U weet het...de klant heeft altijd gelijk

Amstelring Wijkzorg: ADP zorgt voor eenvoud

Onder meer door de vergrijzing is het voor steeds meer mensen of hun partner lichamelijk of psychisch te zwaar om zonder hulp of verpleging thuis te blijven wonen.

Cultuurverandering

Matthias van Alphen is Algemeen Directeur bij Amstelring Wijkzorg en heeft een bijzondere visie op het organiseren van wijkzorg. Matthias: “Begin 2013 ging het niet echt goed in de thuiszorg; veel klachten van cliënten, lage medewerkerstevredenheid en financieel gedoe. Daarom hebben wij er destijds voor gekozen om op een heel andere manier te gaan werken. We hebben alle managementlagen geschrapt, de centrale planning opgeheven en de professionals hun vak weer teruggegeven; de ruimte om de boel naar eigen inzicht met elkaar te organiseren en vorm te geven.”

‘Spreadsheetfascisten'

Een van de belangrijkste veranderingen die Amstelring Wijkzorg doorvoerde, is het werken in vaste, zelfsturende teams. Matthias: “Wij hebben de afgelopen tweeënhalf jaar een flinke transitie doorgemaakt. We hebben afscheid genomen van het model dat door ‘spreadsheetfascisten' is bedacht, waarbij zorg in taken uiteen werd geknipt en er zo'n goedkoop mogelijke kracht op een taak werd gepland. Dat werkt niet in de praktijk.

Wij zijn nu actief met 60 wijkgerichte teams van 12 zorgprofessionals, ieder met een eigen zorgrol. Elk team bedient 40 tot 60 cliënten, die bij elkaar in de buurt woonachtig zijn. Wij werken vrijwel uitsluitend met vaste medewerkers. Een heel bewuste keuze; vaste gezichten voor cliënten, familie en verwijzers is een van onze fundamenten. Wij hebben amper nog uitzendkrachten nodig; om de piek en ziekteverzuim op te vangen werken we met enkele vaste ZZP'ers.”

Beter, leuker en goedkoper

Het werken met zelfsturende wijkteams heeft nog een belangrijk voordeel, volgens Matthias: “Door de zorgtaken op deze manier te organiseren, worden diverse kostbare tussenlagen in de organisatie overbodig. Van ons totale personeelsbestand van 800 medewerkers, zijn er nu nog slechts twintig op kantoor werkzaam om de organisatie te ondersteunen en faciliteren. Alle anderen zijn in de wijken actief met het bieden van zorg. Het werken in zelforganiserende wijkteams op basis van gelijkwaardigheid heeft de zorg beter, leuker en goedkoper gemaakt. Dat vinden wij niet alleen zelf, maar ook onze cliënten. Bovendien zorgt onze werkwijze ook voor goede financiële resultaten.”

Uitbesteden

Onderdeel van de transitie was ook het zoveel mogelijk uitbesteden van niet-kerntaken. Matthias: “Wij zijn goed in het organiseren van zorg, al het andere moet vooral door bedrijven gedaan worden die daar beter in zijn.

De salarisadministratie is daarvan een goed voorbeeld. Sinds begin 2014 hebben wij ervoor gekozen om onze volledige salarisadministratie en -verwerking bij ADP onder te brengen op basis van hun Managed Services-propositie. Daarvoor werkten we ook al met ADP, maar deden we veel meer zelf. Ik ben er echt van overtuigd dat je zoveel mogelijk niet-kernactiviteiten, moet uitbesteden.

Anderen kunnen dat gewoon beter é n goedkoper. Bij Buurtzorg, een collega thuiszorgorganisatie, heb ik gezien dat uitbesteden goed werkt. Wij gaan nóg een stapje verder door alle niet-kerntaken, waaronder de salarisadministratie en onze ICT volledig buiten de deur te zetten. Dit inzicht is absoluut een deel van ons succes.”

Ecare

In de dagelijkse praktijk hebben de medewerkers van Amstelring Wijkzorg niet veel te maken met ADP. Matthias: “Het enige wat zij van ADP zien, is de salarisstrook. In hun dagelijkse werk maken ze gebruik van Ecare. Op een iPad, smartphone of PC houden ze alles bij; zorgtaken, cliëntinformatie, maar ook de urenverantwoording, declaraties, verlofaanvragen etc. Ecare is achter de schermen gekoppeld met ADP Workforce, waardoor alle relevante mutaties direct bij ADP worden ingeschoten. Daar hebben we dus helemaal geen omkijken meer naar; ADP heeft het voor ons eenvoudig gemaakt!”

Over Amstelring Wijkzorg

Stichting Amstelring Groep is de organisatie voor zorg aan huis en verpleegd wonen in Amsterdam en de regio Amstelland-Meerlanden. Cliënten kunnen bij Amstelring terecht voor een scala aan diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Onder het motto ‘thuis of zo thuis mogelijk' neemt de cliënt samen met diens familie en mantelzorgers de regie. Amstelring Wijkzorg is onderdeel van de Stichting Amstelring Groep en levert met 60 wijkteams wijkzorg in de genoemde regio's. Bij Amstelring Wijkzorg werken circa 800 medewerkers; 20 van hen werken op kantoor in Amstelveen, de overige leveren zorg in de wijken.