Vakopleiding Payroll Services I, II, III
22 maart 2016

 

De opleiding bestaat uit meerdere uitgebreide praktijkbijeenkomsten (inclusief lunch) waarin de stof verder wordt uitgediept en de docenten ingaan op uw persoonlijke vragen. De praktijkbijeenkomsten zijn van 10:00 uur tot 16:00 uur en worden op 5 plaatsen in Nederland georganiseerd.

Voor deze opleiding is het bezit van het diploma Praktijkdiploma Loonadministratie of het Praktijkdiploma Salarisadministratie vereist. In sommige gevallen kan een vrijstelling van de toelatingseisen worden verstrekt. Zie hiervoor de website van de Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens.

 

Doelgroep

In samenwerking met Rendement organiseert ADP Opleidingscentrum de Vakopleiding Payroll Services. Deze opleiding is een vervolg op de PDLopleiding en bestemd voor iedereen die werkzaam is als salaris- en/of personeelsadministrateur en zich verder wil ontwikkelen.

  • Salarisadministrateurs
  • Hoofden salarisadministratie
  • Hoofden Personeelszaken
  • Hoofden Financiële Administratie
 

Programma tot en met voorjaar 2016: De opleiding Payroll Services (VPS) bestaat uit drie modules:

 

VPS I Sociale en Fiscale wetgeving I

Tijdens deze module komen onder andere alle arbeids-, fiscaal en sociaal recht aan de orde. Deze rechten hebben alle betrekking op het in- en uitdienst treden van een medewerker. Daarnaast komen de WW en de bijstand ook aan bod. Deze module bieden wij in 2016 niet meer aan. Wij adviseren u de nieuwe VPS en te starten met module LH5.

 

VPS II Sociale en Fiscale wetgeving II

Tijdens deze module wordt er dieper ingegaan op de rechten en de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers en alles wat daarbij komt kijken. Daarnaast worden ook de journaalposten en budgetteringen behandeld. Deze module bieden wij in het voorjaar van 2016 aan. Het examen is t/m december 2016 beschikbaar.

 

VPS III Communicatieve vaardigheden & verbredingsvakken

Verbredingsvakken zijn: administratieve organisatie/systemen, financiële administratie/Salarisadministratie, accounting/ budgettering en human resource management. Tevens worden tijdens dit onderdeel diverse communicatietheorieën behandeld. Aan de hand hiervan geeft u een presentatie over één van de onderwerpen die tijdens de verbredingsvakken naar voren is gekomen. Deze module bieden wij zowel in het voor- als in het najaar van 2016 aan. Het examen is t/m december 2016 beschikbaar.

 

Programma vanaf najaar 2016. De opleiding Payroll Services (VPS) bestaat uit vier modules:

 

Loonheffing niveau 5 (LH5)

Als u in uw werk te maken heeft met loonadministratie, dan is het van belang dat u kennis heeft van de loonaangifte, de regelgeving van de dienstbetrekking en de daarbij horende loonheffingen. Ook de werkkostenregeling, loonheffing, premies en inkomstenbelasting zijn onderwerpen die u in huis moet hebben. Wij zorgen ervoor dat u deze kennis niet alleen in heeft heeft, maar ook dat u deze correct kan toepassen

Deze module bieden wij vanaf het voorjaar van 2016 aan.

 

Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid niveau 5 (ASZ5)

Deze module biedt extra bagage voor de personeels- en salarisadministrateur met ambitie. Arbeidsrecht, de arbeidsovereenkomst, CAO, sociale zekerheid, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid zijn onderwerpen die u eigen worden en kunt toepassen.

Deze module bieden wij vanaf het najaar van 2016 aan.

 

Personeel & Organisatie niveau 5 (POC5)

Personeelsmanagement kan niet zonder gedagen kennis op het gebied van organisaties. Het analyseren van de missie, visie en doelstellingen van een organisatie of de methodieken van budgettering toepassen, zomaar enkele onderwerpen die u nodig heeft in uw werk. Maar ook bijvoorbeeld hoe u personeel kunt aansturen en motiveren of voorstellen beoordelen voor organisatieverbeteringen voor de afdeling salarisadministratie.

Deze module bieden wij vanaf het najaar van 2016 aan.

 

Communicatie niveau 5 (COM5)

Goed kunnen communiceren is noodzakelijk voor iedereen die werkzaam is binnen een organisatie. Het hebben van kennis en vaardigheden van communicatie en communicatieprocessen is onontbeerlijk voor iemand die werkzaam is voor iemand op een personeels- of loonadministratie.

Deze module bieden wij vanaf het najaar van 2016 aan.

 
 

Prijs

t/m voorjaar 2016
Klassikaal               ADP-klant
VPS II   € 1.625,00    € 1.525,00
VPS III  € 1.725,00    € 1.625,00

vanaf najaar 2016
Klassikaal               ADP-klant
LH5       € 1.595,00     € 1.495,00
ASZ5     € 1.595,00    € 1.495,00
POC5    € 1.195,00     € 1.095,00
COM5    €    895,00    €   795,00

Prijzen zijn per persoon incl. cursusmateriaal, 
excl. BTW, examengeld en verplichte literatuur.

 
 

Startdatum

LH5 * :        vanaf mei 2016
VPS II :    4 april 2016
VPS III : 21 maart 2016

* Door de voorgesteld wijzigingen van de Associatie,
wordt VPS I niet meer aangeboden. U kunt het beste
conform de nieuwe opleidingslijn instromen.

 
 

Locatie

Rotterdam, Zwolle, Eindhoven,
Amsterdam, Utrecht

 
 
 

Duur en studiebelasting

De gemiddelde studiebelasting voor deze opleiding is 8-10 uur per week per module. Het programma duurt van 10:00 uur tot 16:00 uur.

U volgt deze opleiding per module.

 

Boeken

(Wijzigingen van de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens voorbehouden)
Wij raden u aan de boeken pas twee weken voor aanvang van de opleiding aan te schaffen, zodat u in het bezit bent van de meest recente editie. De boekenlijst ontvangt u gelijktijdig met de definitieve bevestigingsbrief. 

 

Examen

De opleiding leidt op voor het erkende examen Vakopleiding Payroll Services. Dit examen wordt online landelijk afgenomen door de Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens. Voor actuele examendata verwijzen wij u naar de site. (http://www.associatie.nl)

 

Inschrijven Vakopleiding Payroll Services I, II, III

 

Deelnemer

 

Bedrijf

 

Locatie & Datum

 

Bevestiging
Uw aanmelding wordt in volgorde van binnenkomst behandeld. De aanmelding zal door ADP schriftelijk aan u worden bevestigd. Geen bevestiging? Neemt u dan contact op met het secretariaat van het Opleidingscentrum (010) 4598605

Verhinderd
Indien u bent verhinderd, kunt u (tot 4 weken voor startdatum) schriftelijk annuleren. Alleen de administratiekosten (€ 75,00 excl. BTW) worden in rekening gebracht. Daarna berekenen wij het volledige bedrag. U kunt u plaats natuurlijk altijd, zonder bijkomende kosten, laten innemen door een collega.

Op al onze opleidingen zijn de algemene voorwaarden van toepassing.