Schuif

Algemene ouderdomswet

De Algemene Ouderdomswet (AOW) is een basispensioenvoorziening voor mensen die 65 jaar of ouder zijn. Daarnaast kent de AOW tot 2015 een partnertoeslag voor AOW'ers van wie de partner jonger dan 65 jaar is en geen of weinig inkomen heeft. edereen die rechtmatig in Nederland woont, is tussen het 15e en 65e levensjaar verplicht verzekerd voor de AOW. Er bestaat geen onderscheid tussen mannen en vrouwen of werkenden en niet-werkenden. Ook als u niet in Nederland woont maar hier wel werkt en op grond daarvan loonbelasting betaalt, bent u verzekerd.

Algemene nabestaandenwet

Als iemand overlijdt, heeft dit vaak financiele gevolgen voor de partner en kinderen. Bijvoorbeeld als de kostwinner sterft en de achterblijver voor minderjarige kinderen moet zorgen. Of als een vrouw afhankelijk is van alimentatie en haar ex-man overlijdt. De overheid wil dat nabestaanden verzekerd zijn van een basisinkomen. Daarom kunnen zij via de Algemene nabestaandenwet (Anw) in aanmerking komen voor een uitkering.

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Iedereen kan door ziekte of een handicap afhankelijk worden van langdurige zorg en ondersteuning. Voor die zorg, thuis of in een zorginstelling, hebben alle Nederlanders automatisch een verzekering: de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De AWBZ dekt medische kosten die niet onder de zorgverzekering vallen en die door bijna niemand op te brengen zijn.

Werkhervattingskas

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering / Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

De WIA bestaat uit de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) en de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). De WIA geldt voor ziektegevallen vanaf 1 januari 2004. De WIA is de opvolger van de WAO. De WAO blijft gelden voor bestaande WAO'ers. Daarom blijft u ook in 2006 en latere jaren nog WAO-premie betalen. Deze premie wordt wel stapsgewijs afgebouwd

Algemeen werkloosheidsfonds

Uitvoeringsfonds voor de overheid

Zorgverzekeringswet

Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht een basisverzekering te hebben. De basisverzekering dekt de standaardkosten van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. Mensen kunnen zich aanvullend verzekeren voor kosten die niet in het basispakket zitten, zoals fysiotherapie of tandartsbezoek. De vergoedingen en de premie verschillen per verzekeraar. De overheid bemoeit zich niet met aanvullende verzekeringen. Dit is een inkomensafhankelijke bijdrage waartegenover een inhoudingsplichtige vergoeding staat. Verzekerden zonder een vergoeding van een inhoudingsplichtige zijn een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd van 5,65%.

Toelichtingen voetnoten

 1. De basispremie is voor iedere werkgever gelijk, inclusief 0,5% voor bijdrage kinderopvang.
   
 2. Premievrije voet (per dag) voor het jaar 2010 € 64,00 / 2011 € 65,25 /2012 € 66,27 / vanaf 2013 € 0,00 i.v.m. Uniformering loonbegrip.
   
 3. Hier kunt u uw eigen premie noteren.
   
 4. Uitvoeringsfonds voor de overheid.
   
 5. Voor werknemers waar t/m 2012 een werknemersbijdrage en een werkgeversvergoeding verplicht was, betaalt de werkgever vanaf 2013 alleen een werkgeversheffing.
   
 6. Werknemers (vut-uitkering, DGA) waar tot en met 2012 geen verplichte werkgeversvergoeding voor van toepassing was, blijven een werknemersbijdrage betalen.
   
 7. Werknemers met de AOW-gerechtigde leeftijd of ouder en geboren in 1945 of eerder betalen in: 2011 t/m € 33.485 / 2012 t/m € 34.055, / 2013 en 2015 t/m € 33.555.

Schuif

 

» Kalender 2019

v.a. 23 jaar22 jaar21 jaar20 jaar19 jaar18 jaar17 jaar16 jaar15 jaar
 
2019 Januari -,-1.615,801.373,451.131,05888,70767,50638,25557,45484,75
  Juli -,--,-1635,601308,50981,80817,80646,05564,30490,70
2018 Januari -,-1.578,001.341,301.104,60867,90749,55623,30544,40473,30
  Juli -,-1594,201355,051115,95876,80757,25629,70550,00478,25
2017 Januari 1.551,601.318,851.124,90954,25814,60706,00612,90535,30465,50
  Juli 1.565,401.565,401.330,601.095,80860,95743,55618,35540,05469,60
2016 Januari 1.524,601.295,901.105,35937,65800,40693,70602,20526,00457,40
  Juli 1.537,201.306,601.114,45945,40807,05699,45607,20530,35461,15
2015 Januari 1.501,801.276,551.088,80923,60788,45683,30593,20518,10450,55
  Juli 1507,801281,651093,15927,30791,60686,05595,60520,20452,35
2014 Januari 1.485,601.262,751.077,05913,65779,95675,95586,80512,55445,70
  Juli 1.495,201.270,901.084,00919,55785,00680,30590,60515,85448,55
U riskeert een fikse boete bij betaling onder het wettelijk minimumloon.
Werkgevers die werknemers minder uitbetalen dan het wettelijk minimumloon, krijgen daarvoor direct een boete van de Inspectie SZW. De hoogte van de boete hangt af van de mate van ontduiking en bedraagt maximaal €10.000 per werknemer.

» Toelichting voetnoten

 
2019 werkgevers %werkgevers %werkgevers %werkgevers %werkgevers %werkgevers %werkgevers %werkgevers % ----26,4713,2520,7846,955
  werknemers %werknemers %werknemers %werknemers %werknemers %werknemers %werknemers %werknemers % 17,900,109,65----5,76
  te betalen over ten hoogstete betalen over ten hoogstete betalen over ten hoogstete betalen over ten hoogstete betalen over ten hoogstete betalen over ten hoogstete betalen over ten hoogstete betalen over ten hoogste 34.300  p.j.34.3003  p.j.34.3003  p.j.-55.923  p.j.55.923  p.j.55.923  p.j.55.927  p.j.
2018 werkgevers %werkgevers %werkgevers %werkgevers %werkgevers %werkgevers %werkgevers %werkgevers % ----26,7712,8520,7846,905
  werknemers %werknemers %werknemers %werknemers %werknemers %werknemers %werknemers %werknemers % 17,900,109,65----5,656
  te betalen over ten hoogstete betalen over ten hoogstete betalen over ten hoogstete betalen over ten hoogstete betalen over ten hoogstete betalen over ten hoogstete betalen over ten hoogstete betalen over ten hoogste 33.994  p.j.33.9943  p.j.33.9943  p.j.-54.614  p.j.54.614  p.j.54.614  p.j.54.614  p.j.
2017 werkgevers %werkgevers %werkgevers %werkgevers %werkgevers %werkgevers %werkgevers %werkgevers % ----26,6612,6420,7846,655
  werknemers %werknemers %werknemers %werknemers %werknemers %werknemers %werknemers %werknemers % 17,900,109,65----5,406
  te betalen over ten hoogstete betalen over ten hoogstete betalen over ten hoogstete betalen over ten hoogstete betalen over ten hoogstete betalen over ten hoogstete betalen over ten hoogstete betalen over ten hoogste 33.791  p.j.33.7913  p.j.33.7913  p.j.-53.701  p.j.53.701  p.j.53.701  p.j.53.701  p.j.
2016 werkgevers %werkgevers %werkgevers %werkgevers %werkgevers %werkgevers %werkgevers %werkgevers % ----36,3812,4420,7846,755
  werknemers %werknemers %werknemers %werknemers %werknemers %werknemers %werknemers %werknemers % 17,900,609,65----5,506
  te betalen over ten hoogstete betalen over ten hoogstete betalen over ten hoogstete betalen over ten hoogstete betalen over ten hoogstete betalen over ten hoogstete betalen over ten hoogstete betalen over ten hoogste 33.715  p.j.33.7157  p.j.33.7157  p.j.-52.763  p.j.52.763  p.j.52.763  p.j.52.763  p.j.
2015 werkgevers %werkgevers %werkgevers %werkgevers %werkgevers %werkgevers %werkgevers %werkgevers % ----35,7512,0720,7846,955
  werknemers %werknemers %werknemers %werknemers %werknemers %werknemers %werknemers %werknemers % 17,900,609,65----4,856
  te betalen over ten hoogstete betalen over ten hoogstete betalen over ten hoogstete betalen over ten hoogstete betalen over ten hoogstete betalen over ten hoogstete betalen over ten hoogstete betalen over ten hoogste 33.589  p.j.33.5897  p.j.33.5897  p.j.-51.976  p.j.51.976  p.j.51.976  p.j.51.976  p.j.
2014 werkgevers %werkgevers %werkgevers %werkgevers %werkgevers %werkgevers %werkgevers %werkgevers % ----35,4512,1520,7847,505
  werknemers %werknemers %werknemers %werknemers %werknemers %werknemers %werknemers %werknemers % 17,900,6012,65----5,406
  te betalen over ten hoogstete betalen over ten hoogstete betalen over ten hoogstete betalen over ten hoogstete betalen over ten hoogstete betalen over ten hoogstete betalen over ten hoogstete betalen over ten hoogste 33.363  p.j.33.3637  p.j.33.3637  p.j.-51.414  p.j.51.414  p.j.51.414  p.j.51.414  p.j.