Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

 
 

Rotterdam, 8 november 2018 – Driekwart (75%) van de Europese werknemers houdt werk en privé liever gescheiden. Ondanks deze voorkeur geeft bijna een derde (31%) van de werknemers aan géén goede balans tussen werk en privéleven te hebben. In Nederland kiest 70% ervoor om werk en privé zoveel mogelijk gescheiden te houden, bij 25% van de Nederlandse werknemers is dit in hun huidige baan nog niet altijd het geval.

 

Dat blijkt uit het onderzoek ‘People Unboxed’ van HR-dienstverlener ADP naar onder andere de motivatie, werk-privébalans en mate van geluk op de werkvloer. Aan het onderzoek namen ruim 2.500 werknemers uit Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland en het Verenigd Koninkrijk deel, waaronder 500 Nederlanders.

Een derde neemt slechte werkdag mee naar huis
Werk en privé staat volgens werknemers nauw met elkaar in verband. Ruim de helft (58%) van de werknemers zegt dat hun persoonlijke leven van invloed is op hun prestaties op het werk en andersom geeft een derde (34%) van de werknemers aan dat een slechte dag op het werk hun persoonlijke leven beïnvloedt. In Nederland is de privésituatie iets meer (62%) van invloed op de werkprestaties, terwijl een slechte werkdag juist minder invloed (27%) heeft op het persoonlijke leven.

Werknemers de keuze geven
Vrouwen hechten meer waarde aan een goede balans tussen werk en privé dan mannen Bijna twee derde (62%) van de vrouwen noemde  dit een zeer belangrijk kenmerk van hun ideale baan tegenover slechts 52%van de mannen. Ook de leeftijd speelt hierbij een rol. Hoe jonger de werknemer, hoe minder belangrijk de werk-privébalans is. Enkel 65-plussers zijn hierin een uitzondering.

“Met de opkomst van flexibel werken en de technologieën om dit te ondersteunen, lopen organisaties het risico dat de grens tussen werk en privé vervaagt. Dit kan uiteindelijk negatieve invloed hebben op de productiviteit van medewerkers,” vertelt Martijn Brand, algemeen directeur bij ADP. “HR-teams en -managers moeten individuen de autonomie geven om zelf invulling te geven aan hun ideale werk-privébalans. Dat werkt twee kanten op. Oók medewerkers die werk en privé juist willen combineren, moeten die mogelijkheid krijgen.”

 

Percentage werknemers dat géén bijzondere waarde hecht aan een goede balans tussen werk en privé.

 

Over het onderzoek

In het rapport ‘People Unboxed’ worden de werkmotivatie, factoren die werknemers (on)gelukkig maken, redenen voor het wel of niet terecht ziekmelden en het belang van een goede werk-privébalans onderzocht. Het onderzoek werd uitgevoerd door Circle Research in april en mei 2018. De steekproef bestond uit 2.500 werkende volwassenen uit vijf landen in Europa: Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. 500 Nederlanders deden mee aan het onderzoek. Het volledige rapport is te downloaden via https://www.adp.nl/kennis/onderzoeken-hr-research/hoe-betrokken-zijn-uw-medewerkers/

 

Over ADP

Krachtige technologie met een menselijke kant. Ongeacht grootte of branche vertrouwen bedrijven over de hele wereld op ADP’s cloud software en expertise om het potentieel van hun mensen te benutten. HR. Talent. Excasso. Payroll. Compliance. Samen halen we het beste uit uw menselijk kapitaal. Voor meer informatie, ga naar adp.nl.

Het ADP-logo en ADP zijn geregistreerde handelsmerken van ADP, LLC. Alle overige handels- en servicemerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. ©2018 ADP, LLC.