Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

 
 
  • Ruime meerderheid verwacht functieverzwaring door uitbreiding takenpakket
  • Functies Personeelsfunctionaris en Salarisadministrateur verdwijnen door automatisering
  • Lonen stijgen gemiddeld met 3,1%
 

Rotterdam, 11 oktober 2016 – HR-professionals maken zich dit jaar meer zorgen over het bijhouden van hun eigen kennis en competenties dan voorgaande jaren. De zorgen met betrekking tot het economisch klimaat zijn daarentegen opnieuw gedaald en de gemiddelde loonstijging is dit jaar hoger dan verwacht.

 

Krapte arbeidsmarkt

Ook is er bij HR nog geen sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Slechts 5% geeft aan moeite te hebben met het vervullen van vacatures voor HR-functies. Als gevolg van de verdergaande automatisering verwachten HR-professionals dat administratieve functies in de toekomst zullen verdwijnen.

 

HR Trends 2016-2017

Dit blijkt uit ‘HR Trends 2016-2017’, een onafhankelijk en representatief onderzoek van HR- en salarisdienstverlener ADP Nederland, organisatieadviesbureau Berenschot en Performa Uitgeverij onder ruim 800 Nederlandse HR-professionals. HR Trends is het grootste jaarlijkse onderzoek onder HR-professionals in Nederland.

 
Bovenstaande infographic is te bekijken door erop te klikken.
 

Eigen ontwikkeling punt van aandacht

HR-professionals maken zich minder zorgen over het economisch klimaat en daaraan gerelateerde factoren zoals reorganisaties, bezuinigingen op arbeidsvoorwaarden en de bevriezing van hun salaris. De eigen ontwikkeling is daarentegen wel een punt van aandacht. Over het bijhouden van kennis en competenties maken HR-professionals zich meer zorgen dan vorig jaar. Dit wordt bevestigd door het gemiddelde aantal HR-professionals dat afgelopen jaar een opleiding, training of cursus volgde, deze daalde licht ten opzichte van voorgaande jaren.

 

Functies vervallen door automatisering

Een ruime meerderheid van de HR-professionals (60%) verwacht dat zijn functie zwaarder wordt door uitbreiding van het takenpakket. HR-professionals verwachten dat met name de advies- en leidinggevende functies ingrijpend veranderen. Personeelsfunctionaris en medewerker salarisadministratie zijn functies waarvan HR-professionals verwachten dat deze in de toekomst verdwijnen als gevolg van de verdergaande automatisering.

Ook de prioriteiten veranderen. Dit jaar staat het opzetten van het arbeidsvoorwaardenbeleid op één, gevolgd door het bijstellen van het belonings- en functioneringsgesprek en het opleidingsbeleid. Volgend jaar verschuiven de prioriteiten van HR naar het opstellen en/of bijstellen van het duurzaam inzetbaarheidsbeleid en de strategische personeelsplanning.

 

Loonstijging hoger dan verwacht, maar voor minder HR-professionals

Een op de drie HR-professionals zag zijn loon het afgelopen jaar stijgen. Dat zijn er een stuk minder dan vorig jaar. De gemiddelde loonstijging van de HR-professionals was wel hoger dan verwacht, deze steeg in 2015 met gemiddeld 3,1%. Dat is meer dan de loonstijging vorig jaar (2,8%). Opvallend is dat vorig jaar 40% van de HR-professionals verwacht had dat het salaris zou stijgen. Dit jaar voorziet slechts 26% een salarisstijging. Ook het aantal HR-professionals dat aanspraak maakt op een bonus- of winstuitkering is het afgelopen jaar fors gedaald.

De promotiekansen zijn dit jaar wel hoger dan voorheen. Ruim een kwart (27%) van de HR-professionals heeft in de afgelopen twee jaar promotie gemaakt. Dat is aanzienlijk positiever dan de verwachting vorig jaar. Toen verwachtte slechts 15% van de HR-professionals promotie te maken.

 

HR-professionals veranderen minder snel van baan

HR-professionals zijn in vergelijking met andere functiegroepen minder enthousiast om van baan te veranderen. Ruim een op de vijf (21%) is op zoek naar een nieuwe uitdaging. Dit is gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar.

“HR-vacatures zijn momenteel een van de makkelijkst te vervullen vacatures. Toch zien we ook voor de HR-functie dat de markt aantrekt. Voor het tweede jaar op rij neemt het aantal professionals dat is benaderd door derden toe,” aldus Hans van der Spek, Manager Kenniscentrum HRM bij Berenschot. “Met name directeur HRM, manager HR en medewerker personeelszaken zijn functies die erg in trek zijn.”

 

Over HR Trends

HR Trends is het grootste jaarlijkse onderzoek onder interne en externe HR-professionals in Nederland naar de inhoud en de beloning van de HR-functie. In het onderzoek zijn niet alleen HR-verantwoordelijken in loondienst ondervraagd, maar ook directeuren van HR-dienstverlenende bureaus en zelfstandig gevestigde HR-adviseurs. Er deden 809 HR-verantwoordelijken aan het onderzoek mee.

HR Trends 2016-2017 is een initiatief van Performa, uitgevoerd door Berenschot en mede mogelijk gemaakt door ADP. De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd op 11 oktober tijdens HR Live, hét vakevent voor HR-managers, HR-directeuren en HR-professionals.

 

Over Performa

Performa Uitgeverij is een onafhankelijke uitgever van vakinformatie op het terrein van personeel & organisatie en medezeggenschap. Performa is organisator van events, zoals Performa/HR Live, het grootste vakevent voor personeelsmanagers in Nederland. Meer informatie: www.performa.nl.

 

Over Berenschot

Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met 350 medewerkers wereldwijd. Al bijna 80 jaar verrast Berenschot opdrachtgevers in de publieke en private sector met slimme en nieuwe inzichten. Dit door innovatie te koppelen aan ondernemerschap. Sinds 1962 heeft Berenschot een vestiging in de Europese hoofdstad Brussel en inmiddels ook vestigingen in het Caribisch gebied en in Afrika. Tevens is Berenschot partner in de E-I Consulting Group, een Europees samenwerkingsverband van toonaangevende adviesbureaus. Berenschot is één van de oprichters van Universiteit Twente. Meer informatie: www.berenschot.nl

 

Over ADP Nederland

Krachtige technologie met een menselijke kant. Ongeacht grootte of branche vertrouwen bedrijven over de hele wereld op ADP’s cloud software en expertise om het potentieel van hun mensen te benutten. HR. Talent. Excasso. Payroll. Compliance. Samen halen we het beste uit uw menselijk kapitaal.

Het ADP-logo en ADP zijn geregistreerde handelsmerken van ADP, LLC. Alle overige handels- en servicemerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. © 2016 ADP, LLC.