Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

 
 

Belang van goede werk-privébalans en relatie met collega’s stijgt

 

Rotterdam, 28 juni 2018 – Nederlandse werknemers kijken anders naar salaris en vergoedingen dan Europese collega’s. Slechts 39% geeft aan dat salaris en vergoedingen een motiverende rol spelen op het werk, vorig jaar was dit nog 42%. Hoewel salaris daarmee nog steeds de grootste rol speelt, hechten Nederlanders een stuk minder waarde aan het salaris dan hun Europese collega’s (47%). Enkel de collega’s in Zwitserland hechten nog minder waarde aan hun beloning.

 

The Workforce View 2018

Andere belangrijke factoren die Nederlanders op het werk motiveren zijn: werk-privébalans (25%), relatie met collega’s (30%), waardering van management (18%), een afwisselende baan (14%) en de mogelijkheid om te werken waar en wanneer het uitkomt (13%). In vergelijking met vorig jaar stijgt het belang van een goede werk-privébalans en de relatie met collega’s.

Dat blijkt uit het onderzoek ‘The Workforce View’ van HR-dienstverlener ADP naar de gedachten, houding, verwachtingen en zorgen van bijna 10.000 Europese werknemers, waaronder ruim 1.300 Nederlanders

 

Leven in balans

Een goede balans tussen werk en privéleven is voor vrouwen belangrijker dan voor mannen. Van de Europese vrouwen geeft bijna een kwart (24%) aan dat een goede balans motiverend werkt. Voor mannen is dit slechts 20%. Alleen in Frankrijk (26%) en Zwitserland (31%) hechten werknemers meer waarde aan een goede balans tussen werk en privéleven dan in Nederland (25%).

Jongeren hechten veel minder waarde aan een goede balans. Slechts 15% van de 16-24-jarigen geeft aan dat de juiste balans tussen werk en privé hen extra motiveert. Het percentage stijgt naarmate de respondenten ouder worden tot 25% voor 55+’ers.

 

Werknemers motiveren

“Met de krapte op de arbeidsmarkt zijn werkgevers op zoek naar voorwaarden en werkomstandigheden waarmee ze nieuwe werknemers kunnen overtuigen,” zegt Martijn Brand, Algemeen directeur bij ADP. “Dit onderzoek geeft een goed beeld van de factoren die voor Nederlandse werknemers echt belangrijk zijn en laat zien dat belangen van werknemers ook verschuiven. Waar het belang van salaris afneemt, neemt de waarde van een goede werk-privebalans en relatie met collega’s dit jaar verder toe.”

Brand roept werkgevers op om na te gaan welke factoren voor huidige werknemers belangrijk zijn en een beter beeld te krijgen van doorslaggevende factoren voor nieuwe werknemers. “Cruciaal voor tevreden medewerkers is inzicht in wat hen motiveert en waar ze behoefte aan hebben,” legt Brand uit. “Veel werkgevers maken niet inzichtelijk wat hun eigen werknemers motiveert of vertalen dit niet voldoende in de employer branding richting nieuwe medewerkers. Daar is voor veel werkgevers nog een wereld te winnen,” aldus Brand.

 

Over The Workforce View in Europe

In het rapport 'Workforce View in Europe 2018' worden de attitudes van werknemers ten aanzien van de toekomst van werk onderzocht. Het onderzoek voor ADP werd uitgevoerd
door het onafhankelijke adviesbureau Opinion Matters in augustus 2017. De steekproef bestond uit 9.908 werkende volwassenen in acht gebieden in Europa, waaronder Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Polen, Spanje, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

 

Over ADP Nederland

Krachtige technologie met een menselijke kant. Ongeacht grootte of branche vertrouwen bedrijven over de hele wereld op ADP’s cloud software en expertise om het potentieel van hun mensen te benutten. HR. Talent. Excasso. Payroll. Compliance. Samen halen we het beste uit uw menselijk kapitaal.

Het ADP-logo en ADP zijn geregistreerde handelsmerken van ADP, LLC. Alle overige handels- en servicemerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. ©2018 ADP, LLC.