeker plezieriger. Waarom zou dat niet voor meer organisaties opgaan?

 
 
 

Employability

Het belang van duurzaam inzetbare medewerkers - voor de organisatie, voor de medewerker zelf maar ook voor het draagvlak van de sociale zekerheid in onze samenleving - behoeft in deze publicatie dan ook weinig toelichting. Maar de uitvoering kan weerbarstiger zijn en de druk op HR is hoog.

 
 

Ondersteun zelfsturende teams

Het succes van zelfsturing wordt ook bepaald door de juiste ondersteuning. Een gebruiksvriendelijk, flexibel en schaalbaar geïntegreerd HR-systeem is niet minder dan een voorwaarde. Met ADP Workforce heeft ADP de juiste geïntegreerde oplossing ontwikkeld.

Online - dus vanuit elke locatie te benaderen - naadloos te koppelen, standaard met handige rapportage- en analyse-mogelijkheden. Uw professionals hebben hun handen vrij; uw organisatie houdt de vinger aan de pols van de HR-organisatie.

Zo legt u de focus weer op dat waar het echt om gaat: de zorg voor de cliënt.

 

Meer weten over zelfsturing voor uw organisatie?

* geeft verplicht veld aan

Opmerkingen