Onderzoek ADP: Afschaffen loonverschillen tussen man en vrouw geen prioriteit bij Nederlandse werknemers

Rotterdam, 28 maart 2019 - Loonverschillen tussen man en vrouw: Nederlandse werknemers zijn hier relatief onverschillig over. Bijna twee op de drie (60%) Europese werknemers geeft aan een nieuwe baan te overwegen als zou blijken dat hun werkgever mannen en vrouwen ongelijk betaalt. Voor Nederlanders geldt dit voor de helft van de ondervraagden. Een behoorlijk verschil. Vier oppositiepartijen dienden onlangs een wetsvoorstel in om bedrijven in Nederland verplicht te laten aantonen dat ze mannen en vrouwen gelijk betalen voor hetzelfde werk.

HR- en salarisdienstverlener ADP onderzocht voor het onderzoek The Workforce View in Europa 2019 hoe ruim 10.000 werknemers uit Europa, waaronder 1.400 Nederlanders, denken over huidige thema’s die spelen op de werkvloer en de toekomst van werk.

Nederland blijft achter op Europees gemiddelde

Naast het feit dat Europese werknemers gemiddeld sneller een andere baan overwegen bij ongelijke salarissen dan Nederlanders, zit er ook een verschil in de bereidheid hieraan gevolgen te verbinden. De groep die aangeeft in dit geval zeker een andere baan te zoeken is in Nederland namelijk kleiner (10%) dan elders in Europa (19%). Ook onder Nederlandse vrouwen is dit het geval: 63% van hen zou overwegen of geeft aan zeker een nieuwe baan zoeken, tegenover gemiddeld ruim 71%.

Bewijslast omdraaien

In landen als Frankrijk of Groot-Brittannië is het voor bedrijven al verplicht salarisverschillen tussen mannen en vrouwen openbaar te maken. Onlangs dienden oppositiepartijen PvdA, GroenLinks, SP en 50PLUS een wetsvoorstel in waarin zij pleiten voor het omdraaien van de bewijslast bij ongelijke beloning. De oppositiepartijen willen dat bedrijven (met minstens 50 werknemers) voortaan zelf bewijzen dat ze mannen en vrouwen gelijk betalen voor hetzelfde werk. Nu moeten vrouwen zelf actie ondernemen en naar het College voor de Rechten van de Mens stappen om hier wat aan te doen.

Uit het onderzoek blijkt dat slechts 11% van de Nederlandse werknemers het nodig vindt dat de eigen organisatie openheid geeft over de salarissen, nog eens 20% antwoordde ‘misschien’. Opvallend, aangezien Nederland in 2017 zestien plaatsen daalde op de internationale ranking van gelijkheid tussen mannen en vrouwen van het World Economic Forum. In de rest van Europa was er gemiddeld meer animo voor deze openheid (27%). In de Nederlandse cultuursector en maakindustrie leeft dit idee wel sterker: in beide sectoren gaven ruim 20% van de respondenten aan openheid over salarissen een goed idee te vinden.

“Het onderzoek laat zien dat we in Nederland stappen moeten zetten om te zorgen dat loonverschillen tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers tot het verleden behoren,” zegt Martijn Brand, algemeen directeur van ADP Nederland. “In Europa zijn de eerste tendensen op dit gebied zichtbaar en ook in ons land maakt een steeds groter wordende groep werknemers zich hier sterk voor. Toch lopen we nog achter op andere Europese landen als Frankrijk of Groot-Brittannië.”

EINDE

Over het onderzoek

The Workforce View in Europa 2019’ verkent de meningen van werknemers over de toekomst van werk. Het onderzoek is in oktober 2018 in opdracht van ADP uitgevoerd door het onafhankelijke marktonderzoeksbureau Opinion Matters. In totaal gaven 10.585 werkende volwassenen uit acht Europese landen (Nederland, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Polen, Spanje en Zwitserland) hun mening.

Over ADP

Krachtige technologie met een menselijke kant. Ongeacht grootte of branche vertrouwen bedrijven over de hele wereld op ADP’s cloud software en expertise om het potentieel van hun mensen te benutten. HR. Talent.  Excasso. Payroll. Compliance. Samen halen we het beste uit uw menselijk kapitaal. Voor meer informatie, ga naar ADP.nl.

Het ADP-logo en ADP zijn geregistreerde handelsmerken van ADP, LLC. Alle overige handels- en servicemerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. ©2019 ADP, LLC.