Dossierinzicht en eigen regie voor de medewerkers

Voor de werkgever minder werk en betere managementoverzichten. Landelijk een harmonisatie van processen die personeelsuitwisselingen, detacheringen en samenwerkingen gemakkelijker maakt. Dat moest het resultaat zijn van het geautomatiseerde systeem waarmee medewerkers van in totaal 14 waterschappen hun personeelszaken zelf kunnen regelen.   

De uitdaging

Het waterbeheer in Nederland gebeurt steeds efficiënter. Waren er in 1950 nog zo’n 2.500 waterschappen, inmiddels is dat gereduceerd tot 23 (volgens google.nl per 1 jan. 2016) die nauw samenwerken. De waterschappen onderkennen de eis van de maatschappelijke omgeving om een compactere overheid en daaraan verbonden een flexibelere werkorganisatie in te richten. Alleen zo kunnen formatie, functies en mensen flexibeler ingezet worden.

De actie

ADP won de Europese aanbesteding, waarin als doelstelling was opgenomen ‘een e-HRM/SA-systeem voor het vormgeven en faciliteren van de HRM-processen’. ADP Workforce sloot standaard voor 80% aan op de gezamenlijke wensen van de deelnemende waterschappen. Om ook de overige 20% uniform te regelen, is een intensief traject met succes doorlopen.

Het resultaat

Na drie maanden schaduwdraaien, namen de eerste zes waterschappen ADP Workforce in gebruik. Al snel werden nog twee organisaties aangesloten. De overige waterschappen volgen een jaar later. Het geheel is overzichtelijker geworden, ook doordat met elkaar tot een eenduidigere interpretatie van de cao is gekomen. Verder is de organisatie minder kwetsbaar geworden voor uitval van collega's. 

Samenwerking

Na de implementatie gaat de samenwerking verder onder de naam ‘Samenwerking e-HRM’. De Samenwerking bewaakt en stimuleert de uniformiteit van de e-HRM inrichting en processen en regisseert de vastlegging van eventuele wijzigingen in ADP Workforce.

Meer deelnemers

De opdrachtgever is meer dan tevreden over het resultaat. Uiteindelijk is het gelukt om ruimschoots meer samen te regelen dan de 80% die aan het begin ten doel was gesteld. Iedereen is enthousiast. Al enige tijd geleden werden nog een waterschap en de Unie van Waterschappen aangesloten. De verwachting is dat er op termijn nog meer waterschappen mee gaan doen.

ADP Workforce past bij eigentijdse organisaties, waarin mensen eigen verantwoordelijkheden nemen. Daarvoor is goed overzicht nodig van de HR/P&O-kant van het team. De afdeling P&O faciliteert. Richard Enthoven, Projectleider implementatie e-HRM/SA

Ook efficiënter werken?

* verplicht veld

Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
U moet een geldig e-mailadres opgeven.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.

Opmerkingen