ADP-privacyverklaring voor Zakelijke Contactpersonen

Privacy bij ADP

 

Ingangsdatum: 8 mei 2018

 

ADP-privacyverklaring voor Zakelijke Contactpersonen

In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe ADP, LLC. en de ADP-Groep, die worden vermeld in paragraaf 17 van deze verklaring (hierna 'wij' genoemd), Persoonsgegevens gebruiken en verstrekken die we verzamelen van personen die onze websites bezoeken of op andere wijze betrokken zijn bij onze zakelijke activiteiten. Deze Privacyverklaring omvat ook de Binding Corporate Rules (BCR) Privacy Code for Business Data, die gedetailleerde informatie bevat over hoe ADP Persoonsgegevens van haar Zakelijke Contactpersonen verwerkt en de toezeggingen die we hebben gedaan om die gegevens te beschermen. Klik voor meer informatie over de BCR op Overzicht ADP  Privacy Code for Business Data onderaan deze webpagina. Als u nog vragen heeft over privacy, neem dan contact met ons op via Privacy@ADP.com.

 

Voor informatie over hoe ADP de Persoonsgegevens die wij verwerken voor Klanten beschermt, raadpleegt u de ADP-privacyverklaring voor Werknemers van Klanten onderaan deze webpagina.

ADP heeft een privacybeleid voor Persoonsgegevens dat van toepassing is op de ADP-groep  wereldwijd. Een overzicht van het wereldwijde privacybeleid voor Persoonsgegevens, zoals van toepassing op de Persoonsgegevens van Werknemers die wij namens onze Klanten verwerken, vindt u op deze webpagina. Elk ADP-bedrijf dient de privacy te respecteren en de Persoonsgegevens waarover het bedrijf beschikt te beschermen. In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe ADP Persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verstrekt, zowel die van Zakelijke Contactpersonen als van bezoekers van haar website. Als u meer wilt weten over de processen van een specifiek ADP-bedrijf, klikt u op de link 'Privacy' op de betreffende website of neemt u contact met ons op via Privacy@ADP.com.

 

1. Soorten Persoonsgegevens

In deze Privacyverklaring worden onze activiteiten beschreven met betrekking tot de Persoonsgegevens die door ADP voor eigen Legitieme Bedrijfsdoeleinden worden verzameld. Met Persoonsgegevens bedoelen we alle informatie die kan worden gebruikt om u te identificeren, u te vinden of contact met u op te nemen. Enkele voorbeelden van Persoonsgegevens zijn uw naam, gebruikersnaam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres, geografische locatie, kredietwaardigheid, klant accountinformatie of andere informatie over hoe u ADP-websites en -applicaties gebruikt. Met Persoonsgegevens bedoelen we ook andere informatie die met uw Persoonsgegevens in verband kunnen worden gebracht.

 

2. Hoe ADP Persoonsgegevens verzamelt

In de meeste gevallen ontvangen we Persoonsgegevens rechtstreeks van u. We vragen u om Persoonsgegevens wanneer u met ons in contact treedt, zoals bij het registreren op onze websites, uw aanmelding om een nieuwsbrief te ontvangen, een aankoop, uw aanmelding voor de ontvangst van marketingberichten of om ADP diensten, goederen of producten te leveren.  We verzamelen mogelijk ook extra gegevens van externe gegevensleveranciers, die onze bestanden verbeteren en ons helpen onze contacten beter te begrijpen.

Als u online met ons in contact treedt, gebruiken we cookies en andere technologische middelen om gegevens te verzamelen over uw computer en over uw gebruik van onze website en toepassingen.  We verwerken deze gegevens als Persoonsgegevens wanneer ze zijn gekoppeld aan uw contactgegevens.  Zie het onderstaande hoofdstuk Cookies en andere gegevensverzamelingstechnologieën voor meer informatie over cookies en andere technologieën.

 

3. Hoe ADP Persoonsgegevens gebruikt

ADP gebruikt uw Persoonsgegevens voor de volgende zakelijke doeleinden:

 1. Legitieme Bedrijfsdoeleinden voor het verwerken van Persoonsgegevens met betrekking tot professionals. Persoonsgegevens met betrekking tot professionals met wie ADP een zakelijke relatie heeft, kunnen indien nodig om de volgende redenen worden verwerkt:
  1. Om een zakelijke relatie aan te gaan, te beoordelen, ontwikkelen, onderhouden of uitbreiden, waaronder onderhandelen, contracteren en het nakomen van verplichtingen uit contracten;
  2. Voor due diligence ten behoeve van de kwalificaties van de persoon en de geschiktheid voor de relatie, inclusief het controleren van de identiteit, kwalificatie, autoriteit en kredietwaardigheid van de professional en het verkrijgen van publiekelijk beschikbare informatie van derden (zoals openbare beschikbare sanctielijsten van screeningsbedrijven);
  3. Om transactionele berichten te verzenden (zoals verzoeken om informatie, antwoorden op verzoeken om informatie, bestellingen, bevestigingen, trainingen en service-updates);
  4. Voor accountbeheer, boekhouding, financiën en geschillenbeslechting (zoals debiteuren, crediteuren, handelsschulden, kasbeheer of betaaldiensten) en voor geconsolideerd beheer en rapportage;
  5. Om kwaliteitscontrole te waarborgen en om bedrijfsnormen en -beleid af te dwingen;
  6. Voor risicobeheer en mitigatie, inclusief voor audit- en verzekeringsfuncties, en indien nodig voor de licentiëring en bescherming van intellectuele eigendom en andere activa;
  7. Voor beveiligingsbeheer, inclusief het monitoren van personen met toegang tot ADP-websites, -toepassingen, -systemen of -faciliteiten, onderzoek van bedreigingen en indien nodig voor kennisgevingen van inbreuken op gegevensbeveiliging; en
  8. Voor het anonimiseren of de-identificeren van Persoonsgegevens.
    
 2. Zakelijke doeleinden voor het verwerken van Persoonsgegevens met betrekking tot consumenten en andere personen. Persoonsgegevens met betrekking tot consumenten en andere personen met wie ADP een zakelijke relatie heeft, kunnen indien nodig om de volgende redenen worden verwerkt:
  1. Om de door de persoon opgevraagde informatie, het product of de service te kunnen verstrekken zoals redelijkerwijs verwacht mag worden door de persoon, binnen de context waarin de Persoonsgegevens zijn verzameld, en de informatie in de van toepassing zijnde privacyverklaring die aan de persoon is verstrekt (zoals voor personalisatie, het onthouden van voorkeuren of het respecteren van individuele rechten);
  2. Voor due diligence, waaronder het verifiëren van de identiteit van de persoon, evenals de geschiktheid van de persoon om informatie, producten of services te ontvangen (zoals het controleren van leeftijd, werk of accountstatus);
  3. Om transactionele berichten te verzenden (zoals verzoeken om informatie, antwoorden op verzoeken om informatie, bestellingen, bevestigingen, cursusmaterialen en service-updates);
  4. Om het account van de persoon te beheren, bijvoorbeeld voor klantenservice, financiën en het oplossen van geschillen;
  5. Voor risicobeheer en mitigatie, inclusief voor audit- en verzekeringsfuncties, en indien nodig voor de licentiëring en bescherming van intellectuele eigendom en andere activa,
  6. Voor beveiligingsbeheer, inclusief het monitoren van personen met toegang tot ADP-websites, -toepassingen, -systemen of -faciliteiten, onderzoek van bedreigingen en indien nodig voor kennisgevingen van inbreuk op de gegevensbeveiliging; en
  7. Voor het anonimiseren of de-identificeren van Persoonsgegevens.
    
 3. Zakelijk noodzakelijke verwerkingsactiviteiten. ADP kan Persoonsgegevens naar behoefte verwerken om (i) de privacy en beveiliging van de Persoonsgegevens die het onderhoudt te beschermen, zoals in verband met geavanceerde beveiligingsmaatregelen en detectie van bedreigingen; voor (ii) kashandelingen en betaaldiensten; (ii) voor compliance functies, waaronder screening van personen via sanctielijsten met betrekking tot anti-witwasprogramma's; voor (iv) bedrijfsstructurering, waaronder fusies, overnames en afstotingen; en (v) zakelijke activiteiten, managementrapporten en analyse.
   
 4. Ontwikkeling en verbetering van producten en/of diensten. ADP kan Persoonsgegevens verwerken om ADP-producten en/of -diensten te ontwikkelen en te verbeteren, en voor onderzoek, ontwikkeling, analyse en bedrijfsinformatie.
   
 5. Relatiemanagement en marketing. ADP kan Persoonsgegevens verwerken voor relatiemanagement en marketing. Hiermee bedoelen we onder andere het verzenden van marketing- en promotionele berichten naar personen die geen bezwaar hebben gemaakt tegen het ontvangen van dergelijke berichten, afhankelijk van de aard van de relatie, zoals product- en servicemarketing, communicatie aan investeerders en met Klanten (bijv. HR-compliance alerts, productupdates en trainingsmogelijkheden en uitnodigingen voor ADP-evenementen), klanttevredenheidsonderzoeken, berichten van leveranciers (bijv. RFP’s), zakelijke berichten en ADP-nieuws.

ADP gebruikt uw Persoonsgegevens voor secundaire doeleinden, zoals:

 

4. Waarom en hoe Persoonsgegevens door ADP verstrekt worden

ADP verstrekt uw Persoonsgegevens niet aan derden voor hun eigen marketingdoeleinden.  We delen uw Persoonsgegevens uitsluitend:

 • Met bedrijven die deel uitmaken van de ADP-groep, die uw Persoonsgegevens alleen voor bovengenoemde doeleinden gebruiken. 
 • Met onze serviceproviders, die wettelijk of contractueel gebonden zijn om uw Persoonsgegevens te beschermen en uw Persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met onze instructies.
 • Met onze zakelijke partners, maar alleen indien u producten of services van dergelijke partners hebt afgenomen, met dergelijke partners hebt gecommuniceerd of wanneer u op een andere wijze heeft ingestemd met het delen van uw Persoonsgegevens.  Als u bijvoorbeeld door een website van een zakelijke partner bent doorverwezen naar ADP, dan sturen wij die partner mogelijk uw contactgegevens en bepaalde economische en financiële gegevens zoals bankrekeninggegevens om de doorverwijzing te valideren We leveren mogelijk ook uw contactgegevens aan bedrijven die aanvullende producten en services leveren, indien u verzoekt om informatie over deze oplossingen.
 • Om onze rechten af te dwingen, onze eigendommen te beschermen of de rechten, eigendommen of veiligheid van anderen te beschermen, of waar nodig ter ondersteuning van externe audits, compliance en corporate governance-functies.  We verstrekken ook Persoonsgegevens indien de wet ons daartoe verplicht, zoals in antwoord op een dagvaarding, inclusief aan politie, justitie en rechtbanken in de Verenigde Staten en in andere landen waarin we actief zijn.

Opmerking: wij kunnen ook informatie gebruiken of verstrekken die niet herleidbaar is tot een persoon.  We publiceren mogelijk rapporten die verzamelde, geanonimiseerde en statistische gegevens over onze Klanten bevatten.  Deze rapporten bevatten geen informatie waarmee de ontvanger contact met u kan opnemen, of u kan vinden of identificeren.  Deze rapporten bevatten ook geen identificeerbare bedrijfsgegevens.

 

5. Cookies en andere technologieën voor gegevensverzameling

Als u onze website bezoekt of onze mobiele toepassingen gebruikt, verzamelen we automatisch bepaalde transactiegegevens met technologieën zoals cookies, pixel tags, browseranalysetools, serverlogs en web beacons. Als u onze website bezoekt, plaatsen we bijvoorbeeld cookies op uw computer.  Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites naar uw computer of andere met het internet verbonden apparaten versturen om uw browser te identificeren of om informatie of instellingen in uw browser op te slaan.  Dankzij cookies kunnen we u herkennen wanneer u terugkomt.  Ze helpen ons ook bij het bieden van een ervaring op maat en om bepaalde soorten fraude te herkennen. In veel gevallen kunt u cookievoorkeuren beheren en het gebruik van cookies en andere gebruikte gegevensverzamelingstechnologieën uitschakelen door de instellingen van uw browser te wijzigen.  Elke browser is anders, dus ga naar de sectie ‘help’ van uw browser voor meer informatie over cookievoorkeuren en andere mogelijk beschikbare privacy instellingen.   

ADP maakt ook gebruik van flash cookies (ook bekend als Local Stored Objects) en soortgelijke technologieën om uw online ervaring te verpersoonlijken en verbeteren.  De Adobe Flash Player is een toepassing die snelle ontwikkeling van dynamische content mogelijk maakt, zoals videoclips en animatie.  We maken gebruik van flash cookies voor beveiligingsdoeleinden en om instellingen en voorkeuren te onthouden (net als browsercookies), maar deze worden door een andere interface beheerd dan de interface van uw browser.  Om flash cookies te beheren, raadpleegt u de Adobe-website op http://kb2.adobe.com/cps/526/52697ee8.html of gaat u naar www.adobe.comADP maakt geen gebruik van flash cookies of vergelijkbare technologieën voor op gedrag of interesse gebaseerde advertentiedoeleinden.

Pixel tags en web beacons zijn kleine grafische afbeeldingen op webpagina's of in onze e-mails waarmee we kunnen bepalen of u een bepaalde handeling hebt uitgevoerd.  Als u deze pagina's bezoekt of e-mails opent, genereren de pixel tags en web beacons een melding van die handeling.  Met deze tools kunnen we de respons op onze communicatie meten en onze webpagina's en promoties verbeteren. 

We verzamelen veel verschillende soorten gegevens met behulp van cookies en andere technologieën.  We verzamelen bijvoorbeeld mogelijk gegevens over het apparaat waarmee u onze website bezoekt, uw besturingssysteem, browser, domein- en andere systeeminstellingen, de taal van uw systeem en het land en de tijdzone waarin uw apparaat zich bevindt.  Onze serverlogs slaan ook het IP-adres op dat is toegekend aan het apparaat waarmee u met internet bent verbonden.  Een IP-adres is een uniek nummer, dat door apparatuur wordt gebruikt om elkaar te identificeren en onderling te communiceren op het internet. We verzamelen mogelijk ook gegevens over de website die u bezocht voordat u naar ADP kwam en de website die u na ons bezoekt. 

In veel gevallen worden de gegevens die we verzamelen met cookies en andere tools alleen op niet-identificeerbare wijze gebruikt, zonder verwijzingen naar Persoonsgegevens.  We gebruiken bijvoorbeeld gegevens die we verzamelen over alle websitegebruikers om onze websites te optimaliseren en om verkeerspatronen op onze websites te begrijpen. Soms brengen we de gegevens die we met cookies en andere technologie verzamelen, in verband met uw Persoonsgegevens.  Deze privacyverklaring is van toepassing op de gegevens die we aan uw Persoonsgegevens koppelen.

ADP heeft relaties met externe reclamebureaus om advertenties op deze en andere websites te plaatsen, en om tracking- en rapportagefuncties voor deze en andere websites uit te voeren. Deze externe reclamebureaus plaatsen mogelijk cookies op uw computer als u onze website of andere websites bezoekt, zodat  gerichte advertenties aan u getoond kunnen worden. Deze externe reclamebureaus verzamelen tijdens dit proces geen Persoonsgegevens, en we  verstrekken hen geen Persoonsgegevens  als onderdeel van dit proces.  Deze privacyverklaring is echter niet van toepassing op de verzamelingsmethodes van of het gebruik van de gegevens die door deze bedrijven zelf worden verzameld. Ga voor meer informatie over advertenties van externe reclamebureaus naar de website van het Network Advertising Initiative op www.networkadvertising.org.  U kunt zich afmelden voor gerichte advertenties van veel externe reclamebureaus door te gaan naar www.networkadvertising.org/consumer/opt_out.asp of http://preferences.truste.com/truste/.

Hoewel onze websites momenteel geen mechanisme hebben om de Volg mij niet-signalen van verschillende webbrowsers te herkennen, bieden we personen de keuze om hun voorkeuren te beheren die in de secties hierboven zijn beschreven.  We verwachten van onze externe reclamebureaus dat ze redelijke inspanningen doen om de Volg mij niet-signalen van de browser te respecteren door geen gerichte advertenties te leveren aan websitebezoekers wiens browsers een Volg mij  niet-instelling hebben ingeschakeld.  We begrijpen echter dat sommige bedrijven deze mogelijkheid nog niet hebben. Ga naar voor meer informatie over het volgen van browsersignalen en de Volg mij niet-functie naar http://www.allaboutdnt.org/.

ADP gebruikt Google Analytics als een externe leverancier. Ga voor meer informatie over hoe Google Analytics gegevens gebruikt naar ''Hoe Google gegevens gebruikt wanneer u sites of apps van onze partners gebruikt'' op www.google.com/policies/privacy/partners/.

 

6. Mobiele toepassingen

ADP biedt mobiele toepassingen aan waarmee u toegang hebt tot uw account, online met ons kunt communiceren en andere informatie op uw smartphone kunt ontvangen. Alle Persoonsgegevens die door ADP via onze mobiele toepassingen worden verzameld, worden voor zover van toepassing beschermd door de voorwaarden van deze Privacyverklaring of onze Privacyverklaring voor Werknemers van Klanten.

 

7. Communicatievoorkeuren

U kunt de gegevens die u aan ADP verschaft altijd beperken.  U kunt ook het aantal berichten beperken dat ADP u stuurt.  Om u af te melden voor commerciële e-mails, klikt u op de link ''afmelden'' onderaan de e-mail die u van ons hebt ontvangen. Daarnaast kunt u zich aan- of afmelden voor berichten door naar het Global Preference Center te gaan op http://subscribe.adpinfo.com/.

Houd er rekening mee dat als u momenteel services van ADP ontvangt en u besloten hebt om u af te melden voor promotionele e-mails, dit geen gevolgen heeft voor de berichten die we u sturen met het oog op het leveren van dergelijke services.

Indien u vragen hebt over uw keuzes, of indien u hulp nodig hebt bij het afmelden, kunt u een e-mail sturen naar Privacy@ADP.com.  U kunt ook een brief sturen naar het adres in het onderstaande gedeelte Contact.  Indien u ons een brief stuurt, vermeld dan uw naam, adres, e-mailadres en informatie over de communicatie die u niet meer wilt ontvangen.

 

8. Toegang, correctie, verwijdering en andere individuele rechten

ADP respecteert uw recht op toegang tot, correctie en verwijdering van uw Persoonsgegevens of bezwaar tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens.  Als u een online account hebt, kunt u zich aanmelden bij uw account voor toegang tot de update of de informatie die u ons hebt verstrekt, verwijderen. Daarnaast kunt u contact opnemen via Privacy@ADP.com om toegang te vragen tot uw gegevens en om de individuele rechten uit te oefenen die u worden geboden door de ADP Privacy Code for Business Data of door toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. U kunt ons ook schrijven via het adres in het gedeelte Contact.  Indien u ons een brief stuurt, vermeld dan uw naam, adres, e-mailadres en gedetailleerde informatie over de wijziging die u wilt aanbrengen. ADP zal zo snel mogelijk reageren op verzoeken en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.

 

9. Gegevensbeveiliging

ADP doet er alles aan om de juiste organisatorische, technische en fysieke beheersmaatregelen te handhaven om Persoonsgegevens te beschermen die aan ADP zijn toevertrouwd. Deze maatregelen beschermen Persoonsgegevens tegen mogelijke dreigingen en gevaren en tegen ongeoorloofde toegang en ongeoorloofd gebruik. ADP zal er in ieder geval naar streven om te voorzien in beveiliging die in verhouding staat tot de gevoeligheid van de Persoonsgegevens die worden beschermd, terwijl de grootste inspanning moet zijn gericht op het beschermen van gevoelige Persoonsgegevens en andere Persoonsgegevens die, indien gecompromitteerd, zouden kunnen leiden tot aanzienlijke schade of ongemak voor de betrokken persoon. Aanvullende informatie over ADP's Global Security Organization vindt u op www.adp.com/trust.

Opmerking: u dient zelf ook stappen te ondernemen om uzelf te beschermen, vooral online.  Kies een sterk wachtwoord wanneer u zich registreert bij ADP-websites en gebruik dit wachtwoord niet op andere sites.  Deel uw wachtwoord niet met anderen. ADP zal nooit tijdens een ongevraagd telefoongesprek of ongevraagde e-mail om uw wachtwoord vragen.  Meld uzelf af bij de website en sluit uw browservenster wanneer u klaar bent met uw werk.  Dit zorgt ervoor dat anderen geen toegang kunnen krijgen tot uw Persoonsgegevens en correspondentie als zij toegang hebben tot uw computer.

 

10. Bewaren van gegevens

ADP bewaart uw informatie slechts zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens worden verwerkt. ADP heeft een wereldwijd beleid voor documentinformatiebeheer (Global Records Information Management – RIM-beleid) geïmplementeerd en heeft een overzicht van bewaartermijnen voor documenten vastgelegd voor alle typen Persoonsgegevens die door ADP worden verwerkt. Persoonsgegevens worden bewaard in overeenstemming met de dit overzicht om ervoor te zorgen dat documenten met Persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat nodig is om aan de toepasselijke zakelijke doeleinden te voldoen, om te voldoen aan toepasselijke wetgeving of als dit raadzaam is in het licht van toepasselijke verjaringstermijnen. Wanneer de bewaartermijn is verstreken, worden documenten met Persoonsgegevens op veilige wijze verwijderd of vernietigd, ge-deïdentificeerd of opgeslagen in het archief, in overeenstemming met het RIM-beleid van ADP.

 

11. Internationale gegevensdoorgifte

Het hoofdkantoor van ADP is gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika. Uw Persoonsgegevens kunnen mogelijk worden geraadpleegd door of worden doorgegeven aan de bedrijven binnen de ADP-groep en leveranciers in de Verenigde Staten of elders in de wereld, in overeenstemming met de ADP Privacy Code for Business Data, die u onderaan deze webpagina kunt vinden.

 

12. Privacyverklaringen van derden

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op het gebruik en bekendmaken van Persoonsgegevens door ADP.  Onze leveranciers, zakenpartners en andere websites van derden die toegankelijk zijn via onze website ADP.com hebben hun eigen privacyverklaringen en -procedures voor het verzamelen, gebruiken en verstrekken van gegevens.  Het verdient aanbeveling de privacyverklaringen van alle derde partijen aandachtig te lezen voordat u hen uw gegevens verstrekt of ingaat op een aanbod of aanbieding.

 

13. Forums, productbeoordelingen en andere openbare ruimtes

Onze websites bieden mogelijk forums en andere openbare ruimtes aan waar u kunt communiceren met anderen en openbare informatie kunt plaatsen. Lees onze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u hier informatie plaatst.   De gegevens die u plaatst zijn voor iedereen met internettoegang toegankelijk, en Persoonsgegevens die u in uw bericht opneemt, kunnen door anderen worden gelezen, verzameld en gebruikt. Als u bijvoorbeeld uw e-mailadres op een forum of in een openbare ruimte post, kunt u mogelijk ongevraagde berichten van derden ontvangen.  Denk goed na voordat u Persoonsgegevens plaatst.

 

14. Sollicitanten

Als u bij ADP heeft gesolliciteerd, worden de Persoonsgegevens die bij uw sollicitatie zijn ingediend, toegevoegd aan ons recruitmentsysteem en worden deze gebruikt voor werving en andere gebruikelijke HR-doeleinden, in overeenstemming met onze ADP-privacyverklaring voor sollicitanten.

 

15. Personen in de Europese Economische Ruimte

Naast de rechten die al in deze Privacyverklaring onder Sectie 8 staan vermeld, hebt u mogelijk ook het recht op dataportabiliteit, evenals het recht op kennisgeving van geautomatiseerde besluitvormingen of profilering met betrekking tot uw Persoonsgegevens.

Er is een functionaris voor gegevensbescherming voor de Europese Economische Ruimte aangesteld, die bereikbaar is op DataProtectionOfficer.ADPEMEA@adp.com. U kunt de functionaris voor gegevensbescherming per post bereiken op het onderstaande adres.

 

Data Protection Officer - EMEA

ADP Europe SAS

31 Avenue Jules Quentin

92000 Nanterre

France

 

16. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Van tijd tot tijd passen wij deze privacyverklaring mogelijk aan vanwege nieuwe of andere privacyactiviteiten. Indien wij wezenlijke veranderingen in deze Privacyverklaring aanbrengen, plaatsen wij online een bericht.

 

17. Bedrijven binnen de ADP-groep die zich aan deze Privacyverklaring moeten houden

Voor een lijst van groepsmaatschappijen die gebonden zijn aan deze privacyverklaring en de privacycode voor bedrijfsgegevens, klikt u op www.adp.com/privacy/pdf/A2CoBDC2.pdf

 

18. Hoe kunt u contact met ons opnemen

Neem als u vragen of opmerkingen hebt contact met ons op via Privacy@ADP.com. Als u niet tevreden bent met de oplossing die ADP voorstelt, kunt u een klacht indienen in overeenstemming met de bepalingen van de ADP-privacycode voor bedrijfsgegevens.

U kunt ons via e-mail bereiken op het onderstaande adres. Als u ons een brief stuurt, vermeld dan uw naam, adres, e-mailadres en gedetailleerde informatie over uw vraag, opmerking of klachten.

ADP 
Global Data Privacy and Governance Team
MS 325
One ADP Boulevard
Roseland, NJ 07068-1728 USA

 

19. Een klacht indienen

Als u van mening bent dat ADP uw Persoonsgegevens niet correct heeft verwerkt of dat ADP haar privacyverplichtingen heeft geschonden volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming of de ADP-privacycode voor bedrijfsgegevens of de van toepassing zijnde wetgeving, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen via het bovengenoemde adres, of u kunt een e-mail sturen naar het Global Data Privacy and Governance-team op  Privacy@ADP.com. Het Global Data Privacy and Governance-team onderzoekt uw klacht en stelt u binnen redelijke tijd op de hoogte van het resultaat van het onderzoek.