Aan de buitenlandse medewerkers van internationaal concern Henkel in Amsterdam mag volgens de regelgeving onder voorwaarden in verband met extraterritoriale kosten 30% van hun salaris en vergoeding belastingvrij worden uitgekeerd.  Er bleek een speciale berekeningsmethode nodig om een correcte uitbetaling én salarisstrook te realiseren.

De uitdaging

Henkel is een toonaangevende wereldspeler in zowel de consumenten- als de industriële sector. Bekende merken van Henkel zijn o.a. Persil, Schwarzkopf en Loctite. Het bedrijf met 50.000 werknemers bestaat uit drie onderdelen: Laundry & Home Care (was- en reinigingsproducten), Beauty Care (schoonheids- en verzorgingsproducten) en Adhesive Technologies (kleefstoffen). Het hoofdkantoor staat in Düsseldorf, er zijn vestigingen in 120 landen en sinds 2015 heeft Henkel in Amsterdam een vestiging, van waaruit de Supply Chain en Inkoop wereldwijd geleid wordt. Voor de salarisadministratie van de Nederlandse vestigingen werkt Henkel al lang met ADP. Voor de buitenlandse medewerkers in Nederland zocht Henkel een partner voor de aanvraag en uitvoering van de 30%-regeling. 

De actie

In Amsterdam werken enkele tientallen medewerkers uit het buitenland waarvoor de zogeheten 30 %-regeling geldt. Aan deze werknemers mag volgens de regelgeving onder voorwaarden in verband met extraterritoriale kosten 30 % van hun salaris en vergoeding belastingvrij worden uitgekeerd. Door specifieke afspraken met deze medewerkers was er een speciale berekeningsmethode nodig om een correcte uitbetaling én salarisstrook te realiseren. Voor ADP was dit de reden om de specialisten van ExpatTeam aan Henkel voor te stellen. Middels de ExpatTool konden zij een passende oplossing bieden.

Het resultaat

In tegenstelling tot wat de naam van de regeling suggereert, heeft een juiste verwerking van 30%-regeling nogal wat voeten in de aarde. Dit heeft nodige voorbereiding gevraagd, zowel van Henkel als van het ADP ExpatTeam. Nu de salarisinrichting is opgetuigd en er heldere afspraken over en weer zijn gemaakt, worden de 30%-payslips correct afgeleverd. Door de gekozen taakverdeling hebben de Henkel-medewerkers er relatief weinig werk aan. Henk-Jan Dodde, HR Businesspartner International Projects Global Supply Chain bij Henkel: “Het voordeel van ADP ten opzichte van andere partijen in de markt is dat wij onze standaard salarisverwerking reeds grotendeels bij ADP hebben ondergebracht. Hierdoor was er al een relatie waarop voortgebouwd kon worden. Daarnaast bood ADP concurrerende voorwaarden.”

De samenwerking met ADP verloopt goed. De lijnen zijn kort tussen onze payroll en ADP, zodat we snel kunnen schakelen. De salarissen die onder de 30% -regeling vallen worden correct verwerkt en ik heb er alle vertrouwen in dat dit ook voor de toekomst zeker gesteld is. Henk-Jan Dodde, HR Businesspartner International Projects Global Supply Chain