ADP-privacyverklaring voor Werknemers van Klanten

Privacy bij ADP

 

ADP-privacyverklaring voor Werknemers van Klanten

ADP heeft een intern privacybeleid voor Persoonsgegevens (Global Data Privacy Policy) dat van toepassing is op alle gelieerde ondernemingen en medewerkers over de hele wereld. De Global Data Privacy Policy helpt ons ervoor te zorgen dat Persoonsgegevens correct worden verwerkt. De Global Data Privacy Policy is zowel van toepassing op Persoonsgegevens die door ADP voor eigen doeleinden wordt verzameld, als op informatie die aan ons als Verwerker in opdracht van onze Klanten wordt verstrekt. Het beschermt Persoonsgegevens die zowel online als offline worden verzameld.

 

ADP zet zich in voor de bescherming van de privacy en bescherming van alle Persoonsgegevens die we verwerken ten behoeve van de dienstverlening die we aan onze Klanten verschaffen. Wij ontvangen Persoonsgegevens van onze Klanten over hun huidige, toekomstige en voormalige Werknemers en van de afhankelijke personen en familieleden van Werknemers, waar nodig om vergoedingen te kunnen bieden. Deze Privacyverklaring geeft uitleg over onze werkwijzen met betrekking tot de Persoonsgegevens die we in de hoedanigheid van verwerker van onze Klanten ontvangen.

ADP verzamelt en verwerkt uw Persoonsgegevens uitsluitend zoals door onze opdrachtgever (uw werkgever) of door u wordt opgedragen of toegestaan. ADP neemt passende beveiligingsmaatregelen om uw informatie te beschermen.

Voor onze Werknemers van Klanten in de Europese Economische Ruimte en in Zwitserland heeft ADP de Binding Corporate Rules (BCR) Privacy Code for Client Data Processing Services  opgesteld die is goedgekeurd door de Europese Privacytoezichthouders.

ADP kan al uw Persoonsgegevens, indien uw Werkgever daartoe opdracht geeft, verstrekken aan uw Werkgever en aan andere organisaties. Wij kunnen  uw Persoonsgegevens verstrekken aan onze partners en externe verwerkers, voor zover nodig om dienstverlening te bieden die door u en uw werkgever zijn aangevraagd. Deze organisaties zijn contractueel verplicht om het gebruik van uw Persoonsgegevens te beperken tot dat wat nodig is voor de uitvoering van de services. We maken ook Persoonsgegevens bekend indien de wet ons daartoe verplicht, zoals in antwoord op een dagvaarding, inclusief aan politie, justitie en rechtbanken in de Verenigde Staten en in andere landen waarin we actief zijn.

Indien u vragen heeft over uw privacyrechten, kunt u contact opnemen met de HR-afdeling van uw werkgever.

 

Internationale gegevensdoorgifte

Indien daartoe geautoriseerd door uw Werkgever, draagt ADP Persoonsgegevens over aan onze gelieerde ondernemingen en leveranciers in de Verenigde Staten en elders in de wereld, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. We dragen alleen Persoonsgegevens over die betrekking hebben op personen die zich in de Europese Economische Ruimte bevinden voor zover toegestaan door de ADP Privacy Code for Client Data Processing. Voor een overzicht van de ADP Privacy Code for Client Data Processing, met een lijst met onze gelieerde ondernemingen die gebonden zijn door de ADP Privacy Code for Client Data Processing, klik op www.adp.nl/over-adp/privacy/adp-privacy-code-client-data-processing-services/.

 

Bijzondere Persoonsgegevens

Tijdens de normale gang van zaken verwerkt ADP bijzondere Persoonsgegevens namens uw werkgever, zoals burgerservicenummers. ADP heeft redelijke technische, fysieke en administratieve beveiligingsmaatregelen getroffen om burgerservicenummers en andere bijzondere Persoonsgegevens tegen onrechtmatige en ongeautoriseerde verstrekking te beschermen. Alle ADP-medewerkers en -contractanten zijn verplicht deze vastgestelde procedures, zowel online als offline, op te volgen. Toegang tot bijzondere Persoonsgegevens is beperkt tot die medewerkers en contractanten die toegang tot de gegevens nodig hebben om taken voor ADP uit te voeren. ADP maakt bijzondere Persoonsgegevens alleen bekend aan die dienstverleners, auditors en/of adviseurs die wettelijk of contractueel verplicht zijn om deze te beschermen of voor zover wettelijk is vereist of toegestaan.

 

Anti-witwasbeleid

Als uw Werkgever heeft gekozen voor het ontvangen van services zoals betaaldiensten van ADP, kan ADP op grond van toepasselijke wetgeving verplicht zijn om Persoonsgegevens van medewerkers te verwerken voor de monitoring en andere maatregelen die nodig zijn om de veiligheid en integriteit van financiële transacties te waarborgen, zoals due diligence, het verifiëren van de identificatie van de persoon en de geschiktheid van de persoon om producten of services te ontvangen, zoals het controleren van werk- of rekeningstatus.

 

Privacyrechten Californië

De California Civil Code Section 1798 staat inwoners van Californië toe om bedrijven met wie zij een zakelijke relatie hebben, te vragen om bepaalde informatie te verschaffen over het delen van Persoonsgegevens met derde partijen voor marketingdoeleinden. ADP deelt de gegevens van consumenten in Californië niet voor marketingdoeleinden met derde partijen zonder de vereiste toestemming.

Als u meer informatie wilt over onze naleving van deze wet, kunt u contact met ons opnemen via Privacy@ADP.com of door te schrijven naar:

ADP 
Global Data Privacy and Governance Team
MS 325 
One ADP Boulevard 
Roseland, NJ 07068-1728 USA

 

Klachten indienen (alleen voor Europese Werknemers (Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland)

Werknemers van Klanten in de EER en Zwitserland, als begunstigde van een derde partij, kunnen een klacht indienen met betrekking tot een claim die zij hebben wegens schending van de ADP Privacy Code for Client Data Processing of toepasselijke wetgeving, door contact op te nemen met het Global Data Privacy and Governance-team op Privacy@ADP.com. Als het antwoord van ADP op uw klacht onbevredigend is, kunt u een klacht of claim indienen bij de relevante regelgevende instanties of rechtbank, in overeenstemming met de bepalingen van de ADP Privacy Code for Client Data Processing.

 

Vragen over uw Persoonsgegevens

ADP probeert zo transparant mogelijk te zijn. We willen dat mensen begrijpen hoe we Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, zodat ze met vertrouwen met ADP kunnen samenwerken. Het materiaal op deze webpagina kan u helpen bij het vinden van de informatie die u nodig hebt over privacy bij ADP. Als Werknemer van een Klant van ADP kunt u contact opnemen met uw Werkgever voor meer informatie over het verzamelen en verwerken van uw Persoonsgegevens. Als u vragen hebt over de inhoud van deze webpagina, kunt u contact met ons opnemen via Privacy@ADP.com.