Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

 

Automatisering neemt administratieve rol HR-medewerker over

Rotterdam, 13 oktober 2014 - HR-professionals vervullen voor het eerst sinds drie jaar weer een belangrijkere rol binnen organisaties. Het afgelopen jaar is de adviserende, aansturende of beleidsbepalende rol van HR gestegen: van 66% naar 74%. De uitvoerende, administratieve en registrerende werkzaamheden zijn in dezelfde periode afgenomen van 34% naar 26%.

 

HR Trends 2014-2015

Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek 'HR-Trends 2014-2015', een onafhankelijk, representatief onderzoek van salaris- en HR-dienstverlener ADP Nederland, organisatieadviesbureau Berenschot en Performa Uitgeverij onder ruim 700 Nederlandse HR-professionals. HR-Trends is daarmee het grootste onderzoek onder HR-professionals in Nederland.

"Administratieve HR-activiteiten verschuiven van de mens naar de machine. Door nieuwere en slimmere software kan de HR-professional zich meer op zijn adviesrol richten,” zegt Hans van der Spek, manager kenniscentrum HRM bij Berenschot. "Tegelijkertijd zorgt de trend van robotisering er ook voor dat er op termijn steeds minder mensen nodig zijn voor administratieve HR-functies. De rol binnen HR verschuift en HR-professionals moeten hierdoor kritisch kijken naar hoe zij waarde toevoegen aan de organisatie.”

 

Talentmanagement topprioriteit in 2015

Talentmanagement is zowel in 2014 als in 2015 topprioriteit voor HR-professionals. 40% geeft aan aandacht te willen besteden aan het ontwikkelen aan talenten van bestaande medewerkers. In 2015 is dit 39%. Het prioriteitenlijstje wordt opgevolgd door strategische personeelsplanning (38%) en vernieuwde aandacht voor het arbeidsvoorwaardenbeleid (32%). De aandacht voor dit beleid is het afgelopen jaar met maar liefst 16% gestegen.

Ook bij de begeleiding van reorganisaties wordt de expertise van HR-professionals meer benut. Slechts 10% van de taken van HR bij reorganisaties is uitvoerend, dit was vorig jaar nog 18%. De rol van de HR-professional bij reorganisaties is voor 54% participerend, 23% adviserend en 13% initiërend

 

Loonstijging overtreft verwachtingen

Door de uitbreiding van het takenpakket en verandering in de uitvoering verwachten veel HR-professionals (69%) de komende jaren een verzwaring van hun functie. Dit zien HR-professionals ook terug in hun beloning. De gemiddelde loonstijging van HR-professionals in 2014 is 1,9%. Dit is aanzienlijk hoger dan de loonstijging van 1,2% die vorig jaar werd verwacht. Voor het komende jaar verwachten HR-professionals een gemiddelde loonstijging van 1,7%.

Meer dan de helft (56%) verwacht dat het salaris gelijk blijft. HR-professionals zien nog steeds weinig promotiekansen. Een kwart (26%) heeft de afgelopen twee jaar promotie gemaakt. Vorig jaar was dit nog 21%. Voor de komende twee jaar verwacht 18% van de HR-professionals promotie te maken.

 

Meer HR-professionals actief aan het solliciteren

Bijna een kwart van de HR-professionals (23%) is op zoek naar een andere baan. Hiervan is 63% actief aan het solliciteren naar een andere functie, dit was vorig jaar nog 55%. Met name HR-professionals in medior functies zijn van plan om van baan te veranderen. Het huidige salaris is niet voor iedereen een reden om te switchen van baan. Zowel HR-professionals die tevreden zijn met hun salaris (28%) als ontevreden (33%) zijn van plan van baan te veranderen.

 

HR-professionals roeien met te korte riemen

Veel HR-professionals (71%) maken zich zorgen om het voortduren van de economische recessie en het tekortschieten van het budget om de gestelde doelen te bereiken (57%). Bijna de helft (45%) is beducht voor een reorganisatie of ontslag. Deze vrees heeft ook zijn weerslag op het persoonlijke carrièreplan van HR-professionals, zo lijkt het. Bijna twee derde (64%) heeft het afgelopen jaar een opleiding of training gevolgd, waarbij voor een derde (34%) de focus niet louter op het bijhouden van vakkennis lag.

"Wellicht zijn zij zich aan het voorsorteren op een nieuwe functie in een ander werkveld,” zegt Van der Spek.

 

Over het onderzoek

HR Trends is het grootste jaarlijkse onderzoek onder interne en externe HR-professionals in Nederland naar de inhoud en de beloning van de HR-functie. In het onderzoek zijn niet alleen HR-verantwoordelijken in loondienst ondervraagd, maar ook directeuren van HR-dienstverlenende bureaus en zelfstandig gevestigde HR-adviseurs. Er deden 708 HR-verantwoordelijken aan het onderzoek mee. HR Trends 2014-2015 is een initiatief van Performa, uitgevoerd door Berenschot en mede mogelijk gemaakt door ADP. De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd op 28 oktober tijdens Performa/HR Live, hét vakevent voor HR.

Meer informatie over het onderzoek, zoals beeldmateriaal en een factsheet, leest u op ADP Touchpoint.

 

Over Performa

Performa Uitgeverij is een onafhankelijke uitgever van vakinformatie op het terrein van personeel & organisatie en medezeggenschap. Performa is organisator van events, zoals Performa/HR Live, het grootste vakevent voor personeelsmanagers in Nederland. Meer informatie: www.performa.nl

 

Over Berenschot

Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met 350 medewerkers wereldwijd. Al ruim 75 jaar verrassen wij onze opdrachtgevers in de publieke en private sector met slimme en nieuwe inzichten. Met een vestiging in de Europese hoofdstad Brussel sinds 1962, als partner in de E-I Consulting Group, een Europees samenwerkingsverband van toonaangevende adviesbureaus, en met diverse (maatschappelijke) projecten wereldwijd. Meer informatie: www.berenschot.nl.

 

Over ADP Nederland

Wereldwijd maken werkgevers gebruik van de cloudgebaseerde oplossingen van ADP® (NASDAQ: ADP) voor het beheren van hun belangrijkste kapitaal – hun medewerkers. ADP biedt opdrachtgevers ongeëvenaarde diepgang en expertise in de geleverde diensten, van HR en salarisverwerking tot talentmanagement en excasso administratie, ten behoeve van een beter personeelsbestand. ADP, een pionier in Human Capital Management (HCM) en het uitbesteden van bedrijfsprocessen, heeft meer dan 610.000 opdrachtgevers in honderd landen. Voor meer informatie over ADP ga naar www.adp.nl.

Het ADP-logo en ADP zijn geregistreerde handelsmerken van ADP, LLC. Alle overige handels- en servicemerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. © 2014 ADP, LLC.