Zorg kan en moet beter

Dat het bieden van zorg beter en efficiënter kan en moet, daarover is Nederland het wel eens. Zeker nu de financiering van de zorg doorlopend verandert, hebben zorgaanbieders geen keuze en moeten ze mee veranderen.

Gezond verstand en menselijkheid

Het inzicht om het anders én beter te doen, leeft bij de gehandicaptenzorgorganisatie JP van den Bent stichting al sinds de jaren negentig van de vorige eeuw. Gezond verstand, menselijkheid en zowel de cliënt als de medewerker centraal stellen, leidt hier al jaren tot tevreden cliënten en medewerkers, laag ziekteverzuim en een financieel gezond plaatje.

Enorme groei

Onder leiding van directeur Ruud Klarenbeek maakte de JP van den Bent stichting de laatste jaren een enorme groei door. “Het bewijs dat onze aanpak werkt”, vertelt Ruud. “Ruim twintig jaar geleden hebben wij het roer omgegooid en zijn we van een aanbodsturingsprincipe via een vraagsturingsprinicpe naar een waardesturings-principe gegaan.

Eenvoudig gezegd staan de cliënt en zijn behoeften écht centraal bij ons. Wij beginnen altijd met de vragen: Wie bent u? Wat wilt u? Wat kunt u wel en niet? Hoe wilt u ondersteund worden? En als laatste: in wat voor woonomgeving wilt u leven? Wij willen cliënten zoveel mogelijk lokaal, liefst in hun eigen dorp of wijk, huisvesten. En altijd op basis van maatwerk.”

Verantwoordelijkheden laag in de organisatie

Inmiddels werken er ruim 2.500 mensen bij de stichting, die vooral zorg bieden aan de 3.300 cliënten. Zij wonen op 180 locaties in Gelderland, Overijssel en Friesland. Het centrale kantoor van de stichting is gevestigd in Deventer. Slechts 25 fte houden zich hier bezig met beleid en ondersteunende taken. Ruud: “Ook uit deze cijfers blijkt dat het bij ons om de cliënt draait. Wij draaien al jaren zwarte cijfers en slechts 4% van onze omzet gaat naar bedrijfsvoering. In de sector is dit gemiddeld zo'n 14%.

Ons geheim? Heel simpel: we leggen de verantwoordelijkheden zoveel mogelijk op de werkvloer. Bij de mensen die de zorg verlenen en hun directe coördi-natoren. Zij weten wat goed is voor cliënten, dus moeten zij ook hun eigen beslissingen en verantwoordelijkheid nemen. Uiteraard binnen de aangegeven kaders. Om het primaire proces optimaal te laten verlopen, maken de zorgmedewerkers gebruik van de software van Ecare en een portal. Dit in combinatie met ADP Workforce.”

Werk in uitvoering

Op het centrale kantoor in Deventer verzorgen slechts 8 fte de HR- en salarisadministratie. Stafmedewerker Tanja Scholten: “Ook dat is weinig inderdaad, maar het werkt prima. Doordat de verantwoordelijkheden bij de directe coördinatoren liggen, kloppen zorgmedewerkers nooit zelf aan bij de HR- en salarisadministratie. Er gaat heel weinig mis op dit gebied. Wij hebben zeer professionele HR-krachten, die kunnen lezen en schrijven met ADP Workforce. We werken nu bijna twee jaar met ADP Workforce, maar de samenwerking met ADP bestaat al ruim 10 jaar.

Destijds hebben we voor ADP gekozen omdat we bij onze vorige leverancier te veel zaken opgedrongen kregen. Wij stellen de vraag van onze cliënten centraal en willen zelf ook zo met leveranciers omgaan. ADP is heel flexibel wat dat betreft, ook al heb je natuurlijk te maken met het voorschrijvende karakter van een ICT-oplossing. Anders moet je kiezen voor maatwerk. Ook de ondersteuning van ADP is ‘werk in uitvoering'. ADP zoekt voortdurend naar mogelijkheden om ons op de best mogelijke manier te ondersteunen.”

Geen beleidsstukken

Ruud: “De zorg in Nederland verandert voortdurend. Wij willen voorop lopen om het beste te kunnen bieden aan cliënten é n medewerkers. Onze rapportcijfers voor klant- en medewerkerstevredenheid zijn al jaren hoog. En het ziekteverzuim laag. Daar zijn we trots op natuurlijk! Omdat de dynamiek in de zorg zo groot is, moet je wel met innovatieve leveranciers samenwerken. ADP is er daar een van en helpt ons ook bij het beschikbaar maken van real-time informatie, bijvoorbeeld op het gebied van ziekteverzuim. Daarmee kunnen we trends inzichtelijk maken en snel anticiperen als de situatie daarom vraagt. Voor ons geen beleidsstukken!”

Over JP van de Bent Stichting

Mensen met een handicap willen graag hun wensen, dromen en idealen verwezenlijken. De JP van den Bent stichting biedt de ondersteuning die daarbij nodig is. Die begeleiding is; logeren, deeltijd opvang, trainen, crisis of overbrugging. De stichting is met zo'n 2.500 medewerkers actief voor ca. 3.300 cliënten, die wonen op zo'n 180 locaties in Gelderland, Overijssel en Friesland. Het centrale kantoor van de stichting is gevestigd in Deventer, waar 25 fte werkzaam zijn.