Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

 
 

Rotterdam, 20 december 2017 – Nederlanders met een aanvullend pensioen of een lijfrente-uitkering tot 2.750 euro zien op de eerste uitkeringsspecificatie van 2018 een lager netto bedrag staan. Bij een aanvullend pensioen van 500 euro ontvangt iemand 1,25 euro minder per maand. Bij 750 euro is dat 1,88 euro. Het verschil loopt op tot 6,88 euro bij een aanvullend pensioen van 2.750 euro per maand.

 

Deze cijfers volgen uit berekeningen van HR- en salarisdienstverlener ADP op basis van de belastingtarieven en premies per januari 2018.

 

Hogere bijdrage Zorgverzekeringswet

De achteruitgang komt voornamelijk door de verhoging van de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) van 5,40% naar 5,65%. Mensen die een aanvullend pensioen ontvangen tussen de 1.700 en 2.650 euro profiteren nog wel van een verlenging van de eerste belastingschijf. Zij gaan er minder op achteruit omdat zij hooguit enkele dubbeltjes minder belasting per maand gaan betalen.

 
Infographic Pensioenen 2018. Klik op de afbeelding voor een grotere versie.
 

Ouderenkorting stijgt

AOW-gerechtigden krijgen wel compensatie in de vorm van een hogere ouderenkorting (een belastingkorting), die in 2018 met 126 euro stijgt. Daarmee komt de totale ouderenkorting in 2018 uit op 1.418 euro per jaar voor inkomens tot 36.346 euro. Bij een hoger inkomen bedraagt de ouderenkorting nog maar 72 euro.

Ook de AOW-uitkering stijgt. Gehuwden ontvangen bruto 7,66 euro meer per persoon, ongehuwden krijgen er 12,47 euro per persoon bij. Op deze uitkering wordt ook de hogere ZVW-bijdrage ingehouden.

 

Over de cijfers

ADP is bij de berekeningen voor de pensioenuitkeringen van 2018 uitgegaan van personen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt en die geboren zijn vóór 1946 en een aanvullend pensioen of lijfrente-uitkering ontvangen. Met heffingskortingen is geen rekening gehouden omdat deze in het algemeen al met de AOW-uitkering worden verrekend.

 

Perspresentatie loonstrook 2018

Op donderdag 4 januari 2018 maakt ADP bekend wat de eerste loonstrook van 2018 betekent voor miljoenen werkende Nederlanders en hoe de werkgeverslasten voor duizenden werkgevers eruit komen te zien. Voor een volledig overzicht van de definitieve doorberekeningen op verschillende inkomensgroepen en voor verschillende sectoren bent u van harte welkom op de persbijeenkomst van ADP. Bij deze bijeenkomst maakt ADP ook de veranderingen en doorberekeningen in werkgeverslasten bekend.

Bekijk de uitnodiging voor de perspresentatie. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar adp@sterkwerk.nl.

 

Over ADP Nederland

Krachtige technologie met een menselijke kant. Ongeacht grootte of branche vertrouwen bedrijven over de hele wereld op ADP’s cloud software en expertise om het potentieel van hun mensen te benutten. HR. Talent. Excasso. Payroll. Compliance. Samen halen we het beste uit uw menselijk kapitaal.

Het ADP-logo en ADP zijn geregistreerde handelsmerken van ADP, LLC. Alle overige handels- en servicemerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. ©2017 ADP, LLC.