Zelfsturende teams & zelfsturing >> meer engagement | ADP

Zelfsturende teams
en zelfsturing
Meer engagement

Toekomstgericht werken met zelfsturing

Inwoners regelen hun zaken steeds vaker online en verwachten een snelle reactie. De cliënt in de gezondheidszorg moet zelfredzaam worden en zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. 

Belangrijke ontwikkelingen die in volle gang zijn en ingrijpende eisen stellen aan organisaties in zorg én (decentrale) overheid. Van deze instanties wordt professionele en persoonlijke dienstverlening verwacht. Dat vraagt om anders organiseren.

 
 

Zelfsturing bij de overheid

Ook bij de (decentrale) overheid, zoals de gemeente Hollands Kroon, en bij Zelfstandige Bestuurs Organen (ZBO’s) ervaring opgedaan met zelfsturende teams. Hiervoor moet het management beschikken over de juiste procesinformatie om de verantwoordelijkheden met vertrouwen te leggen waar ze horen: bij de professional.

 

Zelfsturing in de zorg

Een aantal grote zorgorganisaties is al overgestapt op zelfsturing, een werkvorm waarbij de verantwoordelijkheid bij de professionals in de uitvoering ligt en de organisatie vooral ondersteuning biedt. Buurtzorg, Amstelring en JP van den Bent Stichting maakten met succes de keuze voor deze aanpak. 

 
 

Kostenbesparing

Wordt aan alle voorwaarden voldaan, dan blijkt dat zelfsturing en zelfsturende teams niet alleen meer focus geven op de kerntaken, maar ook een aanzienlijke kostenbesparing voor de organisatie kunnen realiseren.

 
 

Meer engagement

Zelfsturend werken leidt tot beter inzicht in competenties. Daardoor wordt met zelfsturing meer toegevoegde waarde voor en betrokkenheid bij je mensen gecreëerd. Allemaal zaken die de continuïteit - en vaak ook de groei - van je organisatie én medewerkers ten goede komen.

 
 
 

Betrokkenheid

Bedrijven met betrokken medewerkers presteren beter dan bijvoorbeeld branchegenoten. Diverse onderzoeken laten zien dat ze winstgevender zijn, productiever en beter gewaardeerd worden door hun klanten.

Dat blijkt uit het rapport ‘Betrokkenheid: de belangrijkste drijfveer voor bedrijfsprestaties’. Dit geeft inzicht in hoe krachtige technologie gecombineerd met echte menselijke inzichten leidt tot beter, gelukkiger en meer efficiënt personeel.

 
 

Blog: "Zonder manager, kan dat wel?"

Meer verantwoordelijkheid geven aan de professionals en de organisatie puur ter ondersteuning daar waar nodig. Dat werkt in de wijkzorg efficiënter, vaak goedkoper en zeker plezieriger. Waarom zou dat niet voor meer organisaties opgaan?

 
 
 

Employability

Het belang van duurzaam inzetbare medewerkers - voor de organisatie, voor de medewerker zelf maar ook voor het draagvlak van de sociale zekerheid in onze samenleving - behoeft in deze publicatie dan ook weinig toelichting. Maar de uitvoering kan weerbarstiger zijn en de druk op HR is hoog.

 
 

Ondersteun zelfsturende teams!

Het succes van zelfsturing wordt mede bepaald door de juiste ondersteuning. Een gebruiksvriendelijk, flexibel en schaalbaar geïntegreerd HR-systeem is niet minder dan een voorwaarde. Met ADP Workforce haalt u het juiste online platform in huis.

Online - dus vanuit elke locatie te benaderen - naadloos te koppelen, standaard met handige rapportage- en analyse-mogelijkheden. Uw professionals hebben hun handen vrij; uw organisatie houdt de vinger aan de pols van de HR-organisatie.

Zo legt u de focus weer op dat waar het echt om gaat: zorg voor de cliënt en gemak voor inwoners.

 

Meer weten over zelfsturing voor uw organisatie?

* geeft verplicht veld aan

Opmerkingen