Waterschappen kiezen voor ADP

Rotterdam, 6 mei 2015 - De samenwerkende Waterschappen werken voortaan samen op HR-gebied. Ze worden daarbij gefaciliteerd door ADP Workforce. De samenwerking werd kracht bijgezet met een feestelijke bijeenkomst in Leerhotel Het Klooster op 28 april jl. Gerard Smits, Secretaris Directeur van Het Waterschapshuis en Martijn Brand, Algemeen Directeur van ADP, ondertekenden als eersten de Raamovereenkomst.  

Hierna was het de beurt aan het eerste waterschap, beginnende met de letter a van Aa en Maas. Symbolisch voor het partnership het gezamenlijk aansnijden van de taart: hierop stonden alle logo's van de deelnemende waterschappen én dat van ADP.

Daarna was het tijd voor een presentatie door Erik-Jan van Dijken (ADP) met het nieuwe systeem. Projectleider Waterschappen Joyce Klee:
"De demonstratie van de rapportage- en prognosemodules werden in 'zeer enthousiaste goede orde' ontvangen. Een aantal HR-managers kunnen nu al niet wachten om er mee aan de slag te gaan. Ook het online declareren en toevoegen van 'bonnetjes' kon de waardering wegdragen."

In het samenwerkingsverband participeren:

 • Waterschap Aa en Maas
 • Waterschap Brabantse Delta
 • Waterschap De Dommel
 • Waterschap Groot Salland
 • Waterschap Hollandse Delta
 • Waterschap Noorderzijlvest
 • Waterschap Peel en Maasvallei
 • Waterschap Reest en Wieden
 • Waterschap Rijn en IJssel
 • Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Waterschap Rivierenland
 • Waterschap Roer en Overmaas
 • Waterschap Vallei en Veluwe
 • Waterschap Vechtstromen
 • Waterschap Zuiderzeeland

Vanaf 1-1-2016 zullen de eerste waterschappen aan de slag gaan met ADP Workforce. In totaal zullen meer dan 7000 medewerkers gebruikmaken van ADP Workforce.

Over ADP Nederland

Wereldwijd maken werkgevers gebruik van de cloudgebaseerde oplossingen van ADP® (NASDAQ: ADP) voor het beheren van hun belangrijkste kapitaal – hun medewerkers. ADP biedt opdrachtgevers ongeëvenaarde diepgang en expertise in de geleverde diensten, van HR en salarisverwerking tot talentmanagement en excasso administratie, ten behoeve van een beter personeelsbestand. ADP, een pionier in Human Capital Management (HCM) en het uitbesteden van bedrijfsprocessen, heeft meer dan 610.000 opdrachtgevers in honderd landen. Voor meer informatie over ADP ga naar www.adp.nl.

Het ADP-logo en ADP zijn geregistreerde handelsmerken van ADP, LLC. Alle overige handels- en servicemerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. © 2014 ADP, LLC.

taartondertekening
(Foto's Het Waterschapshuis)