Generatieverschil leidt tot spanningen op de werkvloer

Rotterdam, 30 november 2015 - Nederlanders zijn het afgelopen jaar gestrester op het werk geworden, maar staan minder onder druk dan elders in Europa. In vergelijking met Europese collega's is het werkstressniveau in Nederland (35%) zelfs het laagst. Twee op de vijf Europese werknemers (44%) zeggen regelmatig last te hebben van werkstress. In Polen (54%) en Duitsland (50%) is de mate van stress op de werkvloer het hoogst.

The Workforce View in Europe 2015/2016

Dit blijkt uit het onderzoek 'The Workforce View in Europe 2015/2016' van ADP, onder ruim 11.000 werknemers uit de acht belangrijke economieŽn van Europa, waaronder 1.500 Nederlanders.

Een goed evenwicht tussen werk en privťleven is voor werknemers de belangrijkste reden om gemotiveerd aan het werk te blijven. De aantrekkende Europese economie lijkt vooral in Nederland het optimisme over de arbeidsmarkt goed te doen: Nederlandse werknemers behoren tot de meest positief gestemde in Europa. Alleen Duitse werknemers zijn nog opgewekter: van hen geeft 82% aan optimistisch te zijn over de toekomst van hun werk.

Talent behouden blijft uitdaging

"Werkgevers zouden meer moeten doen om stress onder hun personeel te monitoren en beheersen,” stelt Loraine Blommendaal, HR directeur bij ADP. Zij wijst op de potentiŽle gevolgen van stress op de productiviteit en tevredenheid van personeel. "Ook het personeelsverloop neemt vaak een vlucht als stress de overhand krijgt,” aldus Blommendaal. Het onderzoek geeft aan dat ruim een derde (34%) van de Europese werknemers van plan is om binnen drie jaar van werkgever te veranderen.

De wens om van baan te wisselen is niet overal in Europa even sterk. Duitsland heeft de meest loyale werknemers, terwijl werknemers in het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Polen het minst geneigd zijn langdurig bij hun werkgever te blijven. Ook in Nederland moeten organisaties de komende jaren meer† doen om talent voor hun organisatie te winnen en behouden: ruim een op de vier werknemers (28%) is van plan om binnen drie jaar van werkgever te veranderen.

Generatieverschillen zorgen voor problemen

Generatieverschillen zorgen voor problemen op de werkvloer, zo geeft ruim de helft (55%) van de Nederlandse werknemers aan. Op Europees niveau is het aantal werknemers met deze zogenoemde intergenerationele problemen nog hoger (67%).

De voornaamste reden voor deze intergenerationele problemen is het verschil van inzicht over de aanpak van zaken. Daarnaast heerst de opvatting dat oudere werknemers langer doorwerken waardoor er onvoldoende ruimte overblijft voor nieuw talent. Ook hebben jongere en oudere werknemers andere opvattingen over de waarden van de organisatie en groepsverantwoordelijkheid.

Ondanks dat een deel van de werknemers moeite heeft om met de steeds grotere leeftijdsverschillen tussen collega's om te gaan, is er ook waardering voor ervaring die leeftijd met zich mee kan brengen. Zo zegt 39% van de Europese werknemers dat hun organisatie zich zorgen maakt over het verlies van talent en kennis naarmate meer werknemers met pensioen gaan.

"Met het pensioneren van werknemers gaat soms een schat aan kennis en ervaring verloren. Werkgevers zouden meer kunnen doen om de kennis en ervaring van oudere werkgevers te benutten,” stelt Blommendaal. Uit het onderzoek blijkt dat slechts een op de tien (11%) organisaties plannen heeft om gepensioneerde werknemers als consultants in te huren. "Dat is weinig, zeker als je nagaat dat sommige werknemers helemaal niet zitten te wachten op een volledig pensioen en best bereid zijn om in aangepaste vorm door te werken.”

Over het onderzoek The Workforce View

Het pan-Europese onderzoek 'The Workforce View in Europe 2015/2016' gaat over de houding van werknemers ten aanzien van de toekomst van hun werk. De bevindingen geven belangrijke informatie over kwesties die van belang zijn voor bedrijven, zoals talent, betrokkenheid van werknemers en de generatieverschuiving. Het onderzoek werd uitgevoerd door onafhankelijk marktonderzoeksbureau Opinion Matters, in opdracht van ADP.

Voor het onderzoek werden 11.257 werknemers in acht belangrijke economieŽn om hun mening gevraagd. Landen die bij het onderzoek betrokken waren, zijn Frankrijk, Duitsland, ItaliŽ, Nederland, Polen, Spanje, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Er namen 1.500 Nederlandse werknemers deel aan het onderzoek. Download het onderzoeksrapport Ľ

Over ADP Nederland

Krachtige technologie met een menselijke kant. Ongeacht grootte of branche vertrouwen bedrijven over de hele wereld op ADP's cloud software en expertise om het potentieel van hun mensen te benutten. HR. Talent. Excasso. Payroll. Compliance. Samen halen we het beste uit uw menselijk kapitaal.

Het ADP-logo en ADP zijn geregistreerde handelsmerken van ADP, LLC. Alle overige handels- en servicemerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. © 2015 ADP, LLC.