U weet het...
de klant heeft
altijd gelijk

Een snelle en soepele overstap

Sinds 1973 is AVR Energy from Waste uitgegroeid tot Nederlands leidende afval- en energiespecialist. In grote afval- en energiecentrales in Duiven en Rozenburg wordt huishoudelijk en industrieel afval op duurzame wijze omgezet in energie en grondstoffen. Bijzonder is dat AVR ook vloeibaar industrieel afval verwerkt, onder meer van BASF, Shell en Lyondell. Sinds september 2013 is AVR onderdeel van Cheung Kong Infrastructure uit Hong Kong. Een wereldwijd opererende onderneming.

 

Payroll Partner

Quinten Massa is sinds 2010 Manager HRM bij AVR en werkzaam op de locatie Rozenburg. Hij is onder meer verantwoordelijk voor P&O-vraagstukken, salarisbetaling en Arbobeleid binnen AVR. Ook deed hij due diligence-onderzoek rond de verkoop van AVR. Quinten: “Sinds ik bij AVR zit is er veel gebeurd. Toen we nog onderdeel waren van de Van Gansewinkel Groep was het al hectisch, maar door de overname is alles in een stroomversnelling gekomen. Dat had onder meer te maken met het feit dat onze salaris-administratie werd verzorgd door het Shared Service Center (FSSC) van Van Gansewinkel in Lommel (B). Met de verkoop van AVR moest dit worden losgemaakt en zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe payroll-partner.”

 

'As Is'-overstap

AVR heeft circa 430 vaste medewerkers in dienst. Veel van hen werken er al heel lang waardoor er sprake is van een enorme diversiteit van individuele regelingen en afspraken op het gebied van salarissen en vergoedingen. AVR wilde daarom een ‘as is'-overstap maken naar een nieuwe leverancier; een 1-op-1 overname van de dienstverlening zoals FSSC die al leverde. Hierover raakte AVR in gesprek met de Van Gansewinkel Groep omdat ADP ook hun salarisverwerking uitvoerde.

Quinten: “In de gesprekken met ADP werd duidelijk dat een ‘as is'-overstap de enige optie was om per 1-1-2014 samen te gaan werken. Binnen ADP Managed Services kon ADP op hoofdlijnen dezelfde dienstverlening aanbieden als FSSC en hoefden er geen nieuwe systemen geïmplementeerd te worden. We gebruiken dit jaar als overgangsjaar om afspraken en regelingen optimaal af te stemmen op de systemen van ADP. Dat is nog een hele uitdaging want van elke medewerker moeten wij exact in kaart brengen welke loonvariabelen van toepassing zijn. Maar ADP staat ons hierbij ook terzijde.”

 

Transitieplan

Om een soepele overgang te garanderen, heeft ADP samen met AVR een gedetailleerd transitieplan opgesteld. Hierin is heel concreet beschreven welke stappen nodig waren om de transitie van FSSC naar ADP soepel te laten verlopen.

Quinten: “Allereerst zijn er verschillende ADP-medewerkers naar Lommel gegaan om kennis te maken met FSSC en alle documenten op te halen. Een belangrijk pluspunt was dat inmiddels een van onze salaris-administrateurs bij ADP in dienst was getreden.

Zij had veel specifieke kennis die ADP nodig had om hun systemen voor ons in te richten. In deze periode is er schaduw gedraaid en hebben we heel zorgvuldig elkaars salarisstroken gecontroleerd. Het doel daarbij was om eerst alles op de rails te krijgen voor de medewerkers die zich bezighouden met onze core business. Bij deze, voornamelijk technische- en onderhoudsmedewerkers, zo'n 70% van het totaal, was het minste sprake van specifieke regelingen.

Daarna hebben we de rest in orde gemaakt. Wat het extra complex maakte, is dat we te maken hadden met de twee lastige maanden van het jaar: december en januari. Dit vanwege eindejaarsuitkeringen en salaris- en CAO-aanpassingen. ADP attendeerde ons bovendien op een foutieve toepassing van onze overwerkregeling. Het bleek dat wij overwerk vergoedden in tijd, en dat was onrechtmatig. Dit heeft wel wat voeten in aarde gehad, maar de intensieve samenwerking met ADP heeft op alle vlakken tot het gewenste resultaat geleid!”

 

Frisse start

Inmiddels wordt er hard gewerkt door zowel AVR als ADP om in het nieuwe jaar een frisse start te kunnen maken. Die moet de basis gaan vormen voor een langdurige samenwerking tussen beide bedrijven. Quinten: “Dat is zeker ons uitgangspunt en we hebben –ondanks de overname– de autonomie om hierover als organisatie zelf te beslissen. De overstap naar ADP is al met al zeer soepel verlopen en met Managed Services ontlast ADP ons in onze salarisprocessen. Wij hebben net als ADP de ambitie om verdere verbeteringen in het proces door te gaan zetten. Ik verwacht dan ook veel van onze samenwerking in de toekomst!”

 

Over AVR

De naam AVR stamt uit 1973 en staat oorspronkelijk voor Afvalverwerking Rijnmond, een afvalverwerkingsbedrijf dat destijds werd opgericht door 23 Rijnmond-gemeenten. In de jaren '90 privatiseerde het bedrijf. AVR groeide uit tot Nederlands grootste afvalverwerker met afval- en energiecentrales in Rozenburg en Duiven en overslagstations in Den Haag, Utrecht en Rotterdam. AVR levert nu duurzame energie aan industrie en duizenden huishoudens in de omliggende regio's.

Sinds 28 augustus 2013 maakt AVR deel uit van Cheung Kong Infrastructure (CKI). Al vele jaren is dit moederbedrijf uit Hong Kong actief op het gebeid van infrastructuur voor energie, water, transport en afvalmanagement. Binnen de groep opereert AVR als een zelfstandige organisatie.