Managed Services zorgt voor rust

Hoe help je mensen met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt aan het werk? Voor die uitdaging ziet NoordWestGroep zich in de gemeente Steenwijkerland dagelijks gesteld. Hier wil men mensen zo hoog mogelijk op de werkladder plaatsen. De lat ligt dus hoog, ook al omdat NoordWestGroep dit op een sociaal economisch verantwoorde wijze wil doen. Vanzelfsprekend eist dit de nodige aandacht, energie en kosten.

Arbeidsontwikkeling

In 2009 heeft NoordWestGroep in overleg met de gemeente Steenwijkerland als haar enige aandeelhouder en andere ketenpartners als de IGSD haar focus op arbeidsontwikkeling versterkt. Hiermee is de historisch sterke basis van "ontwikkelen vanuit werk" behouden en wordt invulling gegeven aan de behoefte om meer maatwerk én concrete, gerichte werkafspraken met medewerkers en ketenpartners te realiseren.

Uitbesteden logische keuze

Volledige uitbesteding van de salarisadministratie is volgens het management een logische keuze, gemaakt op basis van goede ervaringen tijdens een jarenlange samenwerking.:. Sinds 1 oktober 2009 maakt het bedrijf gebruik van Managed Services, waarbij ook de mutatieverwerking volledig bij ADP is ondergebracht.”

Vloeiend proces

In de huidige situatie verzamelt de afdeling Middelen de salarismutaties. ADP verwerkt de mutaties en is verder helemaal verantwoordelijk voor de salarisberekeningen. Na de verwerking worden de salarisstroken teruggestuurd en gaan ze vervolgens naar de medewerkers.

De woordvoerder: “ Wat we nog wel zelf is doen is de betaling van de salarissen. Ik vind dat er echt sprake is van een vloeiend proces. In vergelijking met de oude situatie, toen we zelf front-end deden, is er nu heel duidelijk sprake van meer professionaliteit en continuïteit.Bovendien zijn we veel minder tijd kwijt aan het hele gebeuren. ADP is als geen ander in staat om processen te standaardiseren en optimaliseren en heeft de beschikking over gespecialiseerde medewerkers."

Belangrijk: NoordWestGroep maakt gebruik van het cliëntvolgsysteem Compas. Dit systeem is naadloos gekoppeld aan de salarisadministratie.

Meer rust door uitbesteden salarisadministratie

"We hebben destijds gekozen voor het volledig uitbesteden van onze salarisadministratie omdat we op zoek waren naar risicobeheersing en continuïteit. Ook wilden we graag toegang verkrijgen tot hoogwaardige kennis. ADP biedt dit allemaal in haar dienst Managed Services. Ik heb nu echt het gevoel dat we 'in control' zijn en de processen optimaal beheersen. Dat zorgt voor meer rust in de organisatie en geeft ons de gelegenheid te focussen op andere zaken; op onze medewerkers bijvoorbeeld!"

NoordWestGroep

NoordWestGroep is als verzelfstandigde uitvoeringsorganisatie van gesubsidieerde arbeid eind 2000 ontstaan na een fusie tussen Cewesto en stichting WIN. Bij NoordWestGroep werken ca. 450 medewerkers in het kader van gesubsidieerde arbeid; hiervan zijn ca. 170 medewerkers gedetacheerd bij andere bedrijven en organisaties. Zie ook www.noordwestgroep.nl