Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

 
  • Minder zorgen over economische omstandigheden, reorganisaties en ontslag
  • Meer dan de helft ziet eigen beloning stijgen
 

Rotterdam, 30 september 2015 - HR-professionals zijn positief over de ontwikkelingen in hun organisatie. Ten opzichte van vorig jaar maken zij zich minder zorgen over de economische omstandigheden, reorganisaties en ontslag. Dat ook hun eigen functie beter in de markt ligt, merken ze onder andere aan de stijging van hun salaris. Maar liefst 59% van de HR-professionals ziet dat dit jaar stijgen.

 

Hoewel het thema minder hoog op de agenda staat in vergelijking met vorig jaar, vragen werkgevers hun medewerkers nog steeds concessies te doen ten aanzien van hun beloning. Meest voorkomende maatregel is het beperken van de reguliere salarisverhoging.

 

HR Trends 2015-2016

Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek 'HR Trends 2015', een onafhankelijk en representatief onderzoek van HR- en salarisdienstverlener ADP Nederland, organisatieadviesbureau Berenschot en Performa Uitgeverij onder ruim 800 Nederlandse HR-professionals. HR Trends is daarmee het grootste onderzoek onder HR-professionals in Nederland.

Toelichting op de Rol van de HR-professional

 

Minder zorgen over economische omstandigheden

Voor het tweede jaar op rij is er sprake van een daling van de zorgen van HR-professionals. Hoewel de zorg over economische omstandigheden (63%) nog steeds op nummer één staat, is dit met 8% gedaald ten opzichte van vorig jaar. Ook de zorgen over reorganisaties, ontslag en het voortbestaan van de onderneming zijn aanzienlijk afgenomen.

"HR-professionals staan middenin organisaties en weten veel over het personeelsbestand. Daarmee vormen ze een goede graadmeter voor de economische stand van zaken,” zegt Hans van der Spek, Manager Kenniscentrum HRM bij Berenschot. "Het is onmiskenbaar dat zij de afgelopen jaren positiever zijn gestemd over de economie en de arbeidsmarkt dan voorheen.”

Naast de zorg voor economische omstandigheden is er dit jaar angst voor onvoldoende budget (52%) en de afname in vraag naar producten en diensten (46%). Ook deze angst minder leeft dan voorgaande jaren.

 

Loonstijging zet door

Meer dan de helft (59%) van de HR-professionals zag het afgelopen jaar hun beloning stijgen. Voor het komende jaar verwachten ze een gemiddelde loonstijging van 2,9%. Ook onder zzp'ers zijn de verwachtingen positief: slechts 9% verwacht een inkomstendaling ten opzichte van vorig jaar. Vrouwen zeggen vaker beneden marktconform te worden beloond dan mannen (31% tegen 23%).

Haaks op deze positieve salarisontwikkelingen staan de promotiemogelijkheden. Terwijl vorig jaar nog 26% promotiekansen zag, is dat nu  19%. Nog minder (15%) HR-professionals verwacht de komende twee jaar daadwerkelijk promotie te maken.

 

Opbouwpercentage pensioenen ongunstig voor werknemers

De verlaging van het (fiscale) opbouwpercentage voor pensioenen komt niet ten gunste van de werknemers. Slechts 20% van de werkgevers kiest ervoor om hun werknemers meer te betalen ter compensatie van de lagere pensioenpremies. Aanvullend stelt 60% van de HR-professionals dat de verhouding van de afgesproken pensioenpremie tussen werkgevers en werknemers gelijk is gebleven. Door gewijzigde wetgeving betekent een gelijkblijvende verhouding van de pensioenpremie netto een lagere opbouw van het pensioen.

Bij 60% van de organisaties gaan werknemers er dus op achteruit. "We kennen deze discussie vanuit het overleg tussen de vakorganisaties en minister Blok, maar de problematiek speelt dus veel breder. De werkgeverspensioenlasten zijn afgenomen en de vraag is in hoeverre dit aan de loonruimte ten goede is gekomen,” zegt Van der Spek.

 

Een op vijf HR-professionals zoekt nieuwe baan

"Dat een grote groep HR-professionals momenteel actief solliciteert, is mede een gevolg van de geringe kans op promotie die zij  ervaren,” aldus Van der Spek. "Het gemis aan ontwikkelingsmogelijkheden, opleidingsfaciliteiten en loopbaanmogelijkheden is daarvoor een belangrijke drijfveer”
 

 

Prioriteitenverschuiving door automatisering

Slimme software en automatiseringssystemen spelen een steeds grotere rol in de HR wereld. Toch is slechts 20% bezorgd over de impact van robotisering op de omvang en samenstelling van het personeelsbestand. Wel merken HR-professionals dat automatisering steeds verder doorzet; dit uit zich meer in een verschuiving van uitvoerende- naar adviserende taken. Ook verwacht 42% een toename aan managementtaken.

Bijna twee derde (65%) verwacht de komende jaren een functieverzwaring, bijvoorbeeld door een uitbreiding van het takenpakket (58%) of een verandering in de uitvoering hiervan (55%).

Ook prioriteiten veranderen. Dit jaar staat het opzetten van het belonings- en functioneringsgesprek op één, gevolgd door het opleidingsbeleid en de aandacht voor de aanpak van arbeidsverzuim en re-integratie. Volgend jaar verschuiven de prioriteiten naar het opstellen en/of bijstellen van de strategische personeelsplanning en het duurzaam inzetbaarheidsbeleid.

 

Organisatieveranderingen grotendeels buiten HR-afdeling om

Voortdurende ontwikkelingen vragen om verandering. "Daarom vormt een permanente staat van transitie de komende jaren de sleutel tot succes,” stelt Van der Spek. "Het ontwikkelen van innovatieve organisatieconcepten staat echter op een uiterst bescheiden 18e plaats in het overzicht met de belangrijkste HR-beleidsthema's voor 2015.”

Fundamentele organisatieveranderingen lijken grotendeels langs HR of buiten HR om plaats te vinden. De sector gezondheids- en welzijnszorg vormt hierin de enige uitzondering: in deze sector geeft maar liefst 38% van de professionals aan prioriteit te geven aan dit thema. Wanneer de HR-professional wel betrokken wordt bij deze veranderingen, is zijn rol voornamelijk participerend (48%) en adviserend (24%). Slechts 9% van de taken bij het opzetten van innovatieve organisatieconcepten is uitvoerend. 

 

Over HR Trends

HR Trends is het grootste jaarlijkse onderzoek onder interne en externe HR-professionals in Nederland naar de inhoud en de beloning van de HR-functie. In het onderzoek zijn niet alleen HR-verantwoordelijken in loondienst ondervraagd, maar ook directeuren van HR-dienstverlenende bureaus en zelfstandig gevestigde HR-adviseurs.

Er deden 809 HR-verantwoordelijken aan het onderzoek mee. HR Trends 2015 is een initiatief van Performa, uitgevoerd door Berenschot en mede mogelijk gemaakt door ADP. De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd op 13 oktober tijdens HR Live, hét vakevent voor HR-managers, HR-directeuren en HR-professionals.

 

Over Performa

Performa Uitgeverij is een onafhankelijke uitgever van vakinformatie op het terrein van personeel & organisatie en medezeggenschap. Performa is organisator van events, zoals Performa/HR Live, het grootste vakevent voor personeelsmanagers in Nederland. Meer informatie: www.performa.nl.

 

Over Berenschot

Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met 350 medewerkers wereldwijd. Al ruim 75 jaar verrassen wij onze opdrachtgevers in de publieke en private sector met slimme en nieuwe inzichten. Berenschot is één van de oprichters van de Universiteit Twente. Met een vestiging in de Europese hoofdstad Brussel sinds 1962, als partner in de E-I Consulting Group, een Europees samenwerkingsverband van toonaangevende adviesbureaus, en met diverse (maatschappelijke) projecten wereldwijd. Meer informatie: www.berenschot.nl.

 

Over ADP Nederland

Wereldwijd maken werkgevers gebruik van de cloudgebaseerde oplossingen van ADP® (NASDAQ: ADP) voor het beheren van hun belangrijkste kapitaal – hun medewerkers. ADP biedt opdrachtgevers ongeëvenaarde diepgang en expertise in de geleverde diensten, van HR en salarisverwerking tot talentmanagement en excasso administratie, ten behoeve van een beter personeelsbestand. ADP, een pionier in Human Capital Management (HCM) en het uitbesteden van bedrijfsprocessen, heeft meer dan 610.000 opdrachtgevers in honderd landen. Voor meer informatie over ADP ga naar www.adp.nl.

Het ADP-logo en ADP zijn geregistreerde handelsmerken van ADP, LLC. Alle overige handels- en servicemerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. © 2015 ADP, LLC.