Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

 

Rotterdam, 22 september 2014 - Hoewel de roep om meer technici al langere tijd klinkt en er allerlei initiatieven waaronder het Techniekpact geïnitieerd zijn, heeft 37% van de HR-professionals nog altijd moeite om technisch personeel te vinden. Vooral praktijkgerichte technici zijn schaars.

 

Van de HR-professionals die moeite hebben om technici te werven, geeft bijna de helft (48%) aan dat het vooral om technici met een mbo-opleiding gaat. Met name in de industriesector (69%) is de behoefte aan technisch geschoold personeel groot.

 

HR Trends 2014-2015

Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek 'HR Trends 2014-2015', een onafhankelijk, representatief onderzoek van salaris- en HR-dienstverlener ADP Nederland, organisatieadviesbureau Berenschot en Performa Uitgeverij onder ruim 700 Nederlandse HR-professionals. HR Trends is daarmee het grootste onderzoek onder HR-professionals in Nederland.

Waar technici met een mbo-opleiding de banen voor het uitkiezen hebben, hebben technici met een universitaire opleiding beduidend meer concurrentie. Slechts 8% van de HR-professionals heeft moeite om universitair geschoolde technici te vinden. Hbo'ers zijn daarentegen lastiger te vinden (42%).

 

Wervingsproblemen ondanks hoge werkloosheid

Gezien de nog altijd hoge werkloosheidscijfers is het opvallend dat nog altijd een kwart van de HR-professionals problemen ondervindt bij werving van personeel. "Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt sluiten niet op elkaar aan,” zegt Hans van der Spek, Manager Kenniscentrum HRM bij Berenschot. "Technici en ICT'ers zijn schaars, terwijl een groot deel van de HR-professionals bijvoorbeeld zelden problemen heeft bij het vinden van juristen of marketing specialisten.”

Als gevolg van de economische crisis en hoge werkeloosheid hebben minder HR-professionals problemen bij het werven van personeel ten opzicht van voorgaande jaren. In de afgelopen zes jaar is het aandeel dat moeite heeft met het invullen van vacatures gedaald van 71% naar 28%, en ook het komende jaar verandert dat niet. Ruim een kwart van de HR-professionals (28%) verwacht volgend jaar wervingsproblemen.

 

Arbeidsmarkt komt langzaam in beweging

De arbeidsmarkt komt voorzichtig in beweging, stelt Van der Spek. Het aantal werknemers dat op zoek is naar een andere baan is het afgelopen jaar licht gestegen. Organisaties hebben daarnaast over het algemeen geen moeite om personeel te behouden. Dit jaar geeft 81% aan geen moeite te hebben met het behoud van medewerkers, vorig jaar was dit 85%. Voor 2015 verwachten organisaties enige spanning op de arbeidsmarkt. Het aantal bedrijven dat denkt geen moeite te hebben met het behouden van personeel daalt dan naar 71%.

 

Gevraagd: Technicus in industrie m/v

Gelet op de te vullen vacatures ingedeeld naar functiegroepen, valt op dat naast technisch personeel vooral ICT specialisten (34%) en productiepersoneel (23%) schaars zijn. Ook vorig jaar was dit het geval. De top drie moeilijk vervulbare functies waren toen de technicus in de adviessector, de ICT'er in de informatie- en communicatiesector en de technicus in de industrie. Voor functies op de HR-afdeling, Juridische Zaken en Ondersteuning is het dit jaar vrijwel geen probleem (5%) om geschikt personeel te vinden.

 

Top 10 moeilijk vervulbare functies:

  1. Technicus in industrie (69%)
  2. ICT'er in informatie- en communicatiesector (63%)
  3. Technicus in informatie- en communicatiesector (53%)
  4. ICT'er in groot- en detailhandel (41%)
  5. ICT'er bij financiële instellingen (41%)
  6. Verkoper in de informatie- en communicatiesector (33%)
  7. ICT'er in openbaar bestuur en overheidsdiensten (30%)
  8. Technicus in groot- en detailhandel (29%)
  9. Verkoper in groot- en detailhandel (28%)
  10. Productiemedewerker in informatie- en communicatiesector (28%)

Vooral hbo geschoolde ICT'ers zijn moeilijk te vinden: 80% heeft moeite bij het werven van deze groep. Dit aantal staat in groot contrast met de moeite bij het vinden van ICT'ers met een universitaire opleiding (13%) of mbo-opleiding (6%).

Ook de detailhandel kampt met wervingsproblemen. Een op de vier HR-professionals (25%) geeft aan moeite te hebben met het vinden van personeel. "Bij de detailhandel wordt er snel gedacht aan winkelbedienden, maar ook in deze sector zijn het de technische functies die het moeilijkst vervulbaar zijn. Met name webwinkelorganisaties met een tekort aan IT'ers kunnen hier de nadelen van ondervinden,” aldus Van der Spek.

 

Over het onderzoek

HR Trends is het grootste jaarlijkse onderzoek onder interne en externe HR-professionals in Nederland naar de inhoud en de beloning van de HR-functie. In het onderzoek zijn niet alleen HR-verantwoordelijken in loondienst ondervraagd, maar ook directeuren van HR-dienstverlenende bureaus en zelfstandig gevestigde HR-adviseurs. Er deden 708 HR-verantwoordelijken aan het onderzoek mee. HR Trends 2014-2015 is een initiatief van Performa, uitgevoerd door Berenschot en mede mogelijk gemaakt door ADP. De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd op 28 oktober tijdens Performa/HR Live, hét vakevent voor HR.

Meer informatie over het onderzoek, zoals beeldmateriaal en een factsheet, leest u op ADP Touchpoint.

 

Over Performa

Performa Uitgeverij is een onafhankelijke uitgever van vakinformatie op het terrein van personeel & organisatie en medezeggenschap. Performa is organisator van events, zoals Performa/HR Live, het grootste vakevent voor personeelsmanagers in Nederland. Meer informatie: www.performa.nl

 

Over Berenschot

Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met 350 medewerkers wereldwijd. Al ruim 75 jaar verrassen wij onze opdrachtgevers in de publieke en private sector met slimme en nieuwe inzichten. Met een vestiging in de Europese hoofdstad Brussel sinds 1962, als partner in de E-I Consulting Group, een Europees samenwerkingsverband van toonaangevende adviesbureaus, en met diverse (maatschappelijke) projecten wereldwijd. Meer informatie: www.berenschot.nl.

 

Over ADP Nederland

Met meer dan $12 miljard aan inkomsten en meer dan 65 jaar ervaring bedient ADP® (NASDAQ : ADP) ongeveer 637.000 klanten in meer dan 125 landen. Als een van 's werelds grootste leveranciers van business outsourcing en Human Capital Management-oplossingen, biedt ADP een breed scala aan geïntegreerde oplossingen voor human resource, salarisadministratie, talentmanagement, belasting- en excasso-administratie. ADP helpt zijn klanten te voldoen aan de lokaal geldende sociale wet- en regelgeving. De gebruiksvriendelijke oplossingen voor werkgevers bieden uitstekende kwaliteit aan alle soorten bedrijven. ADP is tevens wereldwijd een toonaangevende leverancier van geïntegreerde oplossingen binnen de transportsector. Voor meer informatie over ADP ga naar www.adp.nl.