Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

 

Rotterdam, 1 oktober 2014 - Ruim een op de tien werkgevers heeft het afgelopen jaar zijn personeel gevraagd salaris in te leveren. Hoewel de Nederlandse economie herstelt, doen veel werkgevers nog steeds een beroep op hun medewerkers om met minder genoegen te nemen.

 
Bijna een kwart (24%) van de werkgevers versobert het arbeidsvoorwaardenbeleid. Ook is bij bijna de helft van de werkgevers demotie onderwerp van gesprek. De economie mag zich dan wel licht herstellen, de angst voor reorganisaties is er nog altijd bij het personeel.
 

HR Trends 2014-2015

Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek 'HR Trends 2014-2015', een onafhankelijk, representatief onderzoek van salaris- en HR-dienstverlener ADP Nederland, organisatieadviesbureau Berenschot en Performa Uitgeverij onder ruim 700 Nederlandse HR-professionals. HR Trends is daarmee het grootste onderzoek onder HR-professionals in Nederland.

"Hoewel werkgevers op de lange termijn verwachten weer meer personeel nodig te hebben, kiezen ze voorlopig ervoor om medewerkers in lagere functies te plaatsen of hun arbeidsvoorwaarden te versoberen,” zegt Hans van der Spek, Manager Kenniscentrum HRM bij Berenschot.

 

Werkgever schaft salarisverhoging en dertiende maand af

Werkgevers vragen hun personeel onder meer af te zien van een reguliere salarisverhoging (7%), een beperking van het salaris (3%) of af te zien van een dertiende maand (1%). Vooral in de financiele sector en de bouw deinzen werkgevers er niet voor terug om medewerkers te vragen arbeidsvoorwaarden in te leveren. In de financiele sector hebben vier op de tien werkgevers (44%) het verzoek ingediend bij hun personeel. In de bouw heeft ruim een derde van de werkgevers (39%) hun medewerkers de vraag het afgelopen jaar voorgeschoteld.

 

Organisaties die medewerkers hebben gevraagd arbeidsvoorwaarden 'in te leveren', vanwege de moeilijke economische omstandigheden:

door af te zien van de reguliere salarisverhoging 7%
door beperking van het salaris 3%
door beperking van de verlofrechten 2%
door af te zien van een 13de maand 1%
door beperking van de omvang van het dienstverband 2%
door overige maatregelen 9%
 

Ook demotie is populair onder Nederlandse bedrijven. Bijna de helft van de werkgevers (48%) onderzoekt de mogelijkheid of vraagt werknemers daadwerkelijk een lagere functie te bekleden. Demotie is dit jaar populairder dan vorig jaar. Toen onderzocht 15% van alle werkgevers de optie demotie, nu kijkt een op de vijf werkgevers (20%) naar de mogelijkheid.

Het is opvallend dat daar waar werkgevers hun personeel wel tegemoet kunnen komen, zij dit vaak nalaten. Door de verlaging van het (fiscale) opbouwpercentage voor pensioenen zijn de pensioenpremies verlaagd. Dit kan gunstig zijn voor de portemonnee van medewerkers. Slechts 17% van de werkgevers kiest ervoor om dit (deels) als extra loon uit te keren.

 

Werknemer levert ook verlofdagen in

Naast salaris en demotie, versoberen ook andere arbeidsvoorwaarden. Zo vragen werkgevers hun werknemers ook verlofdagen in te leveren (2%) en de omvang van het dienstverband te beperken (2%) vanwege de moeilijke economische omstandigheden.

Ook de ziektekostenverzekering moet het ontgelden. Nog maar 32% van de werkgevers komt zijn werknemers hierin tegemoet. Ook een jubileumuitkering is minder aan de orde. Dit zelfde geldt voor de betaalde ouderschapsverlofregeling en een collectief pensioen.

Bijna een op de vijf (19%) HR-professionals ziet het begeleiden van een reorganisatie als belangrijk HR-thema 2014. Vorig jaar noemde 35% het als een top-5 thema voor 2014.

"HR-afdelingen hebben doorgaans goed zicht op de bezuinigingen die werkgevers doorvoeren en de weerslag hiervan op het personeel,” aldus Van der Spek.

 

Over het onderzoek

HR Trends is het grootste jaarlijkse onderzoek onder interne en externe HR-professionals in Nederland naar de inhoud en de beloning van de HR-functie. In het onderzoek zijn niet alleen HR-verantwoordelijken in loondienst ondervraagd, maar ook directeuren van HR-dienstverlenende bureaus en zelfstandig gevestigde HR-adviseurs. Er deden 708 HR-verantwoordelijken aan het onderzoek mee. HR Trends 2014-2015 is een initiatief van Performa, uitgevoerd door Berenschot en mede mogelijk gemaakt door ADP. De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd op 28 oktober tijdens Performa/HR Live, hét vakevent voor HR.

Meer informatie over het onderzoek, zoals beeldmateriaal en een factsheet, leest u op ADP Touchpoint.

 

Over Performa

Performa Uitgeverij is een onafhankelijke uitgever van vakinformatie op het terrein van personeel & organisatie en medezeggenschap. Performa is organisator van events, zoals Performa/HR Live, het grootste vakevent voor personeelsmanagers in Nederland. Meer informatie: www.performa.nl

 

Over Berenschot

Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met 350 medewerkers wereldwijd. Al ruim 75 jaar verrassen wij onze opdrachtgevers in de publieke en private sector met slimme en nieuwe inzichten. Met een vestiging in de Europese hoofdstad Brussel sinds 1962, als partner in de E-I Consulting Group, een Europees samenwerkingsverband van toonaangevende adviesbureaus, en met diverse (maatschappelijke) projecten wereldwijd. Meer informatie: www.berenschot.nl.

 

Over ADP Nederland

Wereldwijd maken werkgevers gebruik van de cloudgebaseerde oplossingen van ADP® (NASDAQ: ADP) voor het beheren van hun belangrijkste kapitaal – hun medewerkers. ADP biedt opdrachtgevers ongeëvenaarde diepgang en expertise in de geleverde diensten, van HR en salarisverwerking tot talentmanagement en excasso administratie, ten behoeve van een beter personeelsbestand. ADP, een pionier in Human Capital Management (HCM) en het uitbesteden van bedrijfsprocessen, heeft meer dan 610.000 opdrachtgevers in honderd landen. Voor meer informatie over ADP ga naar www.adp.nl.

Het ADP-logo en ADP zijn geregistreerde handelsmerken van ADP, LLC. Alle overige handels- en servicemerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. © 2014 ADP, LLC.