Delta Lloyd besteedt excasso uit aan ADP

U weet het...
de klant heeft
altijd gelijk

Een kwestie van vertrouwen

"We wilden de excasso van onze pensioenen uitbesteden en stelden daarbij hoge eisen op het gebied van betrouwbaarheid en continuïteit. ADP kon garanderen dat onze klanten niets van de overschakeling zouden merken."

 

Kostenbeperking door outsourcing

Bovendien was al snel duidelijk dat de ADP-standaard in de praktijk de voordelen van een maatoplossing biedt.“ Zo schetste Antoine van Bijsterveldt, directeur Finance, planning en control van Delta Lloyd Verzekeringen, de achtergronden van de samenwerking met ADP. “Dat was in 2006. Het is een goede keus gebleken.”

Delta Lloyd is toonaangevend in verzekeringen, vermogensbeheer en bancaire diensten. “Dat is onze core business, niet het implementeren van voortdurend veranderende wetgeving. We zijn bovendien altijd op zoek naar mogelijkheden om de kosten te beperken. Outsourcing is daarvoor vaak een effectief instrument.”

Met de invoering van Wet Walvis in het vooruitzicht en het gegeven van een al wat ouder systeem lag eind 2006 de keuze voor outsourcing van het excassoproces voor de hand.

 

Geen afbreukrisico

“We hebben te maken met veel verschillende pensioenverzekeringen met bijbehorende afspraken. In de praktijk wordt er iedere dag uitgekeerd. Dat vergt meer van een systeem dan de veel vaker gehanteerde maandelijkse betaaldatum. Bovendien gaat het bij ons om grote aantallen verzekerden. Reken maar dat die gaan bellen als hun geld niet op tijd of niet correct wordt gestort! Dat zijn al snel honderden telefoontjes die zorgen voor ongewenste druk op én kosten voor de organisatie.”

De selectie van een partner voor dit belangrijke proces bleek een hele klus. Van Bijsterveldt: “Wij wilden alle afbreukrisico mijden en eisten dat de klant niets van de overschakeling zou merken. Die eis zorgde voor nogal wat afvallers maar ADP bleef overeind.”

 

Lange termijn

Nadrukkelijk zocht Delta Lloyd ook een partner waarmee een samenwerking voor lange termijn kon worden aangegaan. Van Bijsterveldt: “Dan kijk je naar zaken als stabiliteit en de financiële positie. Zoals onze cliënten op ons moeten kunnen vertrouwen, zo moeten wij op onze leveranciers kunnen rekenen.

Een andere succesfactor vind ik het feit dat je als organisaties goed bij elkaar past. Delta Lloyd staat voor vertrouwen, voor degelijkheid. ADP sluit daarbij naadloos aan.” Toen vervolgens bleek dat de standaardapplicatie van ADP Delta Lloyd in de praktijk maatwerk kon  bieden, was de keuze snel gemaakt. Van Bijsterveldt: “Het was het totaalpakket, niet de prijs, die de doorslag gaf.“

 

Projectgroep excasso

Voor hoofd excasso Bob van Doesburg, vanaf de start betrokken bij dit project, brak toen een drukke tijd aan. “ADP pakte de zaken voortvarend aan maar ook hier zijn we gestart met het vrijmaken van mensen. Daarnaast hebben we veel aandacht besteed aan de communicatie binnen de organisatie. Kijk, we hebben hier natuurlijk ook al de euro en het millennium voorbij zien komen, dus we weten hoe belangrijk die zaken zijn.

Er werd een projectgroep geformeerd waarbij alle disciplines betrokken waren. In totaal 20 mensen hebben gedurende een half jaar nauw samengewerkt. Om de overgang geruisloos te laten plaatsvinden zijn we eerst gaan schaduwdraaien en hebben we de uitkomsten vergeleken met die van ons eigen systeem. Door die aanpak is alles heel goed verlopen en hebben we ook veel van elkaar geleerd!”

 

Geruisloos excassotraject

Inmiddels verloopt het proces al enige tijd geruisloos. Van Bijsterveldt is inmiddels opgevolgd door collega Dennis van Peperstraten. Binnen Delta Lloyd Verzekeringen zijn er slechts 3 mensen betrokken bij het excassotraject. Inmiddels draait de dienstverlening ook voor de excasso van Erasmus Verzekeringen en ABN AMRO Verzekeringen. Uitbreiding in de toekomst ligt voor de hand. Gaat er dan nooit iets mis? Van Doesburg: “Eé n keer was er een hapering. Maar binnen 48 uur was het probleem opgelost en sindsdien is het nooit meer gebeurd. En zo hoort het ook!”

 

Over Delta Lloyd Groep

Delta Lloyd Verzekeringen, onderdeel van Delta Lloyd Groep, is een complete financiële dienstverlener met verzekeringen, vermogensbeheer en bancaire diensten. Delta Lloyd Groep biedt haar klanten zekerheid, nu en in de toekomst, door het verzekeren van risico's en inkomen en door vermogensvorming.

Delta Lloyd Groep doet dit met de sterke merken Delta Lloyd, OHRA en ABN AMRO Verzekeringen. De Groep is ook actief in Duitsland en in België. In totaal werken er bij Delta Lloyd Groep 6.674 mensen op fulltime basis in vaste dienst. Goed en integer ondernemerschap, met financiële degelijkheid als eerste vereiste, staat voor Delta Lloyd Groep aan de basis van commercieel succes. Zie ook www.deltalloyd.nl