Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

 
 • Tekort aan verkoopmedewerkers, hoog opgeleide ICT'ers en technici op mbo- en hbo-niveau
 • Grote kloof tussen aanbod aan starters en meer ervaren professionals
 • Arbeidsmarktcommunicatie geen prioriteit voor HR-professionals
 

Rotterdam, 14 juli 2015 - Een mismatch tussen vraag en aanbod kenmerkt de Nederlandse arbeidsmarkt. Ondanks de nog altijd relatief hoge werkloosheid en het grote aanbod van personeel, ervaren steeds meer HR-professionals moeite met het vervullen van specifieke posities.

 

Met name hoog opgeleide ICT'ers en technici op mbo- en hbo-niveau zijn moeilijk te vinden. Daarnaast is er vooral behoefte aan ervaren personeel. Starters zijn er daarentegen in overvloed. Slechts 10% van de HR-professionals geeft aan problemen te hebben bij het invullen van startersfuncties.

 

HR Trends 2015-2016

Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek 'HR Trends 2015-2016', een onafhankelijk en representatief onderzoek van HR- en salarisdienstverlener ADP Nederland, organisatieadviesbureau Berenschot en Performa Uitgeverij onder ruim 800 Nederlandse HR-professionals. HR Trends is daarmee het grootste onderzoek onder HR-professionals in Nederland.

Hans van der Spek over ontwikkelingen op arbeidsmarkt

 

Meer moeite personeelsbehoud

Bijna een kwart van de HR-professionals (23%) ervaart momenteel problemen bij het werven van personeel. Ook maken zij zich meer zorgen over personeelsbehoud. Waar vorig jaar nog maar liefst 81% aangaf geen moeite te hebben medewerkers te behouden, is dat dit jaar teruggelopen tot 79%. ”Het lijkt erop dat de arbeidsmarkt nog maar beperkt in beweging is gekomen,” concludeert Hans van der Spek, Manager Kenniscentrum HRM bij Berenschot. "Tegelijkertijd verwachten HR-professionals in 2016 meer moeite te krijgen om personeel vast te houden.”

 

Tekort aan hoger geschoolde verkoopmedewerkers

Naast ICT-specialisten (31%) zijn vooral technici (33%), verkoopmedewerkers (22%) en productiepersoneel (21%) schaars. Het tekort aan ICT'ers en technici is er al geruime tijd; opvallender is de roep om personeel in de bouwnijverheid. "In een eerdere editie van HR Trends voorspelden we al dat het voor de bouwsector lastig zou gaan worden om geschikt personeel te vinden,” stelt Van der Spek.

"Dat blijkt uitgekomen: het gaat nog niet goed in de sector, ontslagen halen regelmatig het nieuws. Aan de andere kant knokt men om goed gekwalificeerd personeel.” Voor functies op de afdelingen HR, Juridische Zaken en Inkoop & Logistiek is het momenteel vrijwel geen probleem om geschikt personeel te vinden.

 

Top 10 moeilijkst vervulbare vacatures

 1. ICT'er in openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen (54%)
 2. ICT'er in informatie- en communicatiesector (46%)
 3. ICT'er bij financiële instellingen (34%)
 4. Technicus industrie (33%)
 5. ICT'er in advisering, onderzoek en overige specialistische dienstverlening (25%)
 6. Technicus in advisering, onderzoek en overige specialistische dienstverlening (23%)
 7. Productie en operations in bouwnijverheid (22%)
 8. Verkoper in groot- en detailhandel (22%)
 9. Technicus bouwnijverheid (22%)
 10. ICT'er in vervoer en opslag (19%)
 

Met name hbo-geschoolde ICT'ers zijn moeilijk te vinden: maar liefst 76% heeft moeite bij het werven van deze groep. Opvallend is het grote contrast met de vraag naar universitair geschoolde ICT'ers (18%) en ICT'ers met een mbo-opleiding (6%). Qua technici zijn HR-afdelingen voornamelijk op zoek naar mbo'ers (50%) en hbo'ers (42%). Ook binnen de sector verkoop zijn sollicitanten het meest gebaat bij een hbo-opleiding: maar liefst 82% geeft aan moeite te hebben bij het vinden van een geschikte kandidaat voor een verkoopfunctie op hbo niveau.

 

Arbeidsmarktcommunicatie geen prioriteit

Ondanks de voortdurende mismatch op de arbeidsmarkt en de aanhoudende wervingsproblemen geeft slechts 14% van de HR-professionals prioriteit aan arbeidsmarktcommunicatie. "Dit is onbegrijpelijk, want juist door hier proactief op in te zetten, kunnen HR-professionals voorkomen dat de mismatch op de arbeidsmarkt nog langer doorzet,” concludeert Van der Spek. Bijna de helft (49%) geeft aan dat social media een nadrukkelijke rol spelen bij arbeidsmarktcommunicatie.

 

Over HR Trends

HR Trends is het grootste jaarlijkse onderzoek onder interne en externe HR-professionals in Nederland naar de inhoud en de beloning van de HR-functie. In het onderzoek zijn niet alleen HR-verantwoordelijken in loondienst ondervraagd, maar ook directeuren van HR-dienstverlenende bureaus en zelfstandig gevestigde HR-adviseurs.

Er deden 809 HR-verantwoordelijken aan het onderzoek mee. HR Trends 2015 is een initiatief van Performa, uitgevoerd door Berenschot en mede mogelijk gemaakt door ADP. De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd op 13 oktober tijdens HR Live, hét vakevent voor HR-managers, HR-directeuren en HR-professionals.

 

Over Performa

Performa Uitgeverij is een onafhankelijke uitgever van vakinformatie op het terrein van personeel & organisatie en medezeggenschap. Performa is organisator van events, zoals Performa/HR Live, het grootste vakevent voor personeelsmanagers in Nederland. Meer informatie: www.performa.nl.

 

Over Berenschot

Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met 350 medewerkers wereldwijd. Al ruim 75 jaar verrassen wij onze opdrachtgevers in de publieke en private sector met slimme en nieuwe inzichten. Berenschot is één van de oprichters van de Universiteit Twente. Met een vestiging in de Europese hoofdstad Brussel sinds 1962, als partner in de E-I Consulting Group, een Europees samenwerkingsverband van toonaangevende adviesbureaus, en met diverse (maatschappelijke) projecten wereldwijd. Meer informatie: www.berenschot.nl.

 

Over ADP Nederland

Wereldwijd maken werkgevers gebruik van de cloudgebaseerde oplossingen van ADP® (NASDAQ: ADP) voor het beheren van hun belangrijkste kapitaal – hun medewerkers. ADP biedt opdrachtgevers ongeëvenaarde diepgang en expertise in de geleverde diensten, van HR en salarisverwerking tot talentmanagement en excasso administratie, ten behoeve van een beter personeelsbestand. ADP, een pionier in Human Capital Management (HCM) en het uitbesteden van bedrijfsprocessen, heeft meer dan 610.000 opdrachtgevers in honderd landen. Voor meer informatie over ADP ga naar www.adp.nl.

Het ADP-logo en ADP zijn geregistreerde handelsmerken van ADP, LLC. Alle overige handels- en servicemerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. © 2015 ADP, LLC.