Proactieve informatievoorziening

De Triangel Groep houdt zich bezig met financieel advies aan particulieren en ondernemingen, vermogensbegeleiding en accountancy. Daarnaast is er het bedrijfsonderdeel ABS; deze letters staan voor Arbeidsvoorwaarden Beheer en Support, een activiteit die volledig is gericht op ondernemers in het MKB tot circa 350 medewerkers.

1-loket gedachte

Directeur Kuijs van De Triangel Groep: "Specifiek voor deze doelgroep hebben wij de 1-loket gedachte ontwikkeld. Ondernemers kunnen bij ons terecht met alles wat te maken heeft met personeel. Wij faciliteren als het ware de P&O-managers van onze klanten; zij kunnen aan ons het hele administratieve gedeelte van de personeelstaken uit handen geven.

Klanten hoeven zo slechts één keer een wijziging door te geven en wij zorgen ervoor dat, hoe klein de mutatie ook is, alle noodzakelijke instanties bericht krijgen. Van de salarisadministratie tot de pensioenorganisatie, van de ziektekostenverzekering tot de uitkerende instanties bij ziekte. Iedereen dus die van de wijzigingen op de hoogte moet zijn. De kans op fouten is daarmee nagenoeg uitgesloten."

Continuïteit

"Een belangrijk voordeel voor ondernemers, vaak erg onderschat, is continuïteit van het bedrijfsproces. Zeker als je één salarisadministrateur in dienst hebt, is de continuïteit eigenlijk steeds in gevaar. Daarnaast kunnen onze klanten ervan op aan dat wij altijd over de meest actuele kennis beschikken. Niet in de laatste plaats hebben we dat mede te danken aan ADP. Doordat ADP heel proactief is in de informatievoorziening, kunnen wij dat ook naar onze klanten zijn. Wij willen topkwaliteit bieden net als ADP. Dat is een van de hoofdredenen waarom wij voor ADP hebben gekozen."

Kundig en vriendelijk

"Wij werken sinds 2006 met Perman, Prepay en Multilink en dat bevalt prima. Maar belangrijker nog vind ik hoe ADP haar serviceorganisatie heeft ingericht. Als je een vraag hebt of hulp wilt, krijg je altijd een zeer kundig antwoord en word je bovendien zeer vriendelijk te woord gestaan. Onze klanten merken eigenlijk niet veel van ADP. Ze weten dat wij met ADP werken en dat vinden ze prima: hun salarisstroken zijn in orde en dat verwachten ze ook. Maar voor hen zijn wij het aanspreekpunt. Dat ze zich geen zorgen hoeven te maken over investeringen in en onderhoud van ICT is natuurlijk wel een groot voordeel."

Sociale verslaglegging met R&A

"Wat wij merken is dat onze klanten, zeker de grotere, steeds meer behoefte hebben aan extra informatie rondom personeel. Denk aan personeelsverloop, verzuim etc. Belangrijke informatie voor P&O die kan helpen doelstellingen te formuleren en te realiseren, bijvoorbeeld om het verzuim terug te brengen. Wij gaan daarop inspelen door klanten sociale verslaglegging aan te bieden. Daarbij maken we uiteraard graag gebruik van Rapportage & Analyse binnen ADP Perman."

De Triangel Groep

De Triangel Groep B.V. in Alkmaar adviseert bedrijven, ondernemers en particulieren op het gebied van pensioenvraagstukken en employee benefits, en begeleidt haar cliënten bij het optimaliseren van hun financiële planning binnen de geboden fiscale ruimte. Op basis van actualiteit en met één oog voordurend gericht op de toekomst. De adviseurs van De Triangel Groep weten bewezen deskundigheid en jarenlange ervaring te combineren tot een doordachte aanpak. De kern van haar dienstverlening is het geslaagde evenwicht tussen persoonlijke wensen en fiscale mogelijkheden te vinden. Een bewust gekozen aanpak die leidt tot een verfrissend helder en onafhankelijk advies.