Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

 

Pensioenuitkeringen stijgen over hele linie iets ten opzichte van 2014

 

Rotterdam, 29 december 2014 – Nederlanders met een aanvullend pensioen of een lijfrente-uitkering, zien op de eerste uitkeringsspecificatie van 2015 een iets hoger netto bedrag staan. Bij een aanvullend pensioen van € 500 ontvangen zij € 1,50 meer, bij € 750 is dat € 2,20. Wie een aanvullend pensioen van € 2.500 heeft, krijgt € 10,50 meer op zijn rekening gestort. Veel pensioen- en lijfrente-uitkeringen moeten al aan het begin van de maand op de rekening van de pensioengerechtigde bijgeschreven zijn.

 

Deze cijfers volgen uit berekeningen van HR- en salarisdienstverlener ADP, die maandelijks de salarisstrook van 1,4 miljoen Nederlandse werknemers verzorgt, op basis van de belastingtarieven, premies en heffingen in 2015. 

Infographic Pensioenen 2015. Klik op de afbeelding voor een grotere versie.

 

De complete pensioencijfers voor 2015 en een vergelijking met 2014 vindt u hier.

 

Hoger nettobedrag door lagere bijdrage Zorgverzekeringswet

Dat pensioengerechtigden in 2015 onder de streep iets meer overhouden, is opvallend tegen de achtergrond van stijgende belastingen. "Het belastingtarief in de eerste schijf stijgt, maar omdat de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) per 1 januari daalt, houden pensioengerechtigden netto toch meer over”, aldus Dik van Leeuwerden, manager van het Kenniscentrum Wet- & Regelgeving van ADP. De ZVW-premie daalt van 5,4 naar 4,85 procent.

 

Ongunstig effect heffingskorting

Van Leeuwerden waarschuwt ervoor dat heffingskortingen voor een onaangename verrassing kunnen zorgen bij een voorlopige aanslag of teruggaaf over 2015. Zo wordt de algemene heffingskorting, die inkomensafhankelijk is, in 2015 afgebouwd voor inkomens vanaf circa 20.000 euro. Omdat de heffingskortingen bij dit soort aanvullende uitkeringen in het algemeen niet worden toegepast, wordt er ook geen rekening gehouden met de afbouw. 

Bij het berekenen van de uiteindelijk verschuldigde inkomstenbelasting wordt voor het bepalen van de hoogte van de algemene heffingskorting gekeken naar het totale inkomen uit werk en woning. Het kan blijken dat er een lager recht op heffingskorting is dan waar bij de berekening van de netto uitkeringen inclusief AOW rekening mee is gehouden.

Wie komend jaar met een aanvullend pensioen op een totaal inkomen hoger dan € 20.000  uitkomt, maakt dus kans om een te hoge heffingskorting te ontvangen. Voor alleenstaanden met een AOW-uitkering (bruto € 1.111,55) speelt dit bij een aanvullend pensioen vanaf circa € 500 per maand; bij gehuwden is dat vanaf circa € 850.

 

Over de cijfers

ADP is bij de berekeningen voor de pensioenuitkeringen van 2015 uitgegaan van personen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt en een aanvullend pensioen of lijfrente-uitkering ontvangen. Met heffingskortingen is geen rekening gehouden, omdat deze in het algemeen al met de AOW-uitkering worden verrekend.

Een toelichting op de nieuwe pensioen specificatie is te vinden op https://touchpoint.adp.nl/uitleg-pensioen-specificatie/

 

Perspresentatie eerste loonstrook

Op dinsdag 6 januari 2015 maakt ADP bekend wat de eerste loonstrook van 2015 betekent voor miljoenen Nederlanders. Van Leeuwerden geeft tijdens een persbijeenkomst een volledig overzicht van de definitieve doorberekeningen op verschillende inkomensgroepen, voor zowel werknemers als gepensioneerden binnen diverse sectoren. Ook maakt ADP de uitkomsten bekend van de berekeningen voor werkgeverslasten. De persuitnodiging is te vinden via deze link.
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar adp@sterkwerk.nl.