Voor de uitbetaling van de pensioenen kunnen we terugvallen op ADP

Stichting Pensioenfonds Sagittarius, het ondernemingspensioenfonds van Rexel in Nederland, is gevestigd in een prachtige villa in het Gooise Bussum. Vier parttime medewerkers verzorgen hier de complete administratie en zorgen ervoor dat de betaling van de pensioengelden elke maand correct en tijdig gebeurt.

Al sinds 1996

Bij deze werkzaamheden vertrouwt Sagittarius sinds 1996 op de dienstverlening van ADP. Daarvoor werkte ADP al voor de internationale handelsonderneming Hagemeyer, die door Rexel is overgenomen.

Stichting Pensioenfonds Sagittarius is in 1996 ontstaan uit een samenvoeging van Stichting Pensioenfonds Hagemeyer en Stichting Pensioenfonds der Koninklijke Borsumij Wehry N.V. na de overname van Borsumij Wehry N.V. door Hagemeyer N.V. Na de overname van Hagemeyer door de Franse onderneming Rexel in 2008 is de naam Sagittarius behouden gebleven. Administrateur Erwin Schumm: Voor circa 450 werknemers voeren wij op dit moment de pensioenregeling uit. Daarnaast hebben wij ongeveer 1.300 gepensioneerden en 2.000 slapers die in een viertal regelingen hun pensioen hebben opgebouwd.

Uitdagende omstandigheden

Net als de overige pensioenfondsen in Nederland heeft ook Sagittarius te maken met uitdagende omstandigheden. Wij hebben te maken met steeds strengere wet- en regelgeving en worden geacht de eveneens aangescherpte richtlijnen van DNB nauwgezet te volgen. Dat vereist specifieke kennis en ervaring, die we gelukkig grotendeels in eigen huis hebben. Voor de uitbetaling van de pensioenen kunnen we terugvallen op ADP.

In eigen huis verzorgen wij de gehele administratie en de communicatie naar onze deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden. Voor onze gepensioneerden verzenden wij tegen het einde van elke maand het kant-en-klare bestand naar ADP, dat vervolgens de excasso voor ons verzorgt.

Digitaal archief

Tot de taken van ADP behoort ondermeer de berekening van de netto pensioenbedragen en de inhoudingen voor loonheffing en zorgverzekering. Ook wordt er op basis van deze berekening aangifte gedaan naar de fiscusverplichting vanuit de Wet Walvis. Wat netto overblijft wordt vervolgens betaalbaar gesteld.

Daaraan hoeven wij verder niets meer zelf te doen, behalve een handtekening zetten. Aan het einde van het jaar verzorgt ADP ook de jaaropgaves en op verzoek maken ze een tussentijdse jaaropgave, bijvoorbeeld bij een overlijden. Alle berekeningen voor zowel de gepensioneerden alsook de aangiftes voor de fiscus, zijn beschikbaar in het digitale archief.

Tips & tricks

Sagittarius (en haar rechtsvoorganger) en ADP werken inmiddels al meer dan 20 jaar nauw samen. We kunnen dan ook lezen en schrijven met elkaar! Voortdurend wordt ook gewerkt aan verbetering van de processen en de samenwerking . Er is uiteraard heel veel geautomatiseerd waardoor er efficiënter gewerkt kan worden. Zo zijn de kosten een stuk transparanter geworden; we betalen nu een vast per bedrag per excasso in plaats van dat we steeds losse facturen ontvangen voor stukjes dienstverlening.

Zo weten we vooraf precies waar we aan toe zijn. Wij zijn heel tevreden over de samenwerking met ADP en de kwaliteit van de dienstverlening. Alles loopt eigenlijk als vanzelf en alleen als we vragen hebben is er persoonlijk contact. Wel spreken we eens per jaar af om de samenwerking te evalueren en tips en tricks met elkaar uit te wisselen.

Over Stichting Pensioenfonds Sagittarius

Stichting Pensioenfonds Sagittarius is het ondernemingspensioenfonds van Rexel in Nederland. Sagittarius voert diverse regelingen uit voor bijna 4.000 deelnemers, slapers en gepensioneerden. De uitvoering wordt geheel verzorgd door het eigen pensioenbureau. Bij het pensioenbureau werken 4 (parttime-)medewerkers.