Praktijk Basisopleiding Pensioen
8 november 2016

 

In samenwerking met de Oysterwyck Hogeschool (Akkermans en Partners) biedt het ADP Opleidingscentrum de Praktijk Basisopleiding Pensioen. De Oysterwyck Hogeschool is Cedeo erkent en kent een zeer hoge cursuswaardering van 8,8! Tijdens deze korte praktijkgerichte opleiding staan discussie, actieve deelname en het uitwerken van praktijkcases centraal.

 

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor degenen die in relatief korte tijd met het pensioenvakgebied bekend willen raken:

 • Hoofden en medewerkers loon- en salarisadministratie
 • Hoofden en medewerkers personeelszaken/human resources
 • Hoofden en medewerkers arbeidsvoorwaarden
 • P&O- en beloningsadviseurs
 • OR-leden
 • Accountants, belastingadviseurs, administratieconsulenten
 • Juridisch medewerkers.

U hoeft niet te beschikken over kennis van het stelsel van pensioenen of enige juridische kennis.

Onderstaand geven wij in willekeurige volgorde een opsomming van een aantal aspecten die in deze cursus zullen worden behandeld.

 
 

Sociale Zekerheid:

 • Systeem oudedagsvoorziening (driepijlermodel)
 • Sociale voorzieningen
 • Sociale verzekeringen
 • Werkeloosheidswet
 • Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
 • Algemene Ouderdomswet
 • Algemene Nabestaandenwet
 • Actualiteitverhoging AOW-leeftijd en gevolgen voor overige oudedagsvoorzieningen.
 

Fiscaal:

 • Het begrip pensioen inhoudelijk bekeken
 • Pensioenvormen
 • Pensioenelementen
 • De hoogte van het Pensioen
 • De AOW; inbouw- en franchisemethode
 • Toegelaten verzekeraars en sanctiebepalingen
 • Flexibiliseringselementen
 • Indexatie
 • De wet VPL
 • Wet verhoging AOW- en pensioenrichttijd
 • Praktijkdillema’s en actualiteiten.
 

Civieljuridisch:

 • Pensioenwet
 • Veiligstelling
 • Driehoeksverhouding
 • Pensioenovereenkomst, Uitvoeringsovereenkomst, Pensioenreglement
 • Startbrief
 • Informatieverplichting aan deelnemers
 • Pensioenrechten bij beeïndiging dienstverband
 • Pensioenrechten bij echtscheiding
 • Waardeoverdracht (individueel en collectief)
 • Uitruil
 • Praktijkdillema’s en actualiteiten.
 

Verzekeringstechnisch:

 • De begrippen verzekeringsnemer, premiebetaler, verzekerde, begunstigde
 • Verzekeringssystemen en -constructies
 • Winstdeling
 • Wet op Medische keuringen.
 
 

Prijs

De totale opleiding kost € 1.399,00 per persoon
inclusief lunch en cursusdocumentatie.
Als klant van ADP betaalt u € 1.375,00. 

Prijzen zijn  excl. BTW, incl. examen.

 
 

Startdatum:

8 november 2016

Vervolgdatum:
15 november 2016

 
 

Locatie

Postillion Hotel, Bunnik
Kosterijland 8 3981 AJ Bunnik
Routebeschrijving »

De opleiding heeft een studieduur van 2 dagen.

 

 
 

Vervolgopleiding:

 
 
 

PE-punten

U ontvangt 195 PE-punten voor deelname aan deze opleiding.  Meer informatie over PE-punten en de titel Registered Payroll Professional (RPP) leest u op de website van het NIRPA.

 

Studiemateriaal

Het cursusmateriaal wordt door de Oysterwyck hogeschool samengesteld. U hoeft geen boeken aan te schaffen voor deze opleiding.

 

Diploma en examen

De opleiding wordt afgesloten met een examen dat wordt afgenomen door de Oysterwyck hogeschool. Indien u dit examen met goed gevolg aflegt, ontvangt u het diploma.

 

Inschrijven Praktijk Basisopleiding Pensioen

 

Deelnemer

 

Bedrijf

 

Locatie & datum

 

Bevestiging
Uw aanmelding wordt in volgorde van binnenkomst behandeld. De aanmelding zal door ADP schriftelijk aan u worden bevestigd. Geen bevestiging ontvangen? Neem dan contact op met het secretariaat van het Opleidingscentrum (010) 4598605

Verhinderd
Bent u verhinderd? U kunt (tot 4 weken voor startdatum) schriftelijk annuleren. Alleen de administratiekosten (€ 75,00 excl. BTW) worden in rekening gebracht. Daarna berekenen wij het volledige bedrag. U kunt uw plaats natuurlijk altijd, zonder bijkomende kosten, laten innemen door een collega.

Op al onze opleidingen zijn de algemene voorwaarden van toepassing.