Jaar na invoering GDPR nog steeds zorgen om data

Rotterdam, 28 mei 2019 – Meer dan een kwart (26%) van de Europese werknemers maakt zich een jaar na de invoering van de GDPR nog steeds zorgen over de beveiliging van hun data. De grootste zorg onder werknemers is het gevoel dat ze geen controle hebben over de gegevens die worden opgeslagen (11%), gevolgd door zorgen over de gevoeligheid van IT-systemen voor mogelijke cyberaanvallen of datalekken (10%).

In mei 2018 werd de General Data Protection Regulation (GDPR) in de gehele Europese Unie geïmplementeerd om individuele gegevensbescherming te verbeteren en de privacy te waarborgen. Hoe werknemers denken over databeveiliging blijkt uit het onderzoek The Workforce View van HR-dienstverlener ADP. ADP onderzocht hoe ruim 10.000 werknemers uit Europa, waaronder 1.400 Nederlanders, denken over actuele thema’s waaronder de GDPR en de toekomst van werk.

Vertrouwen in Nederland iets hoger

In Nederland is het vertrouwen na de invoering van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG), de Nederlandse benaming voor de Europese GDPR, iets hoger dan het Europees gemiddelde. Bijna twee derde van de Nederlandse werknemers geeft aan alle vertrouwen te hebben in de beveiliging van hun data op de werkvloer (62%). Toch heeft 10% heeft het gevoel dat ze geen controle hebben over de data die worden opgeslagen en vreest 8% dat de systemen te gevoelig zijn voor hacks en datalekken. Slechts 4% van de werknemers vindt dat de werkgever te veel data van hen opslaat.

Cécile Georges, chief privacy officer bij ADP: “Het is zeer bemoedigend om te zien dat de implementatie van GDPR samenvalt met een aanzienlijke toename van het werknemersvertrouwen. Het is voor zowel de organisaties als hun werknemers van cruciaal belang dat de organisaties de GDPR naleven en weten wat de gevolgen kunnen zijn van het onrechtmatig verwerken van gegevens van werknemers. Er is echter nog veel te winnen. Bedrijven moeten blijven werken aan gegevensbeveiliging en ervoor zorgen dat hun werknemers vertrouwen hebben in de manier waarop hun werkgevers hun persoonlijke gegevens bewaren en verwerken.”

“Opvallend is dat de meeste zorgen spelen rondom het gebrek aan controle die werknemers hebben over de data die worden opgeslagen. In de praktijk lijken werknemers nog steeds het gevoel te hebben dat er bewust of onbewust meer gegevens worden opgeslagen,” aldus Martijn Brand, algemeen directeur bij ADP Nederland.

Over het onderzoek

The Workforce View in Europa 2019 verkent de meningen van werknemers over de toekomst van werk. Het onderzoek is in opdracht van ADP uitgevoerd door het onafhankelijke marktonderzoeksbureau Opinion Matters. In totaal gaven 10.585 werkende volwassenen uit acht Europese landen (Nederland, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Polen, Spanje en Zwitserland) hun mening. Meer weten? Bekijk het rapport The Workforce View in Europa 2019 op https://www.adp.nl/kennis/onderzoeken-hr-research/workforce-view-2019/

Over ADP

Krachtige technologie met een menselijke kant. Ongeacht grootte of branche vertrouwen bedrijven over de hele wereld op ADP’s cloud software en expertise om het potentieel van hun mensen te benutten. HR. Talent.  Excasso. Payroll. Compliance. Samen halen we het beste uit uw menselijk kapitaal. Voor meer informatie, ga naar ADP.nl

ADP, het ADP-logo en Always Designing for People zijn geregistreerde handelsmerken van ADP, LLC. Alle overige handels- en servicemerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. © 2019 ADP, LLC.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie:

Sterk Werk Communicatie & Contentmarketing
Natascha van Noord, senior consultant
Tel: 06 86 86 26 63 | (010) 456 78 49 06 
E-mail: natascha.van.noord@sterkwerk.nl