Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

 
  • Slechts 15% ziet nastreven van de Participatiewet als prioriteit
  • Fiets van de zaak slachtoffer van Werkkostenregeling
  • Weinig beleid flexibele arbeidskrachten
 

Rotterdam, 24 juni 2015 – De nieuwe wetgeving binnen de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en de Participatiewet sluiten volgens HR-professionals onvoldoende aan op de praktijk. Slechts 6% van de HR-Professionals verwacht dat de WWZ daadwerkelijk voor meer zekerheid op een vast contract zorgt.

 

Daarnaast lijkt de Participatiewet niet veel indruk te maken op werkgevers; slechts 15% ziet het creëren van extra banen voor arbeidsgehandicapten als prioriteit. Bijna de helft (47%) werkt nog niet mee aan het creëren van banen voor arbeidsgehandicapten en 18% zegt dat ook in de toekomst niet van plan te zijn.

 

HR Trends 2015-2016

Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek 'HR Trends 2015-2016', een onafhankelijk en representatief onderzoek van HR- en salarisdienstverlener ADP Nederland, organisatieadviesbureau Berenschot en Performa Uitgeverij onder ruim 800 Nederlandse HR-professionals. HR Trends is daarmee het grootste onderzoek onder HR-professionals in Nederland.

 

WWZ meeste effect in collectieve sector

Belangrijk uitgangspunt van de Wet Werk en Zekerheid is om het ontslagrecht eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar te maken voor werkgevers. Minder dan de helft van de HR-professionals (44%) denkt echter dat het voor hen daadwerkelijk goedkoper wordt om werknemers te ontslaan. Een op de vijf (20%) denkt dat door de wijzigingen vaste contracten sneller worden beëindigd.

Hoewel het doel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is flexibele arbeidskrachten meer zekerheid te bieden over hun baan, verwacht slechts 6% van de HR-professionals meer werknemers een vast contract aan te bieden. Dik van Leeuwerden, bij ADP verantwoordelijk voor de kennis over wet- en regelgeving op het gebied van HR en salarisverwerking, verwacht dat bedrijven maximaal drie opeenvolgende contracten geven. "Deze contacten zullen in veel gevallen beperkt worden tot een totale duur van 23 maanden. Hierdoor voorkomt de werkgever het ontstaan van een vast contract en is ook geen transitievergoeding verschuldigd”.

De collectieve sector blijkt het meest vatbaar voor de nieuwe wetgeving: 12% van de HR-professionals verwacht werknemers eerder een vast contract te geven. Meer dan de helft van de ondervraagden binnen de collectieve sector denkt dat de duur van flexibele contracten wordt ingeperkt.

 

Weinig beleid voor flexibele arbeidskrachten

Gemiddeld bestaat maar liefst 15% van het totale personeelsbestand van Nederlandse organisaties uit flexibele arbeidskrachten en maar liefst 84% van de organisaties werkt met flexibele werknemers. Toch zegt 43% van de HR-professionals geen enkele beleidsvorm te hebben ten aanzien van hun flexibele arbeidskrachten.

 

Participatiewet voor veel HR-professionals nog geen prioriteit

Slechts 15% van de HR-professionals ziet het nastreven van de Participatiewet als prioriteit. Voor Dik van Leeuwerden komt dit niet onverwacht. "Voor veel werkgevers is het nog onduidelijk wat er in de praktijk van hen wordt verwacht en wie het initiatief moet nemen. Dit verklaart de afwachtende houding.”

In totaal heeft 47% van de Nederlandse bedrijven ondanks de Participatiewet nog geen maatregelen getroffen om extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Een op de vijf HR-professionals (18%) geeft zelfs aan dit in de toekomst ook niet van plan te zijn. Met name HR-professionals in de sectoren 'kennisintensieve dienstverlening' (23%) en 'handel en transport' (22%) laten de Participatiewet liever voor wat het is en accepteren daarmee een eventuele boete. Uit de toelichtingen bij het onderzoek blijkt dat veel organisaties de Participatiewet bewust niet naleven, bijvoorbeeld omdat de werkzaamheden dit niet toestaan of omdat HR-professionals niet willen meedoen aan positieve discriminatie.

Daar staat tegenover dat een kwart (26%) van de organisaties, naast het huidige aanbod, ernaar streeft nog meer banen te creëren voor arbeidsgehandicapten. Ook geeft 29% aan nog geen extra banen te hebben, maar deze wel te willen creëren. Met name de collectieve sector staat hier voor open (34%). De belangrijkste motivaties om hieraan te voldoen, zijn maatschappelijk verantwoord ondernemen (77%) en het voorkomen van een eventuele quotumheffing (34%).

 

Fiets van de zaak slachtoffer WKR

Hoewel het sinds 1 januari wet is, is 11% nog altijd niet begonnen met de invoering van de werkkostenregeling of weet nog niet of de organisatie hier mee begonnen is. Van de organisaties die de werkkostenregeling wel hebben doorgevoerd, geven vier op de tien HR-professionals aan de arbeidsvoorwaarden als gevolg van de werkkostenregeling te hebben aangepast.

Meest genoemd is de fiets van de zaak (54%), bijvoorbeeld door de fietsregeling af te schaffen (44%) of de termijn te verlengen (7%), waardoor werknemers langer met hun fiets moeten doen. Andere 'slachtoffers' zijn de bedrijfsfitness (14%) en de vakbondsvergoeding, die bij 7% van de organisaties naar aanleiding van de werkkostenregeling is afgeschaft.

 

Over HR Trends

HR Trends is het grootste jaarlijkse onderzoek onder interne en externe HR-professionals in Nederland naar de inhoud en de beloning van de HR-functie. In het onderzoek zijn niet alleen HR-verantwoordelijken in loondienst ondervraagd, maar ook directeuren van HR-dienstverlenende bureaus en zelfstandig gevestigde HR-adviseurs.

Er deden 809 HR-verantwoordelijken aan het onderzoek mee. HR Trends 2015 is een initiatief van Performa, uitgevoerd door Berenschot en mede mogelijk gemaakt door ADP. De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd op 13 oktober tijdens HR Live, hét vakevent voor HR-managers, HR-directeuren en HR-professionals.

 

Over Performa

Performa Uitgeverij is een onafhankelijke uitgever van vakinformatie op het terrein van personeel & organisatie en medezeggenschap. Performa is organisator van events, zoals Performa/HR Live, het grootste vakevent voor personeelsmanagers in Nederland. Meer informatie: www.performa.nl.

 

Over Berenschot

Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met 350 medewerkers wereldwijd. Al ruim 75 jaar verrassen wij onze opdrachtgevers in de publieke en private sector met slimme en nieuwe inzichten. Berenschot is één van de oprichters van de Universiteit Twente. Met een vestiging in de Europese hoofdstad Brussel sinds 1962, als partner in de E-I Consulting Group, een Europees samenwerkingsverband van toonaangevende adviesbureaus, en met diverse (maatschappelijke) projecten wereldwijd. Meer informatie: www.berenschot.nl.

 

Over ADP Nederland

Wereldwijd maken werkgevers gebruik van de cloudgebaseerde oplossingen van ADP® (NASDAQ: ADP) voor het beheren van hun belangrijkste kapitaal – hun medewerkers. ADP biedt opdrachtgevers ongeëvenaarde diepgang en expertise in de geleverde diensten, van HR en salarisverwerking tot talentmanagement en excasso administratie, ten behoeve van een beter personeelsbestand. ADP, een pionier in Human Capital Management (HCM) en het uitbesteden van bedrijfsprocessen, heeft meer dan 610.000 opdrachtgevers in honderd landen. Voor meer informatie over ADP ga naar www.adp.nl.

Het ADP-logo en ADP zijn geregistreerde handelsmerken van ADP, LLC. Alle overige handels- en servicemerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. © 2015 ADP, LLC.